Цифрові колекції

Михайло Сорока із сином Богданом. 1948

Mykhailo Soroka with his son Bohdan. 1948

Батько Богдана один із провідних діячів ОУН. Тричі заарештований органами радянської держбезпеки. Організатор і керівник підпільної табірної мережі українських політв’язнів. Мати, Катерина Зарицька – очільниця Українського Червоного Хреста. Особиста зв’язкова Головного командира УПА Романа Шухевича. Хлопця виховував його дід Мирон Зарицький, видатний український математик, професор Львівського державного університету. Сам Богдан, випускник Львівського державного інституту прикладного та декоративного

Батько Богдана один із провідних діячів ОУН. Тричі заарештований органами радянської держбезпеки. Організатор і керівник підпільної табірної мережі українських політв’язнів. Мати, Катерина Зарицька – очільниця Українського Червоного Хреста. Особиста зв’язкова Головного командира УПА Романа Шухевича. Хлопця виховував його дід Мирон Зарицький, видатний український математик, професор Львівського державного університету. Сам Богдан, випускник Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Пізніше – живописець-монументаліст Львівського художнього комбінату. У 1969 р. проти художника органами КДБ було відкрито кримінальну справу за патріотичні лінорити. Кавалер ордену «За інтелектуальну відвагу». Автор цілої низки графічних циклів

Bohdan's father is one of the leading figures of the OUN. He was arrested three times by the Soviet state security services. Organizer and leader of the underground camp network of Ukrainian political prisoners. His mother, Kateryna Zarytska, is the leader of the Ukrainian Red Cross. Personal liaison officer of the UPA Commander Roman Shukhevych. His grandfather, Myron Zarytskyi, a prominent Ukrainian mathematician, the professor of Lviv State University, brought up him. Bohdan himself, a graduate of the Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts. Later he was a monumental painter at the Lviv Art Factory. In 1969, the KGB opened a criminal case against the artist for patriotic linocuts. Knight of the Order "For Intellectual Courage". Author of a number of graphic cycles

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Михайло Сорока із сином Богданом
Mykhailo Soroka with his son Bohdan
Походження 1948
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення чоловіка та хлопчика, поясне, анфас, без головних уборів, темному та світлому піджаках, сорочках з краватками. У фотоательє
The image of a man and a boy, in waist-length, full face, without hats, wearing in dark and light jackets, shirts with ties. In the photo studio
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис українською мовою: «Львів, приїзд М. С. у 1948 р. у відпустку з Воркути»
On the back side there is an inscription in Ukrainian: "Lviv, arrival of M.S. in 1948 on vacation from Vorkuta"
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, подряпини, кути заломлені, плями, згини
Dirty, scratches, crumpled corners, stains, bends
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 12,5х8,9 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий, олівець. Matte photo paper, pencil
Техніка Фотодрук ч/б, рукопис. Black and white printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точнa датa: Date: 1948. Місце : Place: м. Львів, Україна. Lviv, Ukraine
Теми Український визвольний рух. Підпільна табірна мережа українських політв’язнів. Радянська репресивно-каральна система. Діти. Ukrainian liberation movement. Underground camp network of Ukrainian political prisoners. Soviet repressive and punitive system. Children
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Особи, пов’язані з музейним предметом Богдан Сорока, Михайло Сорока, Катерина Зарицька. Bohdan Soroka, Mykhailo Soroka, Kateryna Zarytska
Пошукові терміни м. Львів, українське націоналістичне підпілля, СРСР, радянські органи держбезпеки, діти, родини, ГУЛАГ. Lviv, Ukrainian nationalist underground, USSR, Soviet state security agencies, children, families, Gulag
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.52 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/690
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/690
Дата онлайнової публікації 2021-08-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки Онлайн проект «Родинна пам'ять про війну»
«Родинна пам’ять про війну: Збережено»
«Україна. Незакінчена війна...»
Online project "Family Memory of the War"
"Family Memory of the War: Preserved"
"Ukraine. Unfinished War ..."