Цифрові колекції

Мала земля. 1948

Small Land. 1948

Містить оповідь про партизанське з’єднання під командуванням Сидора Ковпака. В главі «Вісті з Києва» (150–152 стор.) зі слів двох киянок, як стверджує автор, йдеться про розстріли нацистами в Бабиному Яру. Передовсім мовиться про знищення радянських військовополонених, головно моряків та льотчиків, а також цивільних за вбивство німців – по 400 за кожного. Загалом на березень (1942 р.) називається цифра близько 90 тис. Окремо згадується про («Сирецький») табір, неподалік урвища: «обнесений дротом,

Містить оповідь про партизанське з’єднання під командуванням Сидора Ковпака. В главі «Вісті з Києва» (150–152 стор.) зі слів двох киянок, як стверджує автор, йдеться про розстріли нацистами в Бабиному Яру. Передовсім мовиться про знищення радянських військовополонених, головно моряків та льотчиків, а також цивільних за вбивство німців – по 400 за кожного. Загалом на березень (1942 р.) називається цифра близько 90 тис. Окремо згадується про («Сирецький») табір, неподалік урвища: «обнесений дротом, яким пущено струм». Говориться про те, що туди кидають містян за найменшу провину й під охороною з собаками змушують їх «навшпиньки або на карачках тягати 2–3 пуди піску»

Contains a story about a guerrilla unit under the command of Sydir Kovpak. In the chapter “News from Kyiv” (150–152 pages), the author writes about two women, who were witnesses of the Nazi shootings in Babyn Yar. First of all, the author points out about the killing of the Soviet prisoners of war, mainly sailors and pilots, as well as civilians for the murder of Germans – 400 for each. In general, about 90 thousand people were killed in Babyn Yar till March 1942. Near the ravine, the Syretskyi camp is situated, that is mentioned separately in the book: “surrounded by a wire, which is used for electricity”. It is noted that the inhabitants of Kyiv are taken there for the slightest guilt and with guard dogs they are forced to “carry 2–3 poods of sand on their tiptoe or on all fours”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Леонід Коробов
Leonid Korobov
Назва Мала земля
Small Land
Походження 1948
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу У цупкій обкладинці. З лицьового боку – багатокольорове зображення чоловіка (Сидора Ковпака) у папасі, сірому двобортному пальті з каракулевим коміром, на тлі вершників та дерев. Праворуч вгорі – на білому фоні червоними літерами у три ряди російською мовою зазначено: "Леонід Коробов Мала земля"; внизу – білими та червоними літерами: «Молода гвардія 1948». На зворотному боці обкладинки зображено вершників у лісі Перед заднім форзацом вклеєна карта-схема (аркуш складений навпіл) «Шлях Ковпака з Брянських лісів»
In a thick cover. On the front – a multi-colored image of a man (Sydir Kovpak) wearing a papakha, a gray coat with a collar, against the background of riders and trees. At the top right –it is printed in Russian on a white background: “Leonid Korobov Small Land”; below: “Young Guard 1948”. The back of the cover depicts riders in the woods.Before the back endpaper there is a map-scheme (sheet folded in half) “Path of Kovpak from the forests in Briansk”
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На титульному аркуші праворуч по діагоналі рукопис російською мовою – дарчий напис Д. Коротченку: "Шановний Дем’яне Сергійовичу! Прийміть мої скромні нотатки про дні великої боротьби українського народу проти німецько-фашистських загарбників. Лишаю за собою право з любов’ю написати книжку не про конкретні історичні битви України за свою незалежність, а книгу, яка б об’єднувала всю партизанську боротьбу, про керманичів цієї боротьби, яку Ви очолювали, про внесок нашої партії у натхненні великого українського народу на священний бій. Із повагою та любов’ю. Л. Коробов. Київ. 17.08.1948 р."
On the cover page there is an inscription in Russian to D. Korotchenko: “Dear Demian Serhiyovych! Accept my modest notes about the days of the great struggle of the Ukrainian people against Nazi invaders. I reserve the right to write a book not about specific historical battles of Ukraine for its independence, but a book that would unite the whole guerrilla struggle, about the leaders of this struggle, which you led, about the contribution of our party in inspiring the great Ukrainian people for a holy battle. With respect and love. L. Korobov. Kyiv. 17.08.1948”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, пожовтілий, є плями
Shabby, dirty, yellowed, spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size : 22,5х15,5х1,5 / cm
Матеріал Папір, чорнило фіолетове. Paper, purple ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. / The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1948. Місце : Place: м. Москва, Російська Федерація Moscow, the Russian Federation
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Мала земля
Small Land \ Коробов Л. Малая земля / Л. Коробов. – Москва: ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1948. – 240 с., чорно-білі фотоілюстрації
L. Korobov. Small Land / L. Korobov – Moscow, Central Committee of the Komsomol “Young Guard”, 1948. – 240 pages, black and white photographs
Мова тексту Російська. Russian
Теми Нацистська окупація Києва. Трагедія Бабиного Яру. Військовий полон та долі бранців. Цивільне населення в умовах нацистської окупації: заручництво. Демографічні втрати України. Нацистські табори на українських землях. Діяльність радянських партизанських формувань на українських теренах. Nazi occupation of Kyiv. Tragedy of Babyn Yar. Captivity and the fate of prisoners. Civilian population during the Nazi occupation: hostage-taking. Demographic losses of Ukraine. Nazi camps in Ukraine. Activities of Soviet partisan formations in Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста м. Москва, Російська Федерація. Moscow, the Russian Federation
Особи, пов’язані з музейним предметом Леонід Коробов, Сидiр Ковпак, Дем’ян Коротченко. Leonid Korobov, Sydir Kovpak, Demian Korotchenko
Пошукові терміни Окупація, нацисти, Бабин Яр, розстріли, військовополонені, цивільне населення, Сирецький табір, партизани, Сидір Ковпак, Дем’ян Коротченко. Occupation, Nazis, Babyn Yar, executions, prisoners of war, civilians, Syretsky camp, guerrillas, Sydir Kovpak, Demian Korotchenko
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 20.73 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/738
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/738
Дата онлайнової публікації 2021-09-21
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex