Цифрові колекції

Радянська Україна. № 161. 18.08.1944

Soviet Ukraine. No. 161. 18.08.1944

Містить статтю Бориса Ямпольського «Розмова біля Баб’ячого яру» (3 с.), у якій автор передає розмову з полоненими нацистами

Contains an article “Conversation near Babyn Yar” (3 p.) written by Borys Yampolskyi in which he telles about a conversation with the Nazi prisoners of war

Містить статтю Бориса Ямпольського «Розмова біля Баб’ячого яру» (3 с.), у якій автор передає розмову з полоненими нацистами

Contains an article “Conversation near Babyn Yar” (3 p.) written by Borys Yampolskyi in which he telles about a conversation with the Nazi prisoners of war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Орган ЦК КП(б)У Верховної Ради і Ради Народних Комісарів УРСР
Body of the Central Committee of Presidium of the Communist Party of Ukraine of Verkhovna Rada and the Council of People's Commissars of the Ukrainian SSR
Назва Радянська Україна
Soviet Ukraine
Походження 18.08.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Газети
Про оригінал
Опис оригіналу Два аркуші, чотири сторінки, фотоілюстрації
Two sheets, four pages, photo illustrations
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 60,0 х 42,0 см/cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 18.08.1944. Місце : Place: Україна. Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Радянська Україна
Soviet Ukraine \ Радянська Україна. – 1944. – 18 серпня (№ 161). – 4 с.
Soviet Ukraine. – 1944. – 18th August (№ 161). – 4 pages.
Мова тексту Українська Ukrainian
Анотація
На 3 сторінці розміщено оповідь «Розмова біля Баб’ячого Яру» – діалог Бориса Ямпольського з полоненими нацистами перед початком «ходи» вулицями Києва 16 серпня 1944 р. Неподалік «було видно Баб’ячий Яр, братську могилу 120 тисяч мирних киян, знищених німцями… вони залякано дивилися у той бік…». Під час бесіди автор ставить низку питань: «Ваша участь у цій війні?», «Що Ви знаєте про Баб’ячий Яр?», «Хто тут стріляв?», «Ви знаєте, що за це доведеться відповідати», «Хто буде відбудовувати наші міста? …»
On the 3rd pagethere is a story Conversation near Babyn Yar a dialogue between Borys Yampolskyi and Nazi prisoners of war before the march along the streets of Kyiv on August 16, 1944.  Nearby, Babyn Yar was visible, the mass grave of 120,000 Kyivans killed by the Germans they looked in that direction with fear.... During the conversation, the author asks a number of questions: “What’s your participation in this war?, What do you know about Babyn Yar?, Who shot here?, Do you know that you’ll have to answer for this, Who will rebuild our cities? …
 
Теми Друга світова війна. Cоціогуманітарні складники та наслідки війни. Трагедія Бабиного Яру. Полон. Second World War. Socio-humanitarian aspects and consequences of the war. Tragedy of Babyn Yar. Сaptivity
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Київська область, Україна. Kyiv region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Борис Ямпольський. Borys Yampolskyi
Пошукові терміни Бабин Яр, полонені нацисти, відбудова Києва. Babyn Yar, Nazi prisoners, reconstruction of Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 1.35 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/624
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/624
Дата онлайнової публікації 2021-06-02
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex