Цифрові колекції

Євген Березняк (1-й ліворуч) із членами розвідувальної групи «Голос». 22.02.1945
Yevhen Bereznyak (the 1st from the left) with members of the intelligence group ''Holos". 22.02.1945

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро), Герой України (2001). У 1944 р. на чолі розвідувальної групи «Голос» десантований у передмістя м. Краків. За 165 днів діяльності групі вдалося розвідати Краківський укріплений район, фортифікації, споруджені гітлерівцями на р. Вісла, й дістати план мінування міста, що врятувало його від зруйнування. Відзначений вищою бойовою нагородою Польщі – орденом Військової доблесті («Virtuti Militari»). Почесний громадянин м. Краків. По війні зазнав радянських

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро), Герой України (2001). У 1944 р. на чолі розвідувальної групи «Голос» десантований у передмістя м. Краків. За 165 днів діяльності групі вдалося розвідати Краківський укріплений район, фортифікації, споруджені гітлерівцями на р. Вісла, й дістати план мінування міста, що врятувало його від зруйнування. Відзначений вищою бойовою нагородою Польщі – орденом Військової доблесті («Virtuti Militari»). Почесний громадянин м. Краків. По війні зазнав радянських репресій, реабілітований. Мешкав у м. Київ

From Katerynoslav (now Dnipro), he is a Hero of Ukraine (2001). He was a commander of the intelligence group “Holos”. The group landed in the suburbs of Krakow in 1944. During 165 days, the group scouted the Krakow fortified area, the fortifications, which the Nazis had built on the Vistula River. The group got the mine-laying plan of the city and saved it from destruction. He was awarded the highest military award of Poland – the Order of Military Valor ("Virtuti Militari"). He is the honorary citizen of Krakow. He was repressed and rehabilitated after the war. He lived in Kyiv after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Євген Березняк (1-й ліворуч) із членами розвідувальної групи «Голос»
Yevhen Bereznyak (the 1st from the left) with members of the intelligence group ''Holos"
Походження 22.02.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення двох чоловіків та двох жінок, погрудне, анфас, без головних уборів, у сорочці з краваткою, пальтах та шкіряній куртці
There is a picture of 2 men and 2 women.They are bust, full-face, without hats, in a shirt with a tie, coats and a leather jacket
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «На довгу пам'ять про перебування під час виконання спецзавдання в тилу ворога від 18 серпня 1944 р. до січня 1945 р. 1. Євген Степанович Березняк (Василь). 2. Ася Жукова (Анна). 3. Ліза Вологодська (Оля). 4. Олексій (Жорж Владимиров). 22 лютого 1945 р., м. Ченстохова, Польща»
There is a note in Russian on the back side: "For a long memory of staying in the rear of the enemy during a special mission from the18th of August 1944 till January 1945. 1. Yevhen Stepanovych Bereznyak (Vasylʹ). 2. Asya Zhukova (Anna). 3. Liza Volohodsʹka (Olya). 4. Oleksiy (Zhorzh Vladymyrov). The 22nd of February 1945, Czestochowa, Poland"
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, кути заломлені, плями, згини, на звороті позначки простим олівцем
Dirty, corners are broken, spots, bends.There are notes on the back side with pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size 8,0 х 13,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, чорнило. Photo paper, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 22.02.1945 - 22.02.1945. Місце : Place: м. Ченстохова, Польща. Czestochowa, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Зліва направо: Євген Березняк – командир групи «Голос», Єлизавета Вологодська та Анна Жукова – радистки, Олексій Шаповалов – заступник командира групи
From left to right: Yevhen Bereznyak –  a commander of the group “Holos”, Yelyzaveta Volohodsʹka and Anna Zhukova –  radio operators, Oleksiy Shapovalov – a deputy of a commander of the group

Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці – учасники руху Опору в країнах Європи. Рух Опору в Польщі. Радянські спецслужби. Радянська репресивно-каральна система 1930–1950-х рр.. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians – participants of the Resistance movement in Europe. Resistance movement in Poland. Soviet intelligence agencies. Soviet repressive and retributive system of 1930s-1950s
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Краків, Польща. Krakow, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Євген Березняк, Єлизавета Вологодська, Анна Жукова, Олексій Шаповалов . Yevhen Bereznyak, Yelyzaveta Volohodsʹka, Anna Zhukova, Oleksiy Shapovalov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Краків, рух Опору, українці, партизани, розвідка, «Голос», репресовані, реабілітовані, Дніпро, Герой України. The Second World War, Europe, Poland, Krakow, Resistance movement, Ukrainians, guerrillas, intelligence, "Holos", repressed, rehabilitated, Dnipro, Hero of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.52 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/657
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/657
Дата онлайнової публікації 2021-07-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Експозиції 8 зал. Тема «Рух Опору українського народу»
8 Hall. The theme is «The Resistance movement of Ukrainians"
Виставки Онлайн-виставка «У лавах Об’єднаних Націй»
Online exhibition "In the ranks of the Allies"