Цифрові колекції

Олександр Смолярчук. 1929
Oleksandr Smolyarchuk. 1929

Уродженець Волині. У 1926–1929 рр. служив у Війську Польському. Потім був найманим робітником у сільському господарстві. Із початком Другої світової війни мобілізований до польської армії, потрапив у радянський полон, згодом до трудових таборів. Упродовж 1939–1946 рр. працював на будівництві траси Новоград-Волинський – Рівне – Дубно – Львів, промислових підприємствах м. Челябінськ, Донбасу, м. Чугуїв, м. Харків. У 1946 р., виготовивши фіктивні документи, повернувся до рідного с. Мирин (нині – Ковельський

Уродженець Волині. У 1926–1929 рр. служив у Війську Польському. Потім був найманим робітником у сільському господарстві. Із початком Другої світової війни мобілізований до польської армії, потрапив у радянський полон, згодом до трудових таборів. Упродовж 1939–1946 рр. працював на будівництві траси Новоград-Волинський – Рівне – Дубно – Львів, промислових підприємствах м. Челябінськ, Донбасу, м. Чугуїв, м. Харків. У 1946 р., виготовивши фіктивні документи, повернувся до рідного с. Мирин (нині – Ковельський район Волинської області), працював у колгоспі

From Volyn’ region. In 1926–1929 he served in the ranks of the Polish Army. He worked as an employee in agriculture after the army’s service. He was mobilized in the Polish army at the beginning of the Second World War. He became a prisoner of war by the Red Army, and later he became a prisoner of Soviet labor camps. During 1939–1946 he worked on the building of the Novograd-Volynskyi-Rivne-Dubno-Lviv road, in the industrial factories of Chelyabinsk, Donbas, Chuguev, and Kharkiv. In 1946 he made fake documents and returned to his native village Myryn (now it's situated in Kovel district of Volyn’ region). He worked a collective farm

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Олександр Смолярчук
Oleksandr Smolyarchuk
Походження 1929
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, з поворотом голови й тулуба ліворуч, без головного убору, із білим шаликом навколо шиї, у кітелі з петлицями та погонами. На темному тлі. Фото копійне
There is a bust picture, the head and busr are turned to the left, without a hat, with a white scarf around his neck, in a tunic with buttonholes and shoulder straps. There is a dark background. The photo is a copy
Стан збереження та дефекти оригіналу Задовільний
Satisfying
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,0 х 5,4 см / cm
Матеріал Фотопапір чорно-білий. Black and white photo paper
Техніка Фотодрук комп’ютерний. Computer photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1929 - 1929. Місце : Place: Польща. Poland
Джерело, час, спосіб надходження Переданий до Музею історикинею, музейницею Надією Смолярчук, донькою Олександра Смолярчука
It was given to the Museum by historian, museum worker Nadiya Smolyarchuk, the daughter of Oleksandr Smolyarchuk
Опис інформаційного вмісту
Анотація Олександр Смолярчук – жовнір (солдат) Війська Польського
Oleksandr Smolyarchuk is a zhovnir (soldier) of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці у лавах Війська Польського. Вторгнення в Польщу у 1939 р. Українці – в’язні трудових таборів. Українці в евакуації. Родинна пам’ять про війну . The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in a ranks of Polish Army. Invasion of Poland in 1939. Ukrainians prisoners of labor camps. Ukrainians in evacuation. Family memory of the war
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Олександр Смолярчук, Надія Смолярчук. Oleksandr Smolyarchuk, Nadiya Smolyarchuk
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Волинь, Військо Польське, трудові табори, евакуація, Урал, Челябінськ, Донбас, Харків. World War II, Europe, Ukrainians, Volyn’, Polish Army, labor camps, evacuation, Urals, Chelyabinsk, Donbas, Kharkiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.26 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/731
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/731
Дата онлайнової публікації 2021-09-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex