Цифрові колекції

Альманах канадійських українських вояків. 1946
An Almanac of Ukrainian Canadian Servicemen. 1946

Часопис української діаспори в Канаді «Будучність нації» в роки Другої світової війни інформував своїх читачів про службу українців у канадській армії, перебіг бойових дій, повідомляв про втрати на фронтах тощо. Сукупну інформацію зі шпальт видання ввібрав альманах

“The Future of the Nation”, the newspaper of the Ukrainian diaspora in Canada, informed their readers about the service of Ukrainians in the Canadian army, news from the battlefront and losses of war, etc. General information

Часопис української діаспори в Канаді «Будучність нації» в роки Другої світової війни інформував своїх читачів про службу українців у канадській армії, перебіг бойових дій, повідомляв про втрати на фронтах тощо. Сукупну інформацію зі шпальт видання ввібрав альманах

“The Future of the Nation”, the newspaper of the Ukrainian diaspora in Canada, informed their readers about the service of Ukrainians in the Canadian army, news from the battlefront and losses of war, etc. General information from publications of the newspaper was gathered and published in the Almanac

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Газета «Будучність нації»
The newspaper "The Future of the Nation"
Назва Альманах канадійських українських вояків
An Almanac of Ukrainian Canadian Servicemen
Походження 1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу У м'якій блакитній палітурці із зображенням канадського вояка, який прицілюється з гвинтівки. Назва – літерами чорного кольору
There is a book with a soft blue cover with the picture of a Canadian soldier, who's aiming with a rifle. There is a black color title
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На титульному аркуші внизу дарчий напис української журналістки Галини Устенко-Гайдай: "На спомин про українця Василя Гайдая, громадянина Канади, якого війна закинула на 50 років за океан і який таки повернувся на Батьківщину, в Незалежну Україну, в своє рідне село Гореничі на Київщині, – дарую в честь 60-річчя Перемоги Національному музею історії Великої Вітчизняної війни. Дружина – Галина Устенко-Гайдай. 10 грудня 2004 р.". Вгорі напис В. Гайдая про історичне значення цього видання. На с. 1, 5, 8, 240 – екслібриси В. Гайдая
There is a gift inscription of the Ukrainian journalist Halyna Ustenko-Hayday: at the bottom of the title page: "In memory of the Ukrainian Vasyl' Hayday, a Canadian citizen who was thrown overseas by the war for 50 years and who returned to his Motherland, to Independent Ukraine, to his native village – Horenychi in Kyiv region, – Donate in honor of the 60th anniversary of the Victory to the National Museum of the Great Patriotic War. Wife – Halyna Ustenko-Hayday. The 10th of December 2004.". There is an inscription of V. Hayday about the historical value of the publication at the top. There are bookplates of V. Hayday on pages number 1, 5, 8, 240
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовклий, потертий, забруднений, плями, на обкладинці сліди від підклеювання
Yellowed, frayed, dirty, spots, traces of gluing on the cover
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 240 сторінок / pages
Розміри: Size: 30,0 х 18,0 х 1,2 см / cm
Матеріал Папір, кулькова ручка. Paper, ballpoint pen
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the XXth century. Точні дати : Date: 1946 - 1946. Місце : Place: м. Вінніпег, Канада. Winnipeg, Canada
Джерело, час, спосіб надходження Переданий до Музею у 2004 р. Галиною Устенко-Гайдай, дружиною учасника Другої світової війни Василя Гайдая
Halyna Ustenko-Hayday, the wife of the paricipant of the Second World War Vasyl Hayday, handed it to the Museum in 2004.
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Альманах канадійських українських вояків
An Almanac of Ukrainian Canadian Servicemen \
Альманах канадійських українських вояків. – Вінніпег: Голос Спасителя, 1946. – 240 с.
An Almanac of Ukrainian Canadian Servicemen. – Winnipeg: Holos Spasytelya, 1946. – 240 pages
Мова тексту Українська, англійська Ukrainian, English
Анотація

Містить перелік та коротку біографістику військовослужбовців Канадських збройних сил українського походження (з фотопортретами), які цілими родинами йшли на війну, були відзначені нагородами Канади, мартиролог і т. ін.
It contains a list and a brief biography of servicemen of the Canadian Armed Forces of Ukrainian origin (with photo portraits). It contains information about families who became servicemen, or about servicemen who were awarded Canadian awards, martyrology, etc.

Теми Українська діаспора часів Другої світової війни. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Український рід. Увічнення пам’яті учасників Другої світової війни. Ukrainian diaspora during the Second World War. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainian family. Commemoration of the participants of the Second World War
Території, міста м. Вінніпег, Канада. Winnipeg, Canada
Особи, пов’язані з музейним предметом Василь Гайдай, Галина Устенко-Гайдай. Vasyl Hayday, Halyna Ustenko-Hayday
Пошукові терміни Українці, діаспора, Канада, Збройні сили Канади, часопис. Ukrainians, Diaspora, Canada, Armed Forces of Canada, newspaper
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (11 files : 2.71 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/656
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/656
Дата онлайнової публікації 2021-07-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War…”
Онлайн-виставка «У лавах Об’єднаних Націй»
Online exhibition "In the ranks of the Allies"