Цифрові колекції

Гасова лампа Надії та Віри Кухаренко. 1940-ві

Kerosene lamp of Nadiya and Vira Kukharenko. 1940s

Близнючки Надія та Віра Кухаренко у 1944–1949 рр. здобували освіту в київській школі № 16 за радянською роздільною системою навчання (хлопчики та дівчатка – окремо). Батьки не мали матеріальної можливості одягнути до школи обох дітей, тому сестри відвідували заняття по черзі. Лампа використовувалася дівчатами під час виконання ними домашніх завдань

In 1944–1949 twins Nadiya and Vira Kukharenko studied at Kyiv school No. 16 that had a single-gender education. Their parents did not have the

Близнючки Надія та Віра Кухаренко у 1944–1949 рр. здобували освіту в київській школі № 16 за радянською роздільною системою навчання (хлопчики та дівчатка – окремо). Батьки не мали матеріальної можливості одягнути до школи обох дітей, тому сестри відвідували заняття по черзі. Лампа використовувалася дівчатами під час виконання ними домашніх завдань

In 1944–1949 twins Nadiya and Vira Kukharenko studied at Kyiv school No. 16 that had a single-gender education. Their parents did not have the financial means to buy clothes for both children, so the sisters attended classes in turn. The lamp was used by the girls when they did their homework

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Завод «Зоря» Міністерства хімічної промисловості СРСР
Plant “Zorya” of the Ministry of Chemical Industry of the USSR
Назва Гасова лампа Надії та Віри Кухаренко
Kerosene lamp of Nadiya and Vira Kukharenko
Походження 1940-ві. 1940s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Циліндричної форми зі звуженням у нижній частині для тримання у руці. Складається зі світильника та скляної колби. Із саморобною дерев’яною підставкою для встановлення на вертикальну поверхню

Cylindrical shape with narrowing at the bottom to hold in a hand. It consists of a lamp and a glass bulb. It has a homemade wooden wall stand
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На нижній частині платформи та поворотному механізмі регулятора написи російською мовою: «МХП Заря» (Міністерство хімічної промисловості «Зоря»)

On the lower part of a platform and on the regulator mechanism there are the inscriptions in Russian: “MCI Zarya” (Ministry of Chemical Industry “Zorya”)
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, подряпини, фарба облущилася, скляна колба має дрібні пошкодження
Dirty, scratches, peeling paint, glass bulb has minor damages
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: лампа / lamp – 46,0 х 12,0 х 12,0 см / cm; підставка / wall stand – 21,0 х 12,0 х 12,5 см / cm
Матеріал Метал, скло, дерево, фарба. Metal, glass, wood, paint
Техніка Заводське виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the ХХth century. Точні дати / Date: 1940-ві / 1940s. Місце : / Place: м. Дзержинськ, Горьківська (нині Нижньогородська) область, Російська Федерація / Dzerzhynsk, Gorky (current Nizhny Novhorod) region, the Russian Federation
Теми Друга світова війна. Second World War. Радянська освітня система. Soviet educational system. Діти. Children. Воєнне та поствоєнне будення. Military and post-war everyday lives
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста Російська Федерація, Нижньогородська область, м. Дзержинськ, УРСР, м. Київ / The Russian Federation, Nizhny Novhorod region, Dzerzhynsk, Ukrainian SSR, Kyiv
Пошукові терміни СРСР, Україна, Київ, діти, школа
USSR, Ukraine, Kyiv, children, school
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.39 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/585
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/585
Дата онлайнової публікації 2021-04-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex