Цифрові колекції

В очікуванні супу. 1965

Waiting for soup. 1965

Малюнок Зіновія Толкачова із серії «Квіти Освенцима». Військовий художник при Політуправлінні 1-го Українського фронту, документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Аушвіц поблизу польського м. Освенцим. Це один із найбільших табірних комплексів, символ Голокосту. За час існування тут було знищено майже 1,5 млн осіб, зокрема до 1,1 млн євреїв

Drawing by Zіnovii Tolkachov from the series “Flowers of Auschwitz”. A military artist at the Political

Малюнок Зіновія Толкачова із серії «Квіти Освенцима». Військовий художник при Політуправлінні 1-го Українського фронту, документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Аушвіц поблизу польського м. Освенцим. Це один із найбільших табірних комплексів, символ Голокосту. За час існування тут було знищено майже 1,5 млн осіб, зокрема до 1,1 млн євреїв

Drawing by Zіnovii Tolkachov from the series “Flowers of Auschwitz”. A military artist at the Political Department of the 1st Ukrainian Front, who documented crimes committed by the Nazis in concentration camps in Europe. Among them was Auschwitz near Oświęcim in Poland. It is one of the largest camp complexes, a symbol of the Holocaust. During its existence, almost 1.5 million people were killed there, including up to 1.1 million Jews

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Зіновій Толкачов
Zіnovii Tolkachov
Назва В очікуванні супу
Waiting for soup
Походження 1965
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Погрудне зображення трьох дітей біля порожньої миски, дівчинка – у хустці, хлопчики – у смугастих шапочках
There is a bust image of three children near an empty bowl, a girl is wearing a headscarf, the boys – striped hats
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Праворуч унизу авторський напис російською мовою: «В очікуванні супу. 2-й варіант. Підпис»
At the bottom in the right side there is author's inscription in Russian: “Waiting for soup. 2nd option. Signature”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, верхній край нерівний
Shabby, irregular upper edge
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10,5х17,5 см/cm
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Автолітографія, рукопис. Autolithography, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1965
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація Європи. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Воєнне мистецтво. Соціогуманітарні складники війни: заґратоване дитинство. Second World War. Nazi occupation of Europe. Nazi concentration camps. The Holocaust. Military art. Socio-humanitarian aspects of the war: a childhood behind bars
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Зіновій Толкачов. Zіnovii Tolkachov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, окупація, Голокост, нацистські табори, Аушвіц, євреї, діти, Зіновій Толкачов, 1-й Український фронт. Second World War, Europe, Poland, occupation, Holocaust, Nazi camps, Auschwitz, Jews, children, Zіnovii Tolkachov, 1st Ukrainian Front
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 8.46 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/679
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/679
Дата онлайнової публікації 2021-07-15
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
«Освенцим»
“Auschwitz Concentration Camp – Ukrainian Dimension: Studies, Documents, Testimonies”
“Auschwitz”