Цифрові колекції

Осиротіли. 1944

Orphaned children. 1944

Малюнок Віктора Цигаля. Художник-бібліотекар при політвідділі танкового корпусу в складі 1 Українського та 1 Білоруського фронтів, учасник бойовища в Україні, Польщі, Німеччині. Окрім усього, закарбовував побачене й пройдене ним. У повоєння – графік, живописець, скульптор

Drawing by Victor Tsyhal. Artist-librarian at the political department of the Tank Corps of the 1st Ukrainian and the 1st Belorussian Fronts. Participant of battles in Ukraine, Poland and Germany. In addition, he drew

Малюнок Віктора Цигаля. Художник-бібліотекар при політвідділі танкового корпусу в складі 1 Українського та 1 Білоруського фронтів, учасник бойовища в Україні, Польщі, Німеччині. Окрім усього, закарбовував побачене й пройдене ним. У повоєння – графік, живописець, скульптор

Drawing by Victor Tsyhal. Artist-librarian at the political department of the Tank Corps of the 1st Ukrainian and the 1st Belorussian Fronts. Participant of battles in Ukraine, Poland and Germany. In addition, he drew what he saw. In the postwar period – a graphic, an artist and a sculptor

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Віктор Цигаль
Victor Tsyhal
Назва Осиротіли
Orphaned children
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення двох дівчат на неповний зріст, анфас та профіль. Старша – в хустці, темному одязі. Тримає на руках сестричку – без головного убору, в білій вишиванці та темному сарафанчику
There are two girls not in full growth, full face and profile. The eldest one is wearing a headscarf and dark clothes. She holds a younger sister in her arms. The youngest one is bareheaded, wearing a white embroidered shirt and a dark sarafan
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, сліди клею, верхній край нерівний, написи простим олівцем на звороті
Yellowed, dirty, traces of glue, deckle upper edge, notes with a simple pencil on the back side
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 29,5 х 22,0 см / cm
Матеріал Папір, олівець простий. Paper, simple pencil
Техніка Олівець. Pencil
Історія оригіналу Створення: Produced : Середина ХХ ст. The middle of the XXth century. Точні дати: Date: 1944. Місце : Place: Україна. Ukraine
Теми Друга світова війна. Бойовище за Україну. Діти. Соціогуманітарні складники війни: сироти. Окопне мистецтво. Second World War. Battle for Ukraine. Children. Socio-humanitarian aspects of the war: orphans. Trench art
Періоди і дати Середина ХХ ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна / Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Віктор Цигаль. Victor Tsyhal
Пошукові терміни Україна, Польща, Німеччина, 1 Український фронт, 1 Білоруський фронт, художник, Віктор Цигаль, діти, сироти
Ukraine, Poland, Germany, the1st Ukrainian Front, the 1st Belorussian Front, painter, Victor Tsyhal, children, orphans
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 4.84 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/621
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/621
Дата онлайнової публікації 2021-05-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Червень 1941 – На зламі»
«Україна. Незакінчена війна...»
“June 1941 – at a Turning Point”
“Ukraine. Unfinished War ...”