Цифрові колекції

Свідоцтво Михайла Сердюка про закінчення школи юнг Північного флоту. 09.10.1944

Mykhailo Serdiuk’s graduation certificate of the cabin boys school of the Northern Fleet. 09.10.1944

У 1941 р. з родиною евакуйований із Луганщини до Куйбишева. Звідти у 15-річному віці направлений вiйськкоматом до школи юнг Північного флоту на Соловецькi острови. По її закiнченню – радист тральщика "Академік Зернов", брав участь у розмінуванні акваторiї Чорного моря. У перiод проведення Ялтинської конференцiї у складі екіпажу човна охороняв пiдступи до Лiвадiйського палацу

In 1941 Mykhailo and his family were evacuated from Luhansk to Kuybyshev. Then at the age of 15, the military commissariat

У 1941 р. з родиною евакуйований із Луганщини до Куйбишева. Звідти у 15-річному віці направлений вiйськкоматом до школи юнг Північного флоту на Соловецькi острови. По її закiнченню – радист тральщика "Академік Зернов", брав участь у розмінуванні акваторiї Чорного моря. У перiод проведення Ялтинської конференцiї у складі екіпажу човна охороняв пiдступи до Лiвадiйського палацу

In 1941 Mykhailo and his family were evacuated from Luhansk to Kuybyshev. Then at the age of 15, the military commissariat sent him to the cabin boys school of the Northern Fleet in the Solovetsky Islands. After the graduation, he was a radio operator of the minesweeper “Academician Zernov”. He took part in the harbor clearance of the Black Sea. Being a member of the vessel’s crew, he guarded the approaches to the Livadia Palace during the Yalta Conference

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Начальник школи юнг Північного флоту, капітан І рангу Садов
Director of the cabin boys school of the Northern Fleet, Captain of the 1st rank Sadov
Назва Свідоцтво Михайла Сердюка про закінчення школи юнг Північного флоту
Mykhailo Serdiuk’s graduation certificate of the cabin boys school of the Northern Fleet
Походження 09.10.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський однобічний бланк Народного комісаріату Військово-морського флоту СРСР, заповнений рукописом, завірений підписом та печаткою

There is a one-sided printing form of the People's Commissariat of the Soviet Navy, filled with handwriting and certified with a signature and a stamp
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, згини, плями, кути заломлені, печатка нечітка, наклеєний на цупкий аркуш паперу
Yellowed, frayed, dirty, crumpled, bends, spots, crumpled corners, stamp is blurry, glued to a thick sheet of paper
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: 27,5х17,8 см / cm
1 аркуш / 1 sheet
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. / The middle of the XXth century. Точна дата / Date: 09.10.1944. Місце : / Place: СРСР/ The USSR
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить підтвердження про закінчення школи юнг Північного флоту за спеціальністю – радист, перелік навчальних дисциплін та отримані за них оцінки
Provides a proof of graduation the cabin boys school of the Northern Fleet and obtaining a profession of a radio operator; contains the list of subjects and assessing subject specific skills

Теми Друга світова війна. Second World War. Бойові дії на східноєвропейському театрі війни. Fighting in the Eastern European Theater. Діти зі зброєю. Children with weapons
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста СРСР / The USSR
Особи, пов’язані з музейним предметом Михайло Сердюк. Mykhailo Serdiuk. Садов. Sadov
Пошукові терміни Луганщина, діти, евакуація, юнги, Чорноморський флот, Ялтинська конференція
Luhansk region, children, evacuation, cabin boys, Black Sea Fleet, Yalta Conference
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 4.98 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/586
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/586
Дата онлайнової публікації 2021-04-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex