Цифрові колекції

Золота відзнака «За заслуги перед Краківською землею» Євгена Березняка. 1970
The gold medal "For services to the Krakow land" of Yevhen Bereznyak. 1970

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро), Герой України (2001). У 1944 р. на чолі розвідувальної групи «Голос» десантований у передмістя м. Краків. За 165 днів діяльності групі вдалося розвідати Краківський укріплений район, фортифікації, споруджені гітлерівцями на р. Вісла, й дістати план мінування міста, що врятувало його від зруйнування. Відзначений вищою бойовою нагородою Польщі – орденом Військової доблесті («Virtuti Militari»). Почесний громадянин м. Краків. По війні зазнав радянських

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро), Герой України (2001). У 1944 р. на чолі розвідувальної групи «Голос» десантований у передмістя м. Краків. За 165 днів діяльності групі вдалося розвідати Краківський укріплений район, фортифікації, споруджені гітлерівцями на р. Вісла, й дістати план мінування міста, що врятувало його від зруйнування. Відзначений вищою бойовою нагородою Польщі – орденом Військової доблесті («Virtuti Militari»). Почесний громадянин м. Краків. По війні зазнав радянських репресій, реабілітований. Мешкав у м. Київ

From Katerynoslav (now Dnipro), he is a Hero of Ukraine (2001). He was a commander of the intelligence group “Holos”. The group landed in the suburbs of Krakow in 1944. During 165 days, the group scouted the Krakow fortified area, the fortifications, which the Nazis had built on the Vistula River. The group got the mine-laying plan of the city and saved it from destruction. He was awarded the highest military award of Poland – the Order of Military Valor ("Virtuti Militari"). He is the honorary citizen of Krakow. He was repressed and rehabilitated after the war. He lived in Kyiv after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Президія Національної воєводської ради в Кракові
Presidium of the National Voivodeship Council in Krakow
Назва Золота відзнака «За заслуги перед Краківською землею» Євгена Березняка
The gold medal "For services to the Krakow land" of Yevhen Bereznyak
Походження 1970
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Нагороди та знаки
Про оригінал
Опис оригіналу На лицьовому боці в колі рельєфне гербове зображення орла з написом унизу по колу «ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KRAKOWSKIEJ». На звороті в обрамленні рослинного орнаменту символи польського повстання 1794 р. під проводом Т. Костюшка: головний убір із чаплиним пером, перехрещені й перевиті стрічкою сокира та коса, вертикально насаджена на древко, використовувані як зброя повстанцями
There are a relief emblem of an eagle in the circle and an inscription at the bottom of the circle "ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KRAKOWSKIEJ" on the front side. There are symbols of the Polish uprising of 1794 led by T. Kostyushko: a headdress with a heron's feather, ax and scythe crossed and gathered with ribbon (the last is mounted vertically on a pole, that's how it used as a weapon of the insurgents) in the floral ornament on the reverse
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо За допомогою вушка кріпиться до колодки трикутної форми з вертикальними смужками кольорів польського прапора (білий та червоний). Засіб кріплення – булавка
It is attached by suspension to the triangular suspender with vertical stripes of the Polish flag colors (white and red). Fastening means is a pin
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений
Frayed, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: D-3,0см / cm
з колодкою / with a suspension device 5,0 х 3,0 см / cm
Матеріал Метал, емаль. Metal, enamel
Техніка Штампування, емалювання. Stamping, enameling
Історія оригіналу Створення / Produced : II пол. XX ст. / The second part of the XXth century. Точні дати : Date: 1970 - 1970. Місце : Place: м. Краків, Польща. Krakow, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці – учасники руху Опору в країнах Європи. Рух Опору в Польщі. Радянські спецслужби. Радянська репресивно-каральна система 1930–1950-х рр. Нагородження учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians – participants of the Resistance movement in Europe. Resistance movement in Poland. Soviet intelligence agencies. Soviet repressive and retributive system of 1930s-1950s. Awarding of participants of the Second World War
Періоди і дати II пол. XX ст. / The second part of the XXth century
Території, міста м. Краків, Польща. Krakow, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Євген Березняк. Yevhen Bereznyak
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Краків, рух Опору, українці, партизани, розвідка, «Голос», репресовані, реабілітовані, Дніпро, Герой України. The Second World War, Europe, Poland, Krakow, Resistance movement, Ukrainians, guerrillas, intelligence, "Holos", repressed, rehabilitated, Dnipro, Hero of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.35 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/661
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/661
Дата онлайнової публікації 2021-07-02
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «З ім’ям Тараса – до Перемоги!»
“With the Name of Taras – to Victory!”