Цифрові колекції

Наказ Головнокомандувача Війська Польського №54 з нагоди святкування 28-ї річниці створення Червоної армії. 23.02.1946
The order of the Commander-in-Chief of the Polish Army №54 on the occasion of the celebration of the 28th anniversary of the Red Army. 23.02.1946

Уродженець Київщини. Від 1939 р. – в Червоній армії, зв’язківець. Під час німецько-радянської війни брав участь у прикордонних боях у районі м. Перемишль та обороні м. Київ, у Сталінградській битві та форсуванні Дніпра в районі м. Запоріжжя. Від серпня 1944 р. – у Війську Польському, учасник боїв на території Польщі та Східної Пруссії. У 1945–1947 рр. служив у Генеральному штабі Війська Польського та Військово-морському флоті Польщі. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Kyiv

Уродженець Київщини. Від 1939 р. – в Червоній армії, зв’язківець. Під час німецько-радянської війни брав участь у прикордонних боях у районі м. Перемишль та обороні м. Київ, у Сталінградській битві та форсуванні Дніпра в районі м. Запоріжжя. Від серпня 1944 р. – у Війську Польському, учасник боїв на території Польщі та Східної Пруссії. У 1945–1947 рр. служив у Генеральному штабі Війська Польського та Військово-морському флоті Польщі. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Kyiv region. Since 1939 he served as a signalman in the Red Army. He participated in borderline hostilities near Przemysl and the defense of Kyiv, in the Battle of Stalingrad and forcing the Dnipro River near Zaporizhia during the German-Soviet war. Since August 1944 he served in the ranks of the Polish Army, he was a participant in the hostilities in Poland and East Prussia. In 1945-1947 he served in the General Headquarters of the Polish Army and the Polish Navy. He lived in Kyiv after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Військо Польське
The Polish Army
Назва Наказ Головнокомандувача Війська Польського №54 з нагоди святкування 28-ї річниці створення Червоної армії
The order of the Commander-in-Chief of the Polish Army №54 on the occasion of the celebration of the 28th anniversary of the Red Army
Походження 23.02.1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк Міністерства національної оборони Польщі із зображенням орла Пястів, заповнений машинописом та написами польською мовою червоним олівцем у лівому й чорнилом чорного кольору в правому верхніх кутах
There is a printed form of the Ministry of national defense of Poland with the image of the Eagle Piast, filled in typewritten and inscriptions with a red pencil and black ink in Polish in the right and left upper corners
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим'ятий, забруднений, надірвані краї
Yellowed, crincly, crumpled, dirty, edges are torn
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,0 х 21,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, олівець. Paper, ink stamp, ink
Техніка Друк, рукопис, машинопис. Printing, handwriting, typewritt
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 23.02.1946 - 23.02.1946. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Анотація Хорунжий (молодший лейтенант) Назар Толстолип – радіотехнік вузла зв’язку Генерального штабу Війська Польського
Khorunzhyy (junior lieutenant) Nazar Tolstolyp is a radio technician of the signal unit of the General Headquartes of the Polish Army
Примірник наказу на знак привітання вручали кожному військовослужбовцю Війська Польського переведеному з Червоної армії
A copy of the order as a greeting was handed to each serviceman of the Polish Army who was transferred from the Red Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України 1941 р. Оборона Києва 1941 р. Сталінградська битва. Битва за Дніпро 1943 р.: Запоріжжя. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії у Польщі та Німеччині у 1944-1945 рр. Повоєнний устрій у Центральній Європі: Польща. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. The defense of Kyiv. The Battle of Stalingrad. The battle of the Dnipro River in 1943: Zaporizhia. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945. Postwar system in Central Europe: Poland
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Назар Толстолип, Міхал Роля-Жимерський, Мар'ян Спихальський. Nazar Tolstolyp, Mykhal Rolya-Zhymersʹkyy, Mar'yan Spykhalʹsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, Перемишль, Київ, Сталінград, р. Дніпро, Запоріжжя, Польща, Військо Польське, Східна Пруссія, зв’язківці, Військо-морський флот Польщі, Гдиня. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, Red Army, Przemysl, Kyiv, Stalingrad, the Dnipro River, Zaporizhia, Poland, Polish Army, East Prussia, signalmen, Polish Navy, Gdynia
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.87 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/737
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/737
Дата онлайнової публікації 2021-09-21
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex