Цифрові колекції

Посвідчення до медалі «За бойові заслуги» Казимира Гапоненка. 17.06.1965

Kazymyr Haponenko’s award certificate for the medal “For Battle Merit”. 17.06.1965

До початку бойовища на східноєвропейському театрі Другої світової війни Казимир встиг закінчити три класи київської школи. У 1941–1942 рр. – зв’язковий радянської розвідувально-диверсійної групи під командуванням Івана Кудрі, що діяла в окупованому нацистами Києві. У листопаді 1942 р. заарештований гестапо та розстріляний, ймовірно, у Бабиному Яру. 17 червня 1965 р. посмертно нагороджений медаллю «За бойові заслуги»

Before the beginning of the battles in the Eastern European Theater, Kazymyr

До початку бойовища на східноєвропейському театрі Другої світової війни Казимир встиг закінчити три класи київської школи. У 1941–1942 рр. – зв’язковий радянської розвідувально-диверсійної групи під командуванням Івана Кудрі, що діяла в окупованому нацистами Києві. У листопаді 1942 р. заарештований гестапо та розстріляний, ймовірно, у Бабиному Яру. 17 червня 1965 р. посмертно нагороджений медаллю «За бойові заслуги»

Before the beginning of the battles in the Eastern European Theater, Kazymyr managed to finish three forms of school in Kyiv. In 1941–1942 he was a liaison person of a Soviet reconnaissance and sabotage group under the command of Ivan Kudrya, which operated in Nazi-occupied Kyiv. In November 1942 he was arrested by the Gestapo and shot, probably in Babyn Yar. On June 17, 1965, he was posthumously awarded the medal “For Battle Merit”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Президія Верховної Ради СРСР
The Presidium of the Supreme Soviet of the USSR
Назва Посвідчення до медалі «За бойові заслуги» Казимира Гапоненка
Kazymyr Haponenko’s award certificate for the medal “For Battle Merit”
Походження 17.06.1965
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу У вигляді книжечки, на червоній обкладинці – герб СРСР та друк чорного кольору. У розгортанні: ліворуч – погрудне зображення хлопчика, анфас, у головному уборі й темному пальті, праворуч – друкарський бланк із рукописом. На стор. 4–11 – друкований та рукописний текст, підпис-факсиміле секретаря та печатка Президії ВР СРСР

In the form of a booklet, on the red cover there are the Soviet coat of arms and a black print. In deployment: on the left side there is a head and shoulders picture of a boy, full face, dressed in a hat and a dark coat, on the right side – a printed form with handwriting. On pages 4–11 there are printed and handwritten texts, signature-facsimile of the Secretary and seal of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, згини, кути заламані
Yellowed, frayed, dirty, crumpled corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 10,7х14,8 см / cm
5 аркушів / 5 sheets
Матеріал Папір, коленкор, чорнило, ручка. Paper, book binding, ink, pen
Техніка Друк, рукопис, факсиміле. Printing, handwriting, facsimile
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга половина ХХ ст. / The second half of the XXth century. Точна дата / Date: 17.06.1965. Місце : / Place: м. Москва, СРСР/ Moscow, the USSR
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить запис про те, що зазнав насильницької смерті від рук гестапівців через зв’язок із партизанами

Contains a note about a violent death of a boy made by the Gestapo members due to his link with guerrillas
Теми Друга світова війна. Second World War. Нацистська окупація українських земель. Nazi occupation of Ukraine. Діяльність радянських партійно-підпільних та диверсійно-партизанських формувань на українських теренах. Activities of the Soviet party-underground and sabotage-guerrilla formations in Ukraine. Бабин Яр. Babyn Yar. Демографічні втрати України. Demographic losses of Ukraine. Діти. Children
Періоди і дати Друга половина ХХ ст. The second half of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Казимир Гапоненко. Kazymyr Haponenko
Пошукові терміни Київ, окупація, гестапо, розвідувально-диверсійна група, Іван Кудря, Бабин Яр, діти, школа
Kyiv, occupation, Gestapo, reconnaissance and sabotage group, Ivan Kudrya, Babyn Yar, children, school
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (7 files : 2.02 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/615
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/615
Дата онлайнової публікації 2021-05-12
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex