Цифрові колекції

Посвідчення Дмитра Пузя. 15.08.1944
The ID of Dmytro Puzʹ. 15.08.1944

Уродженець Кіровоградщини. В жовтні 1941 р. евакуйований на Південний Урал ( м. Магнітогорськ), де працював електромонтажником. Із жовтня 1942 р навчався у радіороті спецшколи Українського штабу партизанського руху (м. Саратов). У серпні 1943 р. десантувався на Житомирщині та був направлений до польського партизанського з’єднання «Jeszcze Polska nie zginęła» «Ще Польща не згинула» під командуванням підполковника Роберта Сатановського. З’єднання діяло на теренах Волині та сучасного Люблінського воєводства

Уродженець Кіровоградщини. В жовтні 1941 р. евакуйований на Південний Урал ( м. Магнітогорськ), де працював електромонтажником. Із жовтня 1942 р навчався у радіороті спецшколи Українського штабу партизанського руху (м. Саратов). У серпні 1943 р. десантувався на Житомирщині та був направлений до польського партизанського з’єднання «Jeszcze Polska nie zginęła» «Ще Польща не згинула» під командуванням підполковника Роберта Сатановського. З’єднання діяло на теренах Волині та сучасного Люблінського воєводства Польщі до серпня 1944 р. Подальша участь Дмитра Пузя у Другій світовій війні невідома. Служив у лавах Радянської армії до вересня 1980 р., звільнився у запас у званні полковника

From Kirovohrad region. In October 1941 he was evacuated to the Southern Urals (Magnitogorsk), where he worked as an electrician. Since October 1942 he studied in the radio class of the special school of the Ukrainian headquarter of the partisan movement (Saratov). In August 1943 he landed in the Zhytomyr region and was sent to the Polish partisan unit "Jeszcze Polska nie zginęła" "Poland is not dead yet" under the command of lieutenant colonel Robert Satanovsʹkyy. The union operated in the territory of Volyn’ and the modern Lublin Voivodeship of Poland until August 1944. The further participation of Dmytro Puz' in the Second World War is unknown. He served in the Soviet Army until September 1980 and retired in the rank of colonel

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Польське партизанське з’єднання «Jeszcze Polska nie zginęła» («Ще Польща не згинула»)
The Polish partisan unit "Jeszcze Polska nie zginęła" ("Poland is not dead yet")
Назва Посвідчення Дмитра Пузя
The ID of Dmytro Puzʹ
Походження 15.08.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На друкарському бланку машинопис польською мовою, на звороті рукопис – переклад російською, завірені підписом та печаткою із двох сторін
There is a printing form with a typescript in Polish on one side and there is thehandwriting - translation in Russian on the back side, certified by the signature and the seal on two sides
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Печатка 8-ї піхотної дивізії 2-ї армії Війська Польського
The seal of the 8th infantry division of the 2nd Army of the Polish Army
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, надриви, печатки нечіткі
Yellowed, frayed, torns, seals are fuzzy
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 13,5 х 21,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, машинопис, рукопис. Printing, typescript, handwritin
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 15.08.1944 - 15.08.1944. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська, російська. Polish, Russian
Анотація Підпоручик (лейтенант) Дмитро Пузь від серпня 1943 р. до серпня 1944 р. – радист польського партизанського з’єднання «Jeszcze Polska nie zginęła» «Ще Польща не згинула»
Партизанська формація була створена на основі загону польських партизанів зі східної Волині під командуванням Роберта Сатановського, які вирішили приєднатись до Житомирського партизанського з’єднання, підпорядкованого Українському штабу партизанського руху. Згодом з’єднання перепідпорядкували Рівненському обласному штабу партизанського руху, а від квітня 1944 р. – Польському партизанському штабу, від червня 1944 р. партизанського з’єднання діяло як 3 та 4 бригади Армії Людової. У серпні 1944 р. партизанського з’єднання розформували, а особовий склад став основою для створення 8 піхотної дивізії 2 армії Війська Польського
Pidporuchyk (lieutenant) Dmytro Puz’ since August 1943 to August 1944 is a radio operator of the Polish partisan unit "Jeszcze Polska nie zginęła" "Poland is not dead yet"
The partisan formation was created on the basis of a detachment of Polish partisans from eastern Volyn’ under the command of Robert Satanovsky, who decided to join the Zhytomyr partisan unit, subordinated to the Ukrainian headquarter of the partisan movement. Later, the unit was subordinated to the Rivne regional headquarter of the partisan movement, and from April 1944 – to the Polish partisan headquarter, from June 1944 the partisan unit operated as the 3rd and 4th brigades of the Armia Ludowa. In August 1944, the partisan unit was disbanded, and the personnel became the basis for the creation of the 8th infantry division of the 2nd Army of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в евакуації. Українці в радянському русі Опору. Рух Опору в Україні та Польщі в 1943–1944 рр. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in evacuation. The Resistance movement in Ukraine and Poland in 1943-1944
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Дмитро Пузь, Роберт Сатановський. Dmytro Puzʹ, Robert Satanovsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Кіровоградщина, евакуація, Урал, спецшкола, зв’язківці, УШПР, рух Опору, партизани, Волинь, Польща, Люблінське воєводство, Польський партизанський штаб, Армія Людова, Військо Польське. World War II, Europe, Ukrainians, Kirovohrad region, evacuation, Urals, special school, Resistance movement, partisans, Volyn’, Poland, Lublin Voivodeship, Polish partisan headquarter, Armia Ludowa, Polish Army
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.33 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/730
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/730
Дата онлайнової публікації 2021-09-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex