Цифрові колекції

Володимир Пилинський. 1952–1956
Volodymyr Pylynsʹkyy. 1952–1956

Уродженець Київщини. Від 1932 р. – в інженерних військах Червоної армії. Учасник японсько-радянського прикордонного конфлікту на березі р. Амур у 1937 р. та радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник боїв на Північному фронті, Ленінградської битви, вигнання нацистів із м. Київ та Правобережної України. У 1944 р. підполковник В. Пилинський направлений на посаду начальника інженерної служби 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території Польщі та Німеччини, битв

Уродженець Київщини. Від 1932 р. – в інженерних військах Червоної армії. Учасник японсько-радянського прикордонного конфлікту на березі р. Амур у 1937 р. та радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник боїв на Північному фронті, Ленінградської битви, вигнання нацистів із м. Київ та Правобережної України. У 1944 р. підполковник В. Пилинський направлений на посаду начальника інженерної служби 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території Польщі та Німеччини, битв за Варшаву та Берлін. Керував інженерними частинами Вiйська Польського до 1956 р. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Kyiv region. Since 1932 he served in the engineering troops of the Red Army. He participated in the Japanese-Soviet borderline conflict on the banks of the Amur River in 1937 and in the Soviet-Finnish war. He participated in the battles on the Northern Front, the Battle of Leningrad, and the expulsion of the Nazis from Kyiv and the Right-Bank Ukraine during the German-Soviet war. In 1944, Lieutenant Colonel V. Pylyns'kyy was transferred to the position of chief of the engineering service of the 1st Army of the Polish Army. He participated in battles in Poland and Germany, the battles for Warsaw and Berlin. He commanded the engineering units of the Polish Army until 1956. He lived in Kyiv after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Володимир Пилинський
Volodymyr Pylynsʹkyy
Походження 1952–1956
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне анфас, із поворотом голови праворуч, без головного убору, в парадному мундирі Війська Польського з погонами, петлицями й аксельбантом, із нагородами
There is a bust picture, full face, with turn of the head to the right, without a hat, in a ceremonial uniform of the Polish Army with shoulder straps, buttonholes and an aiguillette, with awards
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис простим олівцем російською мовою: «Генерал-майор інженерних військ Пилинський Володимир Броніславович на прохання Союзу польських патріотів у СРСР виконав інтернац. обов’язок у Польщі Один із (нерозбірливо) інженерних військ Війська Польського. Начальник інженерних військ В.П. 1952–1956»
There is an inscription on the back side with a pencil in Russian: “Major General of the Engineering Troops Volodymyr Bronislavovych Pylyns'kyy, at the request of the Union of Polish Patriots in the USSR, performed an intern. duty in Poland One of the (illegibly) engineering troops of the Polish Army. Chief of Engineering Troops VP 1952–1956"
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий
Crincly
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 12,5 х 8,0 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, олівець. Matte photo paper, pencil
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІIІ чверть ХХ ст. / The third quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1952 - 1956. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Генерал бригади (генерал-майор) Володимир Пилинський – начальник інженерних військ Міністерства оборони Польщі
Brigade General (Major General) Volodymyr Pylyns’kyy – Chief of Engineering Troops of the Ministry of Defense of Poland
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Японсько-радянські прикордонні конфлікти 30-х рр. ХХ ст. Радянсько-фінляндська війна. Бої на Півночі. Ленінградська битва. Битва за Київ у 1943 р. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії в Польщі та Німеччині в 1944–1945 рр. Ветеранський рух учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Japanese-Soviet borderline conflicts of the 30s of the twentieth century. Soviet-Finnish war. Hostilities in the North of the USSR. The Battle of Leningrad. The Battle for Kyiv in 1943. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945. The veterans’ movement of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІIІ чверть ХХ ст. / The third quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Пилинський. Volodymyr Pylynsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, Далекий Схід, Амур, Фінляндія, Північ, Ленінград, блокада, Київ, Польща, Військо Польське, Варшава, Берлін, інженерні війська, ветерани. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, Red Army, Far East, the Amur River, Finland, North of the USSR, Leningrad, blockade, Kyiv, Poland, Polish Army, Warsaw, Berlin, engineering troops, veterans
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.06 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/723
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/723
Дата онлайнової публікації 2021-09-13
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex