Цифрові колекції

Іван Гайовий. 04.05.1945
Ivan Hayovyy. 04.05.1945

Уродженець Київщини. У 1937–1940 рр. служив у лавах Червоної армії, учасник радянсько-польської та радянсько-фінляндської воєн. Із початком німецько-радянської війни повторно мобілізований до РСЧА, учасник оборони м. Київ, вигнання нацистів зі Сходу та Півдня України. Від вересня 1944 р. – у складі 2-ї армії Війська Польського, брав участь у боях та розмінуванні міст на території Польщі й Чехословаччини, відзначений двома польськими орденами «Хрест Грюнвальда». По війні мешкав у м. Київ

Уродженець Київщини. У 1937–1940 рр. служив у лавах Червоної армії, учасник радянсько-польської та радянсько-фінляндської воєн. Із початком німецько-радянської війни повторно мобілізований до РСЧА, учасник оборони м. Київ, вигнання нацистів зі Сходу та Півдня України. Від вересня 1944 р. – у складі 2-ї армії Війська Польського, брав участь у боях та розмінуванні міст на території Польщі й Чехословаччини, відзначений двома польськими орденами «Хрест Грюнвальда». По війні мешкав у м. Київ

From Kyiv region. In 1937–1940 he served in the Red Army, he was a participant in the Soviet invasion of Poland and the Winter War. At the beginning of the German-Soviet war he was re-mobilized to the Red Army, he was a participant in the defense of Kyiv, the expulsion of the Nazi from Eastern and Southern Ukraine. From September 1944 he was in ranks of the 2nd Army of the Polish Army, participated in hostilities and demining of cities in Poland and Czechoslovakia, he was awarded the Cross of Grunwald (Poland) twice. He lived in Kyiv after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Іван Гайовий
Ivan Hayovyy
Походження 04.05.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення чоловіка, на повний зріст, стоячи, анфас, із невеликим поворотом корпусу ліворуч, у пілотці, гімнастерці зі стоячим коміром, погонами і нагородами, підперезаний ременем із портупеєю, у штанях-галіфе та чоботях, у приміщенні, на тлі рослинного пейзажу, фігурний обріз
There is a picture of a man, full-length, standing, full face, with a slight turn of the body to the left, in a hat, shirt with a standing collar, epaulets and awards, girded with a belt with a briefcase, breeches and boots, indoors, against a floral landscape, figured cutting
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті написи олівцем російською мовою: «Фото Гайового Ів.Б. 1945 рік. м. Варшава»
There are pencil inscriptions in Russian: "Photo of Hayovyy Iv.B. 1945. Warsaw" on the backside
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, забруднений, плями, верхній лівий кут відсутній, на звороті сліди від наклеювання
Yellowed, crinkly, dirty, spots, there is no top left corner, there are traces of gluing on the backside
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 11,5 х 8,0 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, олівець. Matte photo paper, pencil
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 04.05.1945 - 04.05.1945. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Іван Гайовий – поручик (старший лейтенант), командир роти 32-го батальйону 4-ї інженерно-саперної бригади 2-ї армії Війська Польського
Ivan Hayovyy – poruchyk (senior lieutenant), company commander of the 32nd battalion of the 4th engineering and sapper brigade of the 2nd Army of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Радянсько-польська війна. Радянсько-фінляндська війна. Німецька окупація Європи. Оборона Києва. Вигнання нацистів з України. Бої в Європі у 1944–1945 рр. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Війська Польського. Українці в лавах Червоної армії . The Second World War. The Soviet invasion of Poland. The Winter War. Nazi occupation of Europe. The Defence of Kyiv. Expulsion of Nazi from Ukraine. Battles in Europe 1944-1945. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Ukrainians in the ranks of the Red Army
Періоди і дати II чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста Польща, СРСР. Poland, USSR
Особи, пов’язані з музейним предметом Іван Гайовий. Ivan Hayovyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Варшава, Київ, Донбас, Південь України, українці, Військо Польське, Червона армія, Київщина, Фінляндія, Чехословаччина, розмінування міст. World War II, Europe, Poland, Warsaw, Kyiv, Donbass, Southern Ukraine, Ukrainians, the Polish Army, Red Army, Kyiv region, Finland, Czechoslovakia, demining of cities
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.16 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/682
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/682
Дата онлайнової публікації 2021-08-03
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex