Цифрові колекції

Павло Марусик із другом Іваном Карабановичем. 19.08.1944
Pavlo Marusyk with his friend Ivan Karabanovych. 19.08.1944

Уродженець Івано-Франківщини. У 1939 р. призваний до лав Війська Польського, ймовірно, в бойових діях участі не брав, повернувся до рідного с. Белелуя (нині – Коломийський район Івано-Франківської області). У 1940 р. був мобілізований до Червоної армії, проходив службу на Далекому Сході поблизу м. Владивосток. Брав участь у прийомі й транспортуванні вантажів за програмою ленд-лізу від США. У травні 1943 р. переведений до 1-ї польської піхотної дивізії ім. Тадеуша Костюшка. Учасник боїв на території

Уродженець Івано-Франківщини. У 1939 р. призваний до лав Війська Польського, ймовірно, в бойових діях участі не брав, повернувся до рідного с. Белелуя (нині – Коломийський район Івано-Франківської області). У 1940 р. був мобілізований до Червоної армії, проходив службу на Далекому Сході поблизу м. Владивосток. Брав участь у прийомі й транспортуванні вантажів за програмою ленд-лізу від США. У травні 1943 р. переведений до 1-ї польської піхотної дивізії ім. Тадеуша Костюшка. Учасник боїв на території Білорусі, Польщі, Німеччини, битв за м. Варшава та Берлін. Відзначений польським нагородами. По війні мешкав на Івано-Франківщині

From Ivano-Frankivsk region. In 1939 he was mobilized in the Polish Army, probably he did not participate in hostilities and returned to his native village Beleluya (now it is situated in Kolomyia district of Ivano-Frankivsk region). In 1940 he was mobilized in the Red Army, served in the Far East near Vladivostok. He participated in the receiving and transportation of the Lend-Lease loads from the United States. In May 1943 he was transferred to the 1st Polish Tadeusz Kosciuszko Infantry Division. He participated in hostilities in Belarus, Poland, Germany, the Battles of Warsaw and Berlin. He was awarded Polish awards. He lived in Ivano-Frankivsk region after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Павло Марусик із другом Іваном Карабановичем
Pavlo Marusyk with his friend Ivan Karabanovych
Походження 19.08.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення двох чоловіків поясне, анфас, із незначним поворотом праворуч та ліворуч, у конфедератках із кокардами, в кітелях із відкладними комірами та петлицями, підперезані ременями. На тлі завіси
There is a picture of two men, full-face, with a slight turn to the right and left, in confederates with cockades, in coats with turn-down collars and buttonholes, belted. Against the background of the curtain
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис: «[Д]орогому брату Петру на довгу згадку з часів фронтових хвилин – від брата Павла. [Зі] мною рядом мій друг []сул з Надвірної. [Не] згадуй мене зі злом. [З]нявся: учора 19.VIII.1944 р. []я сегодня я висилаю»
There is an inscription on the back side: “To [D]ear brother Petry for a long memory from the time of the battlefront minutes – from brother Pavlo. Next to me is my friend [horse]man from Nadvirna. [Don't] remember me with evil. [Made] the photo: yesterday 19.VIII.1944 [] I am sending today"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, забруднений, кути заломлені, плями, згини, правий край обрізаний
Yellowed, crumpled, dirty, corners are broken, spots, bends, the right edge was cut
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 6,5 х 7,5 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, чорнило. Glossy photo paper, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 19.08.1944 - 19.08.1944. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація Рядові Павло Марусик (командир відділення зв’язку роти зв’язку) та Іван Карабанович (їздовий) – військовослужбовці 3-го стрілецького полку 1-ї польської піхотної дивізії ім. Тадеуша Костюшка 1-ї армії Війська Польського
Private Pavlo Marusyk (commander of the communications department of the communications company) and Ivan Karabanovych (horseman) – servicemen of the 3rd Rifle Regiment of the 1st Polish Tadeusz Kosciuszko Infantry Division of o of the 1st Army of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Ленд-ліз. Українці в лавах Війська Польського. Бої в Білорусі в 1943–1944 рр. Бойові дії в Польщі та Німеччині в 1944–1945 рр.. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Lend-Lease. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Belarussia in 1943-1944. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Павло Марусик, Іван Карабанович. Pavlo Marusyk, Ivan Karabanovych
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Військо Польське, українці, Червона армія, Далекий Схід, Владивосток, ленд-ліз, дивізія ім. Тадеуша Костюшка, Білорусь, Німеччина, Варшава, Берлін, Івано-Франківщина. World War II, Europe, Poland, the Polish Army, Ukrainians, the Red Army, the Far East, Vladivostok, Lend-Lease, the 1st Polish Tadeusz Kosciuszko Infantry Division, Belarus, Germany, Warsaw, Berlin, Ivano-Frankivsk region
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.66 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/717
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/717
Дата онлайнової публікації 2021-09-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex