Цифрові колекції

Олексій Шаповалов (1-й праворуч) із членами розвідувальної групи «Голос». 22.02.1945
Oleksiy Shapovalov (the 1st from the right) with members of the intelligence group ''Holos". 22.02.1945

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро). Упродовж 1939–1941 рр. навчався у військовому училищі. Учасник оборонних боїв 1941 р. на території України. Від травня 1942 р. – розвідник резидентури штабу Південного фронту. Від червня 1942 р. до січня 1944 р. – учасник підпільної боротьби на північному сході Кіровоградщини. Упродовж січня – червня 1944 р. навчався у спецшколі Головного розвідувального управління Генерального штабу Червоної армії. Від червня 1944 р. до лютого 1945 р. – заступник командира

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро). Упродовж 1939–1941 рр. навчався у військовому училищі. Учасник оборонних боїв 1941 р. на території України. Від травня 1942 р. – розвідник резидентури штабу Південного фронту. Від червня 1942 р. до січня 1944 р. – учасник підпільної боротьби на північному сході Кіровоградщини. Упродовж січня – червня 1944 р. навчався у спецшколі Головного розвідувального управління Генерального штабу Червоної армії. Від червня 1944 р. до лютого 1945 р. – заступник командира розвідувальної групи «Голос», яка діяла в м. Краків. У травні 1945 р. у складі Червоної армії брав участь у битві за Прагу. Відзначений вищою бойовою нагородою Польщі – орденом Військової доблесті («Virtuti Militari»). Після звільнення в запас мешкав у м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький)

From Katerynoslav (now Dnipro). Since 1939 to 1941 he studied at a military school. He was a participant in the defensive hostilities of 1941 on the territory of Ukraine. From May 1942 he was an intelligence officer of the network of the Southern Front headquarters. Since June 1942 to January 1944 he participated in the underground struggle in the northeast of the Kirovohrad region. From January to June 1944 he studied at the special school of the Main Intelligence Directorate of the General Headquarters of the Red Army. Since June 1944 to February 1945 – a deputy of a commander of the intelligence group " Holos ", which operated in Krakow. In May 1945 he participated in the Battle of Prague as a member of the Red Army. He was awarded the highest military award of Poland – the Order of Military Valor ("Virtuti Militari"). He lived in Kirovohrad (now Kropyvnytsʹkyy) after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Олексій Шаповалов (1-й праворуч) із членами розвідувальної групи «Голос»
Oleksiy Shapovalov (the 1st from the right) with members of the intelligence group ''Holos"
Походження 22.02.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення двох чоловіків та двох жінок, погрудне, анфас, без головних уборів, у сорочці з краваткою, пальтах та шкіряній куртці
There is a picture of 2 men and 2 women.They are bust, full-face, without hats, in a shirt with a tie, coats and a leather jacket
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «На довгу пам'ять про перебування під час виконання спецзавдання в тилу ворога від 18 серпня 1944 р. до січня 1945 р. 1. Євген Степанович Березняк (Василь). 2. Ася Жукова (Анна). 3. Ліза Вологодська (Оля). 4. Олексій (Жорж Владимиров). 22 лютого 1945 р., м. Ченстохова, Польща»
There is a note in Russian on the back side: "For a long memory of staying in the rear of the enemy during a special mission from the18th of August 1944 till January 1945. 1. Yevhen Stepanovych Bereznyak (Vasylʹ). 2. Asya Zhukova (Anna). 3. Liza Volohodsʹka (Olya). 4. Oleksiy (Zhorzh Vladymyrov). The 22nd of February 1945, Czestochowa, Poland"
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, кути заломлені, плями, згини, на звороті позначки простим олівцем
Dirty, corners are broken, spots, bends.There are notes on the back side with pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size 8,0 х 13,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, чорнило. Photo paper, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 22.02.1945 - 22.02.1945. Місце : Place: м. Ченстохова, Польща. Czestochowa, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Зліва направо: Євген Березняк – командир групи «Голос», Єлизавета Вологодська та Анна Жукова – радистки, Олексій Шаповалов – заступник командира групи
Олексій Шаповалов десантований у передмістя м. Краків у складі розвідувальної групи «Голос» у серпні 1944 р. За 165 днів діяльності групі вдалося розвідати Краківський укріплений район, фортифікації, споруджені гітлерівцями на р. Вісла, й дістати план мінування міста, що врятувало його від зруйнування
From left to right: Yevhen Bereznyak – a commander of the group “Holos”, Yelyzaveta Volohodsʹka and Anna Zhukova – radio operators, Oleksiy Shapovalov – a deputy of a commander of the group
In August 1944, Oleksiy Shapovalov landed in the suburbs of Krakow as a member of the intelligence group “Holos”. During 165 days, the group scouted the Krakow fortified area, the fortifications, which the Nazis had built on the Vistula River. The group got the mine-laying plan of the city and saved it from destruction
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України в 1941 р. Українці – учасники руху Опору в країнах Європи. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Польщі. Радянські спецслужби. Битва за Прагу. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. Ukrainians – participants of the Resistance movement in Europe. Resistance movement in Poland. Soviet intelligence agencies. Battle of Prague
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Краків, Польща. Krakow, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Євген Березняк, Єлизавета Вологодська, Анна Жукова, Олексій Шаповалов. Yevhen Bereznyak, Yelyzaveta Volohodsʹka, Anna Zhukova, Oleksiy Shapovalov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, м. Дніпро, Червона армія, розвідка, розвідники, рух Опору, підпілля, Кіровоградщина, спецшкола, ГРУ ГШ РСЧА, Польща, Краків, партизани, «Голос», Прага, м. Кропивницький. The Second World War, Europe, Ukrainians, Dnipro, the Red Army, intelligence, intelligence officers, Resistance movement, underground, Kirovohrad region, special school, the Main Intelligence Directorate, Poland, Krakow, partisans, "Holos", Prague
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.52 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/751
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/751
Дата онлайнової публікації 2021-09-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Експозиції 8 зал. Тема «Рух Опору українського народу»
8 Hall. The theme is «The Resistance movement of Ukrainians"
Виставки Онлайн-виставка «У лавах Об’єднаних Націй»
Online exhibition "In the ranks of the Allies"