Цифрові колекції

Настільний календар Віктора Хоменка. 1942

Victor Khomenko's desktop calendar. 1942

Закінчив сім класів. Восени 1941 р. увійшов до складу радянської підпільної групи м. Миколаїв. Від травня 1942 р. виконував завдання керівника спеціальної розвідувально-диверсійної групи Головного розвідувального управління Генерального штабу Червоної армії. Страчений гітлерівцями в грудні 1942 р.

He graduated from seven classes. In the autumn of 1941, he became a member of the Soviet underground group in Mykolayiv. From May 1942, he carried out of the head of the special reconnaissance

Закінчив сім класів. Восени 1941 р. увійшов до складу радянської підпільної групи м. Миколаїв. Від травня 1942 р. виконував завдання керівника спеціальної розвідувально-диверсійної групи Головного розвідувального управління Генерального штабу Червоної армії. Страчений гітлерівцями в грудні 1942 р.

He graduated from seven classes. In the autumn of 1941, he became a member of the Soviet underground group in Mykolayiv. From May 1942, he carried out of the head of the special reconnaissance and sabotage group of the Main Intelligence Drectorate of the General Staff of the Red Army. Executed by the Nazis in December 1942

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Виробник невідомий
Unknown manufacturer
Назва Настільний календар Віктора Хоменка
Victor Khomenko's desktop calendar
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Дерев’яний прямокутник коричневого кольору. На лицьовій стороні розміщено чотири віконця овальної форми: зверху (для місяців та днів тижня) – видовжені, орієнтовані горизонтально; знизу – менші (для чисел), орієнтовані вертикально. Усередині розміщені металеві диски з жовтого металу з нанесеними чорною фарбою написами російською мовою місяців, днів та чисел. Із боків від віконець розміщені по одній шароподібній металевій ручці з жовтого металу для налаштування календаря
Brown wooden rectangle shape. On the front side there are four oval windows: on top (for months and days of the week) – elongated, oriented horizontally; below – smaller (for numbers), oriented vertically. Inside there are metal disks made of yellow metal with black inscriptions in Russian, months, days and numbers. One by one spherical metal handle made of yellow metal are placed on the sides of the window to adjust the calendar
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, потертий, подряпаний, тріщини
Dirty, worn, scratched, cracked
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 17,0х11,0 см/cm
Матеріал Дерево, метал. Wood, metal
Техніка Мануфактурне виробництво. Manufacturing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the XXth century. Точнa датa: Date: 1942. Місце : Place: Україна, м. Миколаїв. Ukraine, Mykolayiv
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Діяльність радянських підпільно-партійних та диверсійно-партизанських формувань на українських теренах. Діти. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Activities of Soviet underground party and subversive guerrilla formations on Ukrainian territory. Children. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Миколаїв. Ukraine, Mykolayiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Віктор Хоменко. Viktor Khomenko
Пошукові терміни Україна, Миколаїв, окупація, підпільна молодіжна група, діти . Ukraine, Mykolayiv, occupation, underground youth group, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.06 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/652
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/652
Дата онлайнової публікації 2021-06-23
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex