Цифрові колекції

Кинджал Володимира Виговського. 1943

Dagger of Volodymyr Vyhovskyi. 1943

У 13 років долучився до антинацистського радянського підпілля в м. Коростень. Здійснив неодноразові виходи до мм. Київ та Житомир, займаючись збором та передачею інформації. З червня 1943 р. зв’язковий-розвідник Житомирського партизанського з’єднання. Учасник боїв на теренах України, в Європі, тричі поранений

At the age of 13, he joined the anti-Nazi Soviet underground in Korosten. He made several trips to Kyiv and Zhytomyr while gathering and transmitting information. From June 1943, he

У 13 років долучився до антинацистського радянського підпілля в м. Коростень. Здійснив неодноразові виходи до мм. Київ та Житомир, займаючись збором та передачею інформації. З червня 1943 р. зв’язковий-розвідник Житомирського партизанського з’єднання. Учасник боїв на теренах України, в Європі, тричі поранений

At the age of 13, he joined the anti-Nazi Soviet underground in Korosten. He made several trips to Kyiv and Zhytomyr while gathering and transmitting information. From June 1943, he was a reconnaissance liaison officer of the Zhytomyr partisan unit. A participant in the fighting in Ukraine, in Europe, he was wounded three times

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Виробник невідомий
Unknown manufacturer
Назва Кинджал Володимира Виговського
Dagger of Volodymyr Vyhovskyi
Походження 1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Зброя та техніка
Про оригінал
Опис оригіналу Клинок сталевий, прямий, дволезовий. Руків’я набірне з органічного скла. Гарда плоска, ромбовидна
The blade is made of steel, straight, with two blades. Handle typesetting from organic glass. Guard is flat, of diamond-shaped
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На руків’ї біля гарди по колу нанесено саморобний напис російською мовою: «Вл. Виговскому 43 г.»
A self-made inscription in Russian is inscribed in a circle on the handle near the guard: “Vl. Vigovsky 43”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, подряпаний, зі слідами корозії
Shabby, scratched, with traces of corrosion
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 18,5х2,5х1,5 см/cm
Матеріал Метал, органічне скло. Metal, organic glass
Техніка Саморобний. Handmade
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. Second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1943. Місце : Place: Україна, Житомирська область. Ukraine, Zhytomyr region
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Діяльність радянських підпільно-партійних та диверсійно-партизанських формувань на українських теренах. Бойові дії в Україні, Європі. Соціогуманітарні складники війни: дитина зі зброєю; діти у лавах регулярних військ. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Activities of Soviet underground party and subversive guerrilla formations on Ukrainian territory. Fighting in Ukraine, Europe. Socio-humanitarian components of the war: children with weapons; children in the ranks of regular troops
Періоди і дати II чверть ХХ ст. Second quarter of the XXth century
Території, міста УРСР, Житомирська область. UkrSSR, Zhytomyr region
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Виговський. Volodymyr Vyhovskyi
Пошукові терміни Житомирщина, Коростень, окупація, радянське підпілля, партизанські з’єднання, діти. Zhytomyr region, Korosten, occupation, Soviet underground, guerrilla units, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.02 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/702
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/702
Дата онлайнової публікації 2021-09-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex