Цифрові колекції

Рушник під ікону Наталки Мачило. 1948-1958

Towel under the icon of Natalia Machylo. 1948-1958

У жовтні 1947 р. у ході операції «Захід», проведеної радянськими органами держбезпеки, Наталка та її менший брат Богдан разом із сім’єю були примусово депортовані до Західного Уралу на спецпоселення за зв’язки родини з українським націоналістичним підпіллям (четверо членів родини загинули в збройних сутичках або були замордовані радянськими репресивно-каральними органами, решта покарані виправно-трудовими таборами ГУЛАГу, згодом – забороною повернутися до рідних осель. Дев’ятеро Мачилів, переважно

У жовтні 1947 р. у ході операції «Захід», проведеної радянськими органами держбезпеки, Наталка та її менший брат Богдан разом із сім’єю були примусово депортовані до Західного Уралу на спецпоселення за зв’язки родини з українським націоналістичним підпіллям (четверо членів родини загинули в збройних сутичках або були замордовані радянськими репресивно-каральними органами, решта покарані виправно-трудовими таборами ГУЛАГу, згодом – забороною повернутися до рідних осель. Дев’ятеро Мачилів, переважно старі, жінки, діти, перебували на спецпоселенні у північних та східних регіонах СРСР, чи були внутрішньо переміщені до східних районів УРСР. Двоє так і не змогли пережити заслання). На чужині Наталя пішла вчитися до середньої школи м. Губаха Пермського краю. Під забрану з батьківської хати ікону дівчина вишила рушника з використанням рідних бойківських мотивів. Звільнені у 1954 р., лише через кілька років змогли вернутися додому

In October 1947, during Operation “West”, conducted by Soviet state security agencies, Natalka and her younger brother Bohdan together with their family were forcibly deported to the Western Urals for special settlement for family ties to the Ukrainian nationalist underground (Four family members were killed in armed clashes or were murdered by the Soviet repressive and punitive authorities; the rest ones were punished by the Gulag correctional labor camps, and later by a ban on returning to their homes. Nine members of the Machylo family, mostly elderly, women, and children, were in special settlements in the northern and eastern regions of the USSR, or were internally relocated to the eastern regions of the Ukrainian SSR. Two members of the family could not survive the exile). While the exile, Natalia went to study at the secondary school in Hubakha, Perm region. The girl embroidered a towel with the use of native Boyko motifs under the icon taken from her parents' house. Released in 1954, they were able to return home only a few years later

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Наталія Мачило
Nataliia Machylo
Назва Рушник під ікону Наталії Мачило
Towel under the icon of Natalia Machylo
Походження 1948-1958
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу На білому полотні прямокутної форми вишитий хрестиком кольоровий геометричний орнамент
A colored geometric ornament is embroidered with cross on a white rectangular canvas
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями
Yellowed, shabby, dirty, stains
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 29,0х131,0 см/cm
Матеріал Тканина, нитки. Fabric, threads
Техніка Шиття, вишивка. Sewing, embroidery
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1960-ті. 1960s. Місце : Place: м. Губаха, Пермська область, РФ. Hubakha, Perm region, Russia
Теми Процеси примусового переміщення населення на українських теренах країни: радянські депортаційні акції. Радянська репресивно-каральна система. Український визвольний рух. Літопис українських родин. Діти. Processes of forced relocation of the population on the Ukrainian territory of the country: Soviet deportation actions. Soviet repressive and punitive system. Ukrainian liberation movement. Chronicle of Ukrainian families. Children
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста РФ, Пермська область, .м. Губаха. Russia, Perm region, Hubakha
Особи, пов’язані з музейним предметом Наталія Мачило. Nataliia Machylo
Пошукові терміни СРСР, українське підпілля, радянські органи держбезпеки, депортації, операція «Захід», ГУЛАГ, спецпоселення, бойки, сімейні реліквії, родини, діти. USSR, Ukrainian underground, Soviet state security agencies, deportations, Operation West, Gulag, special settlements, boykos,family relics, families, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.68 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/699
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/699
Дата онлайнової публікації 2021-08-31
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex