Цифрові колекції

Назар Толстолип. 1946
Nazar Tolstolyp. 1946

Уродженець Київщини. Від 1939 р. – в Червоній армії, зв’язківець. Під час німецько-радянської війни брав участь у прикордонних боях у районі м. Перемишль та обороні м. Київ, у Сталінградській битві та форсуванні Дніпра в районі м. Запоріжжя. Від серпня 1944 р. – у Війську Польському, учасник боїв на території Польщі та Східної Пруссії. У 1945–1947 рр. служив у Генеральному штабі Війська Польського та Військово-морському флоті Польщі. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Kyiv

Уродженець Київщини. Від 1939 р. – в Червоній армії, зв’язківець. Під час німецько-радянської війни брав участь у прикордонних боях у районі м. Перемишль та обороні м. Київ, у Сталінградській битві та форсуванні Дніпра в районі м. Запоріжжя. Від серпня 1944 р. – у Війську Польському, учасник боїв на території Польщі та Східної Пруссії. У 1945–1947 рр. служив у Генеральному штабі Війська Польського та Військово-морському флоті Польщі. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Kyiv region. Since 1939 he served as a signalman in the Red Army. He participated in borderline hostilities near Przemysl and the defense of Kyiv, in the Battle of Stalingrad and forcing the Dnipro River near Zaporizhia during the German-Soviet war. Since August 1944 he served in the ranks of the Polish Army, he was a participant in the hostilities in Poland and East Prussia. In 1945-1947 he served in the General Headquarters of the Polish Army and the Polish Navy. He lived in Kyiv after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Назар Толстолип
Nazar Tolstolyp
Походження 1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас із невеликим поворотом голови праворуч, у кашкеті з кокардою Військо-морського флоту Польщі, зіркою та обрамленням у вигляді каната на ободі козирка, у чорному кітелі з відкладним коміром (лацканами), білій сорочці та краватці. На світлому тлі. Фігурний обріз
There is a bust picture, full-face with a slight turn of the head to the right, in a cap with a cockade of the Polish Navy, a star and a frame in the form of a rope on the rim of the visor, in a black coat with a turn-down collar (lapels), white shirt and tie. There is a light background. There is a figured cutting
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті внизу печатка виробника: «Z. S. Urban. (нерозбірливо) w. Janska»
There is a seal of the manufacturer in the bottom on the back side: "Z. S. Urban. (illegible) w. Janska"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, на звороті плями
Yellowed, crincly, there are spots on the back side
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,5 х 6,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, штемпельна фарба. Matte photo paper, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий. Black and white photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1946 - 1946. Місце : Place: м. Гдиня. Польща. Gdynia. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Анотація Підпоручик флоту (молодший лейтенант) Назар Толстолип – радіотехнік 32 батальйону зв’язку Військово-Морського Флоту Польщі
Pidporuchyk flotu (junior lieutenant) Nazar Tolstolyp is a radio technician of the 32nd communications battalion of the Polish Navy
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України 1941 р. Оборона Києва 1941 р. Сталінградська битва. Битва за Дніпро 1943 р.: Запоріжжя. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії у Польщі та Німеччині у 1944-1945 рр. Повоєнний устрій у Центральній Європі: Польща. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. The defense of Kyiv. The Battle of Stalingrad. The battle of the Dnipro River in 1943: Zaporizhia. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945. Postwar system in Central Europe: Poland
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Назар Толстолип. Nazar Tolstolyp
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, Перемишль, Київ, Сталінград, р. Дніпро, Запоріжжя, Польща, Військо Польське, Східна Пруссія, зв’язківці, Військо-морський флот Польщі, Гдиня . World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, Red Army, Przemysl, Kyiv, Stalingrad, the Dnipro River, Zaporizhia, Poland, Polish Army, East Prussia, signalmen, Polish Navy, Gdynia
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.44 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/732
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/732
Дата онлайнової публікації 2021-09-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex