Цифрові колекції

Іван Висоцький із товаришем Миколою. 1943

Ivan Vysotskyi with his friend Mykola. 1943

У 1942 р. 15-річний Іван був вивезений на примусові роботи до Західної Європи. Робітник бельгійської шахти «Берингем», німецької фабрики з переробки капусти, приватного фермерського господарства. По війні повернувся додому, брав участь у відбудові шахт Донбасу

In 1942, a 15-year-old Ivan was deported to Western Europe for forced labor. A worker of the Belgian mine "Beringham", German cabbage processing plant, a private farm. After the war, he returned home, participated in the reconstruction

У 1942 р. 15-річний Іван був вивезений на примусові роботи до Західної Європи. Робітник бельгійської шахти «Берингем», німецької фабрики з переробки капусти, приватного фермерського господарства. По війні повернувся додому, брав участь у відбудові шахт Донбасу

In 1942, a 15-year-old Ivan was deported to Western Europe for forced labor. A worker of the Belgian mine "Beringham", German cabbage processing plant, a private farm. After the war, he returned home, participated in the reconstruction of the mines of Donbas. The field cap was given to Ivan by one of the Soviet servicemen during the Red Army fighting in Europe

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Іван Висоцький із товаришем Миколою
Ivan Vysotskyi with his friend Mykola
Походження 1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення двох хлопчиків на повний зріст, анфас, без головних уборів, у білих сорочках, один із краваткою, темних піджаках зі знаком «OST», штанях, черевиках. На тлі цегляної стіни та дроту. Іван Висоцький – ліворуч
Image of two boys in full length, full face, without hats, wearing in white shirts, one boy with a tie, dark jackets with the sign "OST", pants, shoes. Against the background of a brick wall and wire Ivan Vysotskyi – on the left
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті написи українською мовою: «1943 р. На довгу і незабутню пам’ять любимому і вірному другові Миші Арсеновичу від друга Івана Федоровича під час перебування в “прекрасній Німеччині”»; «Якби Десна не глибока зіграв би лучинкою, якби Миша не далеко прибіг би вечоринкою»
On the back there are inscriptions in Ukrainian: "1943. For the long and unforgettable memory to the beloved and faithful friend Misha Arsenovich from his friend Ivan Fedorovich during his stay in "beautiful Germany""; "If Desna wasn't deep I would play shallowly with a bow if Misha hadn't run far to a party"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, жовті плями на звороті, нотатки кульковою ручкою
Yellowed, shabby, dirty, yellow spots on the back, notes with a ballpoint pen
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 13,9х8,9 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий, ручка . Matte photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук ч/б, рукопис. Black and white printing. handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1943. Місце : Place: Німеччина. Germany
Теми Друга світова війна. Процеси примусового переміщення цивільного населення на українських теренах: остарбайтери. Трудові мобілізації: Німеччина. Процес відбудови в СРСР у повоєння. Діти. Second World War. Processes of forced relocation of civilians in Ukraine: Ostarbeiters. Labor mobilization: Germany. Process of reconstruction in the USSR in the postwar period. Children
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Німеччина. Germany
Особи, пов’язані з музейним предметом Іван Висоцький. Ivan Vysotskyi
Пошукові терміни Німеччина, Бельгія, СРСР, Донбас, примусові робітники, відбудова, діти. Germany, Belgium, USSR, Donbas, forced laborers, reconstruction, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.18 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/665
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/665
Дата онлайнової публікації 2021-07-13
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Гірке слово – остарбайтер»
"Bitter word – ostarbeiter"