Цифрові колекції

Юрій Нечипоренко серед бійців інтернаціонального підрозділу Народно-визвольної армії Греції (ЕЛАС). 08.1944
Yuriy Nechyporenko among soldiers of the international unit of the Greek People's Liberation Army (ELAS). 08.1944

Уродженець Черкащини. Від червня 1941 р. – на фронті. У березні 1943 р. пораненим потрапив у полон, згодом – до робочого табору в м. Салоніки (Греція), звідки втік. Від січня 1944 р. – боєць інтернаціонального підрозділу Народно-визвольної армії Греції (ЕЛАС). Активний учасник рейдів, бойових засідок на п-ові Халкідікі. По війні мешкав у м. Київ

Yuriy Nechyporenko was born at Cherkasy region. Since June 1941 – at the battlefront. In March 1943 he was injured and became a prisoner of war.

Уродженець Черкащини. Від червня 1941 р. – на фронті. У березні 1943 р. пораненим потрапив у полон, згодом – до робочого табору в м. Салоніки (Греція), звідки втік. Від січня 1944 р. – боєць інтернаціонального підрозділу Народно-визвольної армії Греції (ЕЛАС). Активний учасник рейдів, бойових засідок на п-ові Халкідікі. По війні мешкав у м. Київ

Yuriy Nechyporenko was born at Cherkasy region. Since June 1941 – at the battlefront. In March 1943 he was injured and became a prisoner of war. The prisoner of the labor camp in Thessaloniki, Greece, escaped from it. Since January 1944 – soldier of the international unit of the Greek People's Liberation Army (ELAS). He was a participant in raids and many ambushes at the Chalkidiki peninsula. He lived in Kyiv after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Юрій Нечипоренко серед бійців інтернаціонального підрозділу Народно-визвольної армії Греції (ЕЛАС)
Yuriy Nechyporenko among soldiers of the international unit of the Greek People's Liberation Army (ELAS)
Походження 08.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу На тлі фрагмента сходинок та дерев зображено 12 чоловіків у два ряди, стоячи й сидячи, анфас та з невеликим поворотом голів праворуч, без головних уборів та в пілотках, кепках і кепі, у сорочках, літніх піджаках військового зразка, штанях, чоботях та черевиках; із підвішеними до поясів гранатами та автоматами в руках
12 men are depicted on the background of parts of steps and trees. They are staying and sitting in two rows. They are full-face with a turn to the right on the photo. They are dressed in different hats or without hats, in light shirts, with military summer jackets, pants, different types of boots. They are armed with grenades hanging to their belts and machine guns in their hands
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «Стоячи: болгарин Клим, Олександр Безкровний із Севастополя, Юрій Нечипоренко, Степан Лопатюк із Житомирської області, болгарин Александр Петрунов, Іван Лебедєв з Орловської області. Сидячи крайній ліворуч – Антон Горенко з Харківської області. Фото зроблене під час повернення з Греції в м. Кавала. Македонія»
There is a note in Russian on the back side: "Standing: Klim, Bulgarian, Bezkrovnyy Oleksandr from Sevastopol, Yuriy Nechyporenko, Stepan Lopatyuk from Zhytomyr region, Alexander Petrunov, Bulgarian, Ivan Lebedev from Orel region. Sitting at the lef side: - Anton Gorenko from the Kharkiv region. The photo was made during coming back from Greece to Kavala. Macedonia»
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, пожовтілий, забруднений, на звороті написи кульковою ручкою
Frayed, yellowed, dirty. There are notes on the back side with ballpoint pen
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 10,0 х 14,5 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, ручка. Matte photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопиc. Black and white photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 08.1944 - 08.1944. Місце : Place: Греція. Greece
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Народно-визвольна армія Греції (ЕЛАС) – збройні сили Національно-визвольного фронту (ЕАМ), створеного у Греції в роки Другої світової війни для боротьби з німецькими, болгарськими та італійськими окупантами, а також колабораціоністами й грецькими нацистами (1941–1945)
The Greek People's Liberation Army (ELAS) is mylitary arm created by the National Liberation Front (EAM) in Greece during World War II to fight with German, Bulgarian and Italian occupants, collaborators and Greek Nazis (1941-1945)
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Рух Опору в Греції. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Resistance movement in Greece. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста Греція. Greece
Особи, пов’язані з музейним предметом Юрій Нечипоренко, Олександр Безкровний, Степан Лопатюк, Антон Горенко. Yuriy Nechyporenko, Oleksandr Bezkrovnyy, Stepan Lopatyuk, Anton Horenko
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Греція, Македонія, рух Опору, українці, партизани, ЕЛАС, військовополонені, нацистські табори, Черкащина. World War II, Europe, Greece, Macedonia, Resistance movement, Ukrainians, guerrillas, ELAS, prisoners of war, Nazi camps,Cherkasy region
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.21 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/629
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/629
Дата онлайнової публікації 2021-06-04
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex