Цифрові колекції

Помстися за все. 1943

Revenge for everything. 1943

Малюнок Микити Попенка-Коханого із серії «Помстимося», присвячена нацистським злочинам, зокрема й на теренах України у 1942–1943 рр. Учасник німецько-радянської війни. Автор картин, пропагандистських плакатів, ескізів до фронтових газет. У повоєнний час живописець працював над створенням ескізів для гобеленів, дизайнер багатьох мистецьких виставок в Україні та за кордоном. Заслужений художник УРСР

Drawing from the series "Revenge" by Mykyta Popenko-Kokhanyi dedicated to Nazi crimes including

Малюнок Микити Попенка-Коханого із серії «Помстимося», присвячена нацистським злочинам, зокрема й на теренах України у 1942–1943 рр. Учасник німецько-радянської війни. Автор картин, пропагандистських плакатів, ескізів до фронтових газет. У повоєнний час живописець працював над створенням ескізів для гобеленів, дизайнер багатьох мистецьких виставок в Україні та за кордоном. Заслужений художник УРСР

Drawing from the series "Revenge" by Mykyta Popenko-Kokhanyi dedicated to Nazi crimes including in Ukraine in 1942–1943. A participant of the German-Soviet war. Author of paintings, propaganda posters, sketches for front-line newspapers. In the postwar period, the painter worked on the creation of sketches for tapestries, designer of many art exhibitions in Ukraine and abroad. Honored Artist of the USSR

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Микита Попенко-Коханий
Mykyta Popenko-Kokhanyi
Назва Помстися за все
Revenge for everything
Походження 1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображена заплакана жінка з двома дітьми (одну тримає на руках), стоячи на повний зріст, профіль, анфас із напівобертом праворуч. У білій, чорній та помаранчевій хустках, зеленому та коричневих пальтах, темних черевиках. Біля дерева, на якому повішений чоловік (на ¾ зросту, у світлій сорочці та темних штанях, босоніж). На тлі силуетів людей, зруйнованої печі та зимового пейзажу. У паспарту
A weeping woman with two children (holding one in her arms) are pictured, standing at full height, profile, full face with a half turn to the right. Wearing white, black and orange scarves, green and brown coats, dark shoes. Near a tree, on which a man is hung (tall, wearing a light shirt and dark trousers, barefoot). Against the background of silhouettes of people, a ruined furnace and a winter landscape. In the passé-partout
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті вгорі напис російською мовою: «Помстися за все. 1943. 40х30. Підпис»
On the top at the back there is an inscription in Russian: “Revenge for everything. 1943. 40x30. Signature"
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, прим’ятий, вигорівший, потертий, плями, розриви по краях
Dirty, bruised, burnt, frayed, stains, tears at the edges
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 40,0х30,0 см/cm
Матеріал Папір, кулькова ручка. Paper, ballpoint pen
Техніка Пастель, рукопис. Pastel, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точнa датa: Date: 1943. Місце : Place: УРСР. Ukrainian SSR
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Соціогуманітарні складники та наслідки війни: діти, вдови. Демографічні втрати. Воєнне мистецтво. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Socio-humanitarian aspects and consequences of the war: children, widows. Demographic losses. Military art
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста УРСР. Ukrainian SSR
Особи, пов’язані з музейним предметом Микита Попенко-Коханий. Mykyta Popenko-Kokhanyi
Пошукові терміни УРСР, життя населення, окупація, пропаганда, діти, сироти, вдови. Ukrainian SSR, life of the population, occupation, propaganda, children, orphans, widows
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 3.7 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/659
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/659
Дата онлайнової публікації 2021-07-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex