Цифрові колекції

Михайло Вовчанський із рідними. 1952

Mykhailo Vovchanskyi with his relatives. 1952

Тато Михайла, Семен Цебак, червоноармієць, учасник бойовища на теренах України та Чехословаччини. Разом із товаришами здійснив групову втечу. Повернувшись додому, долучився до лав УПА (псевдо «Старий»). У 1948 р. заарештований та покараний 25-роками виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Через те, що родина перебувала під підозрою радянських органів держбезпеки, мати Катерина Цебак, яка в цей час перебувала на нелегальному положенні та вимушено переховувалася по повстанських криївках, віддала хлопчика

Тато Михайла, Семен Цебак, червоноармієць, учасник бойовища на теренах України та Чехословаччини. Разом із товаришами здійснив групову втечу. Повернувшись додому, долучився до лав УПА (псевдо «Старий»). У 1948 р. заарештований та покараний 25-роками виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Через те, що родина перебувала під підозрою радянських органів держбезпеки, мати Катерина Цебак, яка в цей час перебувала на нелегальному положенні та вимушено переховувалася по повстанських криївках, віддала хлопчика на виховання до знайомої сім’ї Вовчанських. У 1950 р. названі батьки розповіли Михайлові про його біологічну матір, із якою тримали контакт. Про свого рідного батька він дізнався лише в 1963 р.

Mykhailo's father, Semen Tsebak, a Red Army soldier, a participant in the fighting in Ukraine and Czechoslovakia. Together with his comrades, he carried out a group escape. When he returned home, he joined the ranks of the Ukrainian Insurgent Army (pseudo “Staryi” ("Old Man")). In 1948 he was arrested and sentenced to 25 years in the Gulag concentration camps. Since the family was under suspicion of the Soviet state security authorities, the mother Kateryna Tsebak, who at that time was in an illegal position and had to hide in rebel hideouts, gave the boy to be raised in a familiar Vovchanskyi family. In 1950, foster parents told Mikhailo about his biological mother, with whom they kept in touch. He learned about his father only in 1963

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Михайло Вовчанський із рідними
Mykhailo Vovchanskyi with his relatives
Походження 1952
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено трьох жінок і двох хлопчиків, стоячи та сидячи, у два ряди, анфас, без головних уборів, у літньому одязі: кофтах, спідницях, фартухах, вишиванці, куртках, штанах. На тлі рослинності. Михайло Вовчанський у першому ряду посередині
Three women and two boys are depicted, standing and sitting, in two rows, full face, without hats, wearing in summer clothes: jackets, skirts, aprons, embroidered shirts, jackets, pants. Against the background of vegetation. Mykhailo Vovchanskyi in the first row in the middle
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис українською мовою: «На пам'ять від рідної мами, сестри Каті, малих синків – Федіра, Степана і Олесі Лучастої мами Степана. Тобі рідний сину»
On the back there is an inscription in Ukrainian: “In memory from my mother, sister Katia, little sons – Fedir, Stepan and Olesia Luchasta's the mother of Stepan. To you, dear son”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, розрив, кути заламані
Yellowed, frayed, dirty, bruised, gap, bent corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 12,0х9,0 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, чорнилo. Glossy photo paper, ink
Техніка Фотодрук ч/б, рукопис. Photo printing black and white. handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1952 . Місце : Place: с. Вовче, Турківський район, Львівська область, Україна. Vovche village, Turkivskyi district, Lviv region, Ukraine
Теми Бойові дії в Україні, Європі. Український визвольний рух. Радянська репресивно-каральна система. Літопис українських родів. Діти. Fighting in Ukraine, Europe. Ukrainian liberation movement. Soviet repressive and punitive system. Chronicle of Ukrainian families. Children.
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Україна, Львівська область, Турківський район, с. Вовче. Ukraine, Lviv region, Turkivskyi district, Vovche village
Особи, пов’язані з музейним предметом Михайло Вовчанський. Mykhailo Vovchanskyi
Пошукові терміни Україна, Європа, УПА, ГУЛАГ, нелегальне становище, криївки, родини, діти. Ukraine, Europe, UPA, Gulag, illegal situation, hiding places, families, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.34 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/695
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/695
Дата онлайнової публікації 2021-08-19
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
"Ukraine. Unfinished war ..."