Цифрові колекції

Хрещення Ростислава Полюги – сина Любомира Полюги. 1956

Baptism of Rostyslav Poliuha – son of Liubomyr Poliuha. 1956

Народився у м. Інта (Комі АРСР) у родині політв'язнів. Батько Ростислава, Любомир Полюга (псевдо «Богдан») – охоронець Головного командира УПА Романа Шухевича. У вереснi 1947 р. заарештований та покараний 25-ма роками виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Під час перебування на спецпоселенні одружився з Дариною Масюк (псевдо «Оксана»), медсестрою Українського Червоного Хреста, засудженою на 10 років радянських таборів. Сім’ї було заборонено повертатися до рідної Галичини, тому оселилися на Херсонщині,

Народився у м. Інта (Комі АРСР) у родині політв'язнів. Батько Ростислава, Любомир Полюга (псевдо «Богдан») – охоронець Головного командира УПА Романа Шухевича. У вереснi 1947 р. заарештований та покараний 25-ма роками виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Під час перебування на спецпоселенні одружився з Дариною Масюк (псевдо «Оксана»), медсестрою Українського Червоного Хреста, засудженою на 10 років радянських таборів. Сім’ї було заборонено повертатися до рідної Галичини, тому оселилися на Херсонщині, вели активне громадське життя, створили просвітницьке товариство «Олешкiвська Сiч». Ростислав Полюга пішов маминою стежиною, закінчив Запорізький медичний інститут, нині мешкає у Львові, сімейний лікар-терапевт. Його син, названий на честь діда, учасник російсько-української війни

He was born in Inta (Komi Autonomous Soviet Socialist Republic) in a family of political prisoners. Rostyslav’s father, Liubomyr Poliuha (pseudonym “Bohdan”) was a bodyguard of Roman Shukhevych, Commander-in-Chief of the UPA. In September 1947 he was arrested and sentenced to 25 years in the Gulag camps. During his stay at the special settlement, he married Daryna Masiuk (pseudonym “Oksana”), a nurse of the Ukrainian Red Cross who was sentenced to 10 years in the Gulag camps. Their son was born in one of the camps in Inta (the Komi Republic). Family was forbidden to return to their motherland (Galicia), so they settled in Kherson region. They led an active social life and established educational society “Oleshkivska Sich”. Rostyslav Poliuha followed his mother’s footsteps and was graduated from the Zaporizhia Medical Institute. Now he lives in Lviv and works as a therapeutist. His son Liubomyr, named after the grandfather, a participant of the Russo-Ukrainian war in the East of Ukraine

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Любомир Полюга
Liubomyr Poliuha
Назва Хрещення Ростислава Полюги – сина Любомира Полюги
Baptism of Rostyslav Poliuha – the son of Liubomyr Poliuha
Походження 1956
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено групу людей на неповний зріст, анфас, профіль, без головних уборів, у хустині, літньому вбранні, зі свічками в руках. У центрі – Дарина Полюга з малюком на руках. Обряд здійснює священик. У приміщенні

There is a group of people, full face, profile, not in full-length, bareheaded, wearing a headscarf, summer clothes, holding the candles in their hands. In the center – Daryna Poliuha with a baby in her arms. Christian rite is performed by a priest. Indoors
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений
Yellowed, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 9,0х12,3 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Photo printing black and white
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XX ст. Second half of the XXth century. Точна дата: Date: 1956. Місце : Place: м. Інта, Республіка Комі, РФ. Inta, Komi Republic, Russian Federation
Теми Український визвольний рух. Радянська репресивно-каральна система. Літопис українських родів. Діти. Російсько-українська війна початку ХХІ ст. Ukrainian liberation movement. Soviet repressive and punitive system. Chronicle of Ukrainian families. Children. Russian-Ukrainian war of the early XXI century
Періоди і дати II пол. XX ст. Second half of the XXth century
Території, міста РФ, Республіка Комі, м. Інта. Russian Federation, Komi Republic, Inta
Особи, пов’язані з музейним предметом Rostyslav Poliuha. Liubomyr Poliuha. Daryna Poliuha
Пошукові терміни Україна, Галичина, Херсонщина, Запоріжжя, Львів, Республіка Комі, УПА, Роман Шухевич, Український Червоний Хрест, ГУЛАГ, спецпоселення, Любомир Полюга, Дарина Полюга, просвітницьке товариство «Олешківська Січ», медики, діти, російсько-українська війна. Ukraine, Galicia, Kherson region, Zaporizhia, Lviv, Komi Republic, UPA, Roman Shukhevych, Ukrainian Red Cross, Gulag, special settlement, Liubomyr Poliuha, Daryna Poliuha, Oleshkivska Sich educational society, doctors, children, Russian-Ukrainian war
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.4 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/694
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/694
Дата онлайнової публікації 2021-08-11
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Родинна пам’ять про війну: Збережено»
«Україна. Незакінчена війна...»
Онлайн виставка «Життя vs Війна. Жінки»
“Family Memory of the War: Preserved”
“Ukraine. Unfinished War ...”
Online exhibition “Life vs War. Women”