Цифрові колекції

Наталія та Богдан Мачили. 1948

Nataliia and Bohdan Machylo. 1948

У жовтні 1947 р. в ході операції «Захід», проведеної радянськими органами держбезпеки, Наталка та її менший брат Богдан разом із сім’єю були примусово депортовані на спецпоселення до Західного Уралу за зв’язки родини з українським націоналістичним підпіллям (четверо членів родини загинули в збройних сутичках або були замордовані радянськими репресивно-каральними органами, решта покарані виправно-трудовими таборами ГУЛАГу, згодом – забороною повернутися до рідних осель. Дев’ятеро Мачилів, переважно

У жовтні 1947 р. в ході операції «Захід», проведеної радянськими органами держбезпеки, Наталка та її менший брат Богдан разом із сім’єю були примусово депортовані на спецпоселення до Західного Уралу за зв’язки родини з українським націоналістичним підпіллям (четверо членів родини загинули в збройних сутичках або були замордовані радянськими репресивно-каральними органами, решта покарані виправно-трудовими таборами ГУЛАГу, згодом – забороною повернутися до рідних осель. Дев’ятеро Мачилів, переважно старі, жінки, діти, перебували на спецпоселенні у північних та східних регіонах СРСР, чи були внутрішньо переміщені до східних районів УРСР. Двоє так і не змогли пережити заслання). На чужині Наталя пішла вчитися до середньої школи м. Губаха Пермського краю. Звільнені у 1954 р., лише через кілька років змогли вернутися на батьківські землі

In October 1947, during Operation “West”, conducted by Soviet state security agencies, Natalka and her younger brother Bohdan together with their family were forcibly deported to the Western Urals for special settlement for family ties to the Ukrainian nationalist underground (Four family members were killed in armed clashes or were murdered by the Soviet repressive and punitive authorities; the rest ones were punished by the Gulag correctional labor camps, and later by a ban on returning to their homes. Nine members of the Machylo family, mostly elderly, women, and children, were in special settlements in the northern and eastern regions of the USSR, or were internally relocated to the eastern regions of the Ukrainian SSR. Two members of the family could not survive the exile). While the exile, Natalia went to study at the secondary school in Hubakha, Perm region. Released in 1954, they were able to return home only a few years later

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Наталія та Богдан Мачили
Nataliia and Bohdan Machylo
Походження 1948
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено дівчинку з хлопчиком, на повний зріст, стоячи, анфас. Без головних уборів, у квітчастій сукні та темному костюмі. У приміщенні
A girl with a boy are depicted, in full length, standing, full face. Without hats, wearing in a floral dress and a dark suit. Indoors
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, кути заломлені
Yellowed, shabby, dirty, spots, bent corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 11,0х8,5 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Photo printing black and white
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1948. Місце : Place: м. Губаха, Пермська область, РФ. Gubakha, Perm region, Russian Federation
Теми Процеси примусового переміщення населення на українських теренах країни: радянські депортаційні акції. Радянська репресивно-каральна система. Український визвольний рух. Літопис українських родин. Діти. Processes of forced relocation of the population on the Ukrainian territory of the country: Soviet deportation actions. Soviet repressive and punitive system. Ukrainian liberation movement. Chronicle of Ukrainian families. Children
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста РФ, Пермська область, м. Губаха. Russian Federation, Perm region, Gubakha
Особи, пов’язані з музейним предметом Наталія Мачило, Богдан Мачило. Nataliia Machylo, Bohdan Machylo
Пошукові терміни СРСР, українське підпілля, радянські органи держбезпеки, депортації, операція «Захід», ГУЛАГ, спецпоселення, родини, діти. USSR, Ukrainian underground, Soviet state security agencies, deportations, Operation “West”, Gulag, special settlements, families, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.46 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/696
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/696
Дата онлайнової публікації 2021-08-19
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки Онлайн проект «Родинна пам'ять про війну»
«Вирване коріння»
«Україна. Незакінчена війна....»
Online project