Цифрові колекції

Василь Назаренко. 1941

Vasyl Nazarenko. 1941

Під час нацистської окупації рідного села Війтівці, його родина врятували від знищення Етей Ядушлівер та її доньку Бетю. Майже 2,5 роки Назаренки переховували маму з донькою в своєму обійсті. Залежно від пори року і обставин – то на горищі, то в погребі, то у хліві. Коли у селі траплялися облави, то їм доводилося по кілька тижнів жити серед поля у копиці сіна. В обов’язки Василя входило дізнаватися про ситуацію у селі і непомітно носити у поле воду та харчі. У 1995 р. родина Назаренків удостоєна

Під час нацистської окупації рідного села Війтівці, його родина врятували від знищення Етей Ядушлівер та її доньку Бетю. Майже 2,5 роки Назаренки переховували маму з донькою в своєму обійсті. Залежно від пори року і обставин – то на горищі, то в погребі, то у хліві. Коли у селі траплялися облави, то їм доводилося по кілька тижнів жити серед поля у копиці сіна. В обов’язки Василя входило дізнаватися про ситуацію у селі і непомітно носити у поле воду та харчі. У 1995 р. родина Назаренків удостоєна звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation of his native Viitivtsi village, his family saved Etei Yadushliver and her daughter Batia from killing. For almost 2.5 years the Nazarenkos have been hiding them in their house. Depending on the season and circumstances they could be hidden in the attic, in the cellar or in the stable. When raids took place in the village, they had to hide in a haystack for several weeks. Vasyl was responsible for learning situation in the village and carrying them water and food unnoticeably. In 1995 the Nazarenko family was awarded the title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Василь Назаренко
Vasyl Nazarenko
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення на неповний зріст, анфас, сидячи на стільці, у чорному пальті та картузі. У правому верхньому куті напис: «1941 р. 4 клас»
Full face and not full-length portrait of a boy, wearing a black coat and a cap, sitting on a chair. In the upper right corner there is an inscription: “1941. 4th form”
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На зворотному боці напис українською мовою: «Під час перебування у 4 класі Війтовецької школи. 1940–1941 навчальний рік. Назаренко Вася. 1930–1941 рр.»
On the back side there is an inscription in Ukrainian: “During my stay in the 4th year of study in a school of Viitivtsi village. 1940/1941 school year. Vasia Nazarenko. 1930–1941”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути заломлені, плями
Yellowed, shabby, dirty, bent corners, spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 8,5х5,5 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий, олівець. Matte photo paper, pencil
Техніка Фотодрук, сепія, рукопис. Photo printing, sepia. handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. Second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1941. Місце : Place: с. Війтівці, Липовецький район, Вінницька область. Viitivtsi village, Lipovets district, Vinnytsia region
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Українці – рятівники. Український родинний літопис. Діти Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Ukrainian saviors. Ukrainian family chronicle. Children
Періоди і дати 1941
Території, міста Вінницька область, Липовецький район, с. Війтівці. Vinnytsia region, Lipovets district, Viitivtsi village
Особи, пов’язані з музейним предметом Василь Назаренко, Мойсей Назаренко, Лукерія Назаренко, Єфросинія Назаренко, Надія Назаренко. Vasyl Nazarenko, Moisei Nazarenko, Lukeriya Nazarenko, Yefrosyniya Nazarenko, Nadiya Nazarenko
Пошукові терміни Україна, Вінничина, окупація, євреї, Праведники народів світу, діти. Ukraine, Vinnytsia region, occupation, Jews, Righteous Among the Nations, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.59 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/693
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/693
Дата онлайнової публікації 2021-08-11
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Праведний шлях. Українці-рятівники»
“Righteous Path. Ukrainian Saviors”