Цифрові колекції

Посвідчення особи Юрія Мірошниченка. 20.11.1944
The ID of Yuriy Miroshnychenko. 20.11.1944

Уродженець Вінниччини. У 1941 р. закінчив Київський політехнічний інститут, у 1942 р. – Військову академію механізації і моторизації РСЧА. Фахівець із пально-мастильних матеріалів (далі – ПММ), під час служби в армії контролював отримання, транспортування, розподіл та використання ПММ. Від літа 1942 р. до березня 1944 р. – на різних ділянках німецько-радянського фронту. Від березня 1944 р. – у складі 1-го польського корпусу, згодом – 1-ї армії Війська Польського, в 1945–1946 рр. – у Міністерстві

Уродженець Вінниччини. У 1941 р. закінчив Київський політехнічний інститут, у 1942 р. – Військову академію механізації і моторизації РСЧА. Фахівець із пально-мастильних матеріалів (далі – ПММ), під час служби в армії контролював отримання, транспортування, розподіл та використання ПММ. Від літа 1942 р. до березня 1944 р. – на різних ділянках німецько-радянського фронту. Від березня 1944 р. – у складі 1-го польського корпусу, згодом – 1-ї армії Війська Польського, в 1945–1946 рр. – у Міністерстві оборони Польщі. Після звільнення з армії полковник – інженер запасу мешкав у м. Київ, брав активну участь у ветеранському русі. Через поранення, отримані в боях під м. Харків та Варшава, мав інвалідність І групи

From Vinnytsia region. In 1941 he graduated from the Kyiv Polytechnic Institute, in 1942 – the Military Academy of Mechanization and Motorization of the Red Army. He was a specialist in petrol, oil, and lubricants. He controlled the receiving, transportation, distribution, and use of these materials in the army during all his service. From the summer of 1942 to March 1944 he did it in the different locations of the German-Soviet battlefront. Since March 1944 he served in the 1st Polish Corps, later – in the 1st Army of the Polish Army, in 1945-1946 – in the Ministry of Defense of Poland. He lived in Kyiv after releasing from the army. He was the colonel-reserve engineer and took an active part in the veterans' movement. He was wounded during the Battles of Kharkiv and Warsaw and became the disabled person after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Військо Польське
The Polish Army
Назва Посвідчення особи Юрія Мірошниченка
The ID of Yuriy Miroshnychenko
Походження 20.11.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу У вигляді книжечки, у м'якій обкладинці червоного кольору з відтиском орла Пястів та назви (шрифтом); у розгортанні ліворуч – портретне фото (зображення погрудне, анфас, без головного убору, в кітелі з погонами та портупеєю), завірене підписом та печаткою відділу штабу Війська Польського; праворуч – друкарський бланк, заповнений рукописом; 7 аркушів (друкарські двобічні бланки); сторінки 2–15
There is a booklet, in a red paperback with the imprint of the Piast eagle and the name (font); in expanded form on the left – a portrait photo (chest image, full face, without a hat, in a coat with epaleuts and belt), certified by the signature and the seal of the department of the headquarter of the Polish Army; on the right – a printed form filled with a handwritting; 7 sheets (double-sided printing forms); pages 2–15
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Печатка відділу штабу Війська Польського
The department of the headquarter of the Polish Army
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий
Yellowed, crincly
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 5,5 х 8,5; у розгортанні / in expanded form 5,5 х 17,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, фотопапір. Paper, ink, photo paper
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 20.11.1944 - 20.11.1944. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська, російська. Polish, Russian
Анотація Видане «поручнику» (старшому лейтенанту) Юрієві Мірошниченку, старшому iнспектору вiддiлу з енергетики та пального штабу 1-ї армiї Війська Польського. Використовувалось у 1945–1946 рр. під час служби на посаді начальника промислово-технiчного вiддiлу Мiнiстерства оборони Польщi (військове звання iнженер-капiтан)
It was given to "poruchyk" senior lieutenant Yuriy Miroshnychenko, when he was a senior inspector of the department of the energy and fuel of the headquarter of the 1st Army of the Polish Army. It was being used when he served as leader of the industrial and technical department of the Ministry of Defense of Poland (military rank of engineer-captain)
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Ленд-ліз. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії на території Польщі в 1944–1945 рр. Ветеранський рух учасників Другої світової війни. Долі інвалідів Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Lend-Lease. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland in 1944-1945. The veterans’ movement of the participants of the Second World War. The destinies of the disabled participants the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Юрій Мірошниченко. Yuriy Miroshnychenko
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, КПІ, Червона армія, Військова академія механізації та моторизації РСЧА, ленд-ліз, Харків, Польща, Військо Польське, Варшава, українці, Вінниччина, Київ, ветеранський рух, інваліди війни, ПММ. World War II, Europe, Kyiv Polytechnic Institute, Red Army, Military Academy of Mechanization and Motorization of the Red Army, Land-Lease, Kharkiv, Poland, Polish Army, Warsaw, Ukrainians, Vinnytsia, Kyiv, veterans' movement, disabled after the war
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (10 files : 0.88 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/721
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/721
Дата онлайнової публікації 2021-09-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex