Цифрові колекції

Володимир Виговський. 1945

Volodymyr Vyhovskyi. 1945

У 13 років долучився до антинацистського радянського підпілля в м. Коростень. Здійснив неодноразові виходи до Києва та Житомира, займаючись збором та передачею інформації. З червня 1943 р. зв’язковий-розвідник Житомирського партизанського з’єднання. Учасник боїв на теренах України, в Європі, тричі поранений

At the age of 13 he joined the anti-Nazi Soviet underground in Korosten (current Zhytomyr region, Ukraine). He had got some reconnaissance missions in Kyiv and Zhytomyr, collecting and

У 13 років долучився до антинацистського радянського підпілля в м. Коростень. Здійснив неодноразові виходи до Києва та Житомира, займаючись збором та передачею інформації. З червня 1943 р. зв’язковий-розвідник Житомирського партизанського з’єднання. Учасник боїв на теренах України, в Європі, тричі поранений

At the age of 13 he joined the anti-Nazi Soviet underground in Korosten (current Zhytomyr region, Ukraine). He had got some reconnaissance missions in Kyiv and Zhytomyr, collecting and transmitting information. From June 1943 he was a liaison and an intelligence operator of the Zhytomyr partisan unit. Participant of battles in Ukraine and Europe. He was wounded three times during the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Володимир Виговський
Volodymyr Vyhovskyi
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, без головного убору, у кітелі з погонами та знаком «Гвардія». Праворуч – фрагмент печатки. Світлина копійна
The image is bust, full face, without a hat, wearing in a tunic with shoulder straps and the sign "Guard". On the right – a fragment of the seal. Рhotocopy
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, жовті плями на звороті, дефекти оригіналу
Yellowed, shabby, yellow spots on the back, defects of the original
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 13,0х8,5 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий, олівець. Matte photo paper, pencil
Техніка Фотодрук ч/б. Black and white photo printing
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. Second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1945. Місце : СРСР. USSR
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Діяльність радянських підпільно-партійних та диверсійно-партизанських формувань на українських теренах. Бойові дії в Україні, Європі. Соціогуманітарні складники війни: інваліди. Діти у лавах регулярних військ. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Activities of Soviet underground party and subversive partisan formations on Ukrainian territory. Fighting in Ukraine, Europe. Socio-humanitarian components of the war: the disabled people. Children in the ranks of regular troops
Періоди і дати 1945
Території, міста СРСР. USSR
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Виговський. Volodymyr Vyhovskyi
Пошукові терміни Європа, Україна, Житомирщина, Коростень, окупація, радянське підпілля, партизанські з’єднання, діти, бої, поранення, інваліди. Europe, Ukraine, Zhytomyr region, Korosten, occupation, Soviet underground, partisan units, children, fights, wounds, disabled people
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.33 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/700
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/700
Дата онлайнової публікації 2021-09-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex