Цифрові колекції

Витяг зі звіту про діяльність 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, командиром якої був Микола Донцов. 10.01.1945
The excerpt from the report on the activities of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, which commander was Mykola Dontsov. 10.01.1945

Уродженець Миколаївщини. У 1939 р. призваний до Червоної армії, учасник оборонних боїв у Криму та на Кубані 1941–1942 рр. У жовтні 1942 р. поранений потрапив у полон, згодом – до табору в м. Кельці (Польща), звідки втік. Від травня 1944 р. – боєць партизанського загону в складі Армії Людової. Від серпня до жовтня 1944 р. – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського. По війні мешкав у м. Одеса

From Mykolayiv region. In 1939 he was mobilized in the Red Army, participated

Уродженець Миколаївщини. У 1939 р. призваний до Червоної армії, учасник оборонних боїв у Криму та на Кубані 1941–1942 рр. У жовтні 1942 р. поранений потрапив у полон, згодом – до табору в м. Кельці (Польща), звідки втік. Від травня 1944 р. – боєць партизанського загону в складі Армії Людової. Від серпня до жовтня 1944 р. – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського. По війні мешкав у м. Одеса

From Mykolayiv region. In 1939 he was mobilized in the Red Army, participated in the defensive battles in the Crimea and the Cuban in 1941–1942. In October 1942 he was wounded and became a prisoner of war. He was a prisoner of a Nazi camp in Kielce, Poland, he escaped from it. Since May 1944 he was a soldier in a partisan detachment in the Armia Ludowa. From August to October 1944 he was the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army. He lived in Odesa after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Штаб 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського
The headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army
Назва Витяг зі звіту про діяльність 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, командиром якої був Микола Донцов
The excerpt from the report on the activities of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, commanded by Mykola Dontsov
Походження 10.01.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах однобічний машинопис, завірений трикутною печаткою. Документ копійний
There is is a one-sided typescript on the two sheets, certified by a triangular seal. The document is a copy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Трикутна печатка архіву Інституту історії партії при Центральному комітеті Польської об’єднаної робітничої партії (ЦК ПОРП)
There is the triangular seal of the archives of the Institute of Party History under the Central Committee of the Polish United Workers' Party (Central Committee of the PURP)
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим’ятий, кути загнуті
Yellowed, crincly, crumpled, dirty, the corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,5 х 19,5 см / cm
Матеріал Папір, штемпельна фарба, ручка. Paper, ballpoint pen, ink
Техніка Машинопис, рукопис. Typewriting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 10.01.1945 - 10.01.1945. Місце : Place: м. Люблін. Польща. Lublin. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Витяг зі звіту про діяльність 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського був підготовлений 10 січня 1945 р. начальником штабу бригади майором Миколою Цибульським

Старший лейтенант Микола Донцов – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, створеної в серпні 1944 р. з колишніх радянських військовополонених. Партизани бригади брали участь у 12 боях, передавали радянським військам розвіддані про укріплення противника, проводили диверсії на його комунікаціях та укріпленнях. 28 жовтня 1944 р. партизанська бригада перейшла лінію фронту, з’єдналася з частинами Червоної армії та була розформована

On January 10, 1945 the excerpt from the report on the activities of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army was prepared by the leader of headquarter of the brigade major Mykola Tsybulsky

Senior Lieutenant Mykola Dontsov is the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, created in August 1944 from former Soviet prisoners of war. The partisans of the brigade took part in 12 battles, sent information about the enemy's fortifications to the Soviet troops, and organized sabotage on enemy communications and fortifications. On October 28, 1944, the guerrilla brigade crossed the front line, joined with the Red Army, and was disbanded
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Армії Людової та Війська Польського. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Бойові дії на території Польщі в 1944 р.. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Armia Ludowa and the Polish Army. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. Military actions in Poland in 1944
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Люблін. Польща. Lublin. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Донцов, Микола Цибульський. Mykola Dontsov, Mykola Tsybulsky
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Армія Людова, Військо Польське, українці, Миколаївщина, військовополонені, нацистські табори, Кельці. World War II, Europe, Poland, Armia Ludowa, Polish Army, Ukrainians, Mykolayiv region, prisoners of war, Nazi camps, Kielce
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.47 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/711
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/711
Дата онлайнової публікації 2021-09-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex