Цифрові колекції

Витяг із наказу міністра національної оборони Польщі № 978. 12.08.1947
The excerpt from the order of the minister of national defense of Poland № 978. 12.08.1947

Уродженець Хмельниччини. Від 1939 р. – в лавах Червоної армії, від липня 1941 р. – на штабних посадах дивізійного, згодом армійського рівня. Учасник оборонних боїв на Півдні України, битви за Кавказ, вигнання нацистів із Центральної та Південної України. Від червня 1944 р. – у Війську Польському, від жовтня 1944 р. – в Головному штабі Вiйська Польського. Учасник боїв на території Польщі та Німеччини, битви за Берлін. У складі парадного розрахунку Вiйська Польського 24 червня 1945 р. брав участь

Уродженець Хмельниччини. Від 1939 р. – в лавах Червоної армії, від липня 1941 р. – на штабних посадах дивізійного, згодом армійського рівня. Учасник оборонних боїв на Півдні України, битви за Кавказ, вигнання нацистів із Центральної та Південної України. Від червня 1944 р. – у Війську Польському, від жовтня 1944 р. – в Головному штабі Вiйська Польського. Учасник боїв на території Польщі та Німеччини, битви за Берлін. У складі парадного розрахунку Вiйська Польського 24 червня 1945 р. брав участь у Параді Перемоги в м. Москва. У 1945–1951 рр. проходив службу на вищих штабних посадах Війська Польського та Міністерства оборони Польщі, у 1951–1955 рр. – командувач прикордонних вiйськ Польщi. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Khmelnytskyi region. Since 1939 he served in the ranks of the Red Army, since July 1941 – in the positions in headquarter of the division later army. He participated in defensive hostilities in Southern Ukraine, the battle of the Caucasus, the expulsion of the Nazis from Central and Southern Ukraine. From June 1944 he served in the ranks of the Polish Army, from October 1944 – in the General Headquarter of the Polish Army. He participated in hostilities in Poland and Germany, the Battle of Berlin. On June 24, 1945, he took part in the Victory Parade in Moscow in the ranks of the Polish Army. In 1945–1951 he served in the highest positions of headquarters of the Polish Army and the Ministry of Defense of Poland, in 1951–1955 – he was a commander of the Polish Border Troops. He lived in Kyiv after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Відділ кадрів Міністерства національної оборони Польщі sdvig The Personnel Department's of the Ministry of National Defense of Poland
Назва Витяг із наказу міністра національної оборони Польщі № 978
The excerpt from the order of the minister of national defense of Poland № 978
Походження 12.08.1947
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський однобічний бланк відділу кадрів Міністерства національної оборони Польщі, із зображенням орла Пястів у лівому верхньому куті, заповнений машинописом, від руки, а також завірений підписом та печаткою. Гриф таємності закреслений
There is the personnel department's of the ministry of national defense of Poland one-sided printed form, with the image of the Eagle Piast in the upper left corner, filled in by handwriting, as well as certified by the signature and seal. The category of secrecy is struck-out
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Печатка Міністерства національної оборони Польщі
The seal of the ministry of national defense of Poland
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, розриви по краях, кути загнуті, печатка нечітка
Crincly, dirty, there are gaps at the edges, the corners are bent, the seal is blurred
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 30,5 х 21,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Машинопис, рукопис. Typewriting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 12.08.1947 - 12.08.1947. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Анотація Містить інформацію про призначення полковника Михайла Пржонського на посаду начальника штабу Варшавського військового округу. Обіймав посаду від серпня 1947 р. до березня 1949 р.
It contains information about the appointment of colonel Mykhaylo Przhonsʹkyy to the position of Chief of the headquarter of the Warsaw Military District. He had served at this position from August 1947 to March 1949
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України 1941 р. Битва за Кавказ. Бої на території України у 1943–1944 рр. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії в Польщі та Німеччині в 1944–1945 рр. Битва за Берлін. Повоєнний устрій у Центральній Європі: Польща. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. The battle of the Caucasus. Military actions in Ukraine in 1943-1944. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945. The battle of Berlin. Postwar system in Central Europe: Poland
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Михайло Пржонський, Міхал Роля-Жимерський, Мар'ян Спихальський, Станіслав Завадський, Тадуеш Клембальський. Mykhaylo Przhonsʹkyy, Mykhal Rolya-Zhymersʹkyy, Mar'yan Spykhalʹsʹkyy, Stanislav Zavadsʹkyy, Taduesh Klembalʹsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Хмельниччина, Червона армія, Південь України, Кавказ, Польща, Військо Польське, Німеччина, Берлін, штаб, штабісти, Київ, Парад Перемоги. World War II, Europe, Ukrainians, Khmelnytskyi region, Red Army, Southern Ukraine, the Caucasus, Poland, Polish Army, Germany, Berlin, headquarter, Kyiv, The Moscow Victory Parade of 1945
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.54 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/727
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/727
Дата онлайнової публікації 2021-09-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex