Цифрові колекції

Медаль «У річницю перемоги над фашизмом» Олексія Шаповалова. 1978
The medal "On the anniversary of the victory over fascism" of Oleksiy Shapovalov. 1978

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро). Упродовж 1939–1941 рр. навчався у військовому училищі. Учасник оборонних боїв 1941 р. на території України. Від травня 1942 р. – розвідник резидентури штабу Південного фронту. Від червня 1942 р. до січня 1944 р. – учасник підпільної боротьби на північному сході Кіровоградщини. Упродовж січня – червня 1944 р. навчався у спецшколі Головного розвідувального управління Генерального штабу Червоної армії. Від червня 1944 р. до лютого 1945 р. – заступник командира

Уродженець м. Катеринослав (нині – м. Дніпро). Упродовж 1939–1941 рр. навчався у військовому училищі. Учасник оборонних боїв 1941 р. на території України. Від травня 1942 р. – розвідник резидентури штабу Південного фронту. Від червня 1942 р. до січня 1944 р. – учасник підпільної боротьби на північному сході Кіровоградщини. Упродовж січня – червня 1944 р. навчався у спецшколі Головного розвідувального управління Генерального штабу Червоної армії. Від червня 1944 р. до лютого 1945 р. – заступник командира розвідувальної групи «Голос», яка діяла в м. Краків. У травні 1945 р. у складі Червоної армії брав участь у битві за Прагу. Відзначений вищою бойовою нагородою Польщі – орденом Військової доблесті («Virtuti Militari»). Після звільнення в запас мешкав у м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький)

From Katerynoslav (now Dnipro). Since 1939 to 1941 he studied at a military school. He was a participant in the defensive hostilities of 1941 on the territory of Ukraine. From May 1942 he was an intelligence officer of the network of the Southern Front headquarters. Since June 1942 to January 1944 he participated in the underground struggle in the northeast of the Kirovohrad region. From January to June 1944 he studied at the special school of the Main Intelligence Directorate of the General Headquarters of the Red Army. Since June 1944 to February 1945 – a deputy of a commander of the intelligence group " Holos ", which operated in Krakow. In May 1945 he participated in the Battle of Prague as a member of the Red Army. He was awarded the highest military award of Poland – the Order of Military Valor ("Virtuti Militari"). He lived in Kirovohrad (now Kropyvnytsʹkyy) after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Краківське міське управління Спілки борців за свободу та демократію
The Krakow City Department of the Union of Freedom and Democracy Fighters
Назва Медаль «У річницю перемоги над фашизмом» Олексія Шаповалова
The medal "On the anniversary of the victory over fascism" of Oleksiy Shapovalov
Походження 1978
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Нагороди та знаки
Про оригінал
Опис оригіналу Медаль круглої форми. На аверсі в колі, сформованому написом: «W ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM», рельєфне зображення двох касок (одна – з рельєфним зображенням орла Пястів, інша – п’ятикутної зірки), під ними рельєфний напис «9V1945». На реверсі зображення ордена «Хрест Грюнвальда», вписане в коло, яке формує напис: «KRAKÓW ZBoWiD 1978». Футляр – квадратний картонний бокс, зовні обтягнутий червоним ладерином, зсередини – червоною та коричневою тканиною. На лицьовій стороні золоте контурне зображення рівностороннього хреста з орлом Пястів у центрі. На променях хреста написи: «1945 Pokój», «ZBoWiD 1945», «Wolność», «Socjalizm». Зверху та знизу від хреста – написи «Kraków» і «Śródmieście». Усередині – місткість для медалі. На відкидній кришці вклеєно нагородний документ: на тлі польського прапора (навскіс) друк, заповнений рукописом, завірений підписом та печаткою
There is a round medal. There is a a relief picture of two helmets (one - with a relief image of an eagle Piast, the other - a pentagonal star), below them a relief inscription "9V1945" in a circle formed by the inscription: "W ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM" on the obverse. There is a picture of the Order of the Cross of Grunwald, inscribed in a circle that forms the inscription: "KRAKÓW ZBoWiD 1978" on the reverse . The case is a square cardboard box covered with red ladder on the outside and red and brown fabric on the inside. There is a golden contour image of an equilateral cross with an eagle of Piasts in the center on the obverse.There are inscriptions: "1945 Pokój", "ZBoWiD 1945", "Wolność", "Socjalizm" on the rays of the cross. There are inscriptions "Kraków" and "Śródmieście" above and below the cross.There is a container for a medal inside a case. An award document is pasted on the hinged lid: on the background of the Polish flag (obliquely) a seal filled with a handwritting, certified by a signature and seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Містить написи польською мовою: на аверсі медалі: «У річницю перемоги над фашизмом», «9V1945»; на реверсі медалі: «Краків», абревіатура Спілки борців за свободу та демократію, «1978»; на лицьовій стороні футляра: «Краків», «Середмістя»; на променях хреста: «1945 Мир», абревіатура Спілки та «1945», «Свобода», «Соціалізм», зверху та знизу від хреста: «Краків», «Середмістя». Підпис і печатка голови Краківського міського управління Спілки борців за свободу та демократію Францишека (прізвище нерозбірливо)
It contains inscriptions in Polish: on the obverse of the medal: "On the anniversary of the victory over fascism", "9V1945"; on the reverse of the medal: "Krakow", abbreviation of the Union of Freedom and Democracy Fighters, "1978"; on the front side of the case: "Krakow", "City Center"; on the rays of the cross: "1945 Peace", the abbreviation of the Union and "1945", "Freedom", "Socialism", above and below the cross: "Krakow", "Middle Town". Signature and seal of the head of the Krakow City Department of the Union of Freedom and Democracy Fighters Franciszek (last name illegible)
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, подряпаний, у місткості для вкладання медалі сліди від наклеювання
Dirty, scratched, there are traces of gluingin in the container for inserting the medal
Склад / Комплект Частин : 2
Фізичні характеристики Розміри / Size: d – 6,2 см / cm
Матеріал Метал, фарба, ладерин. Metal, paint, ladder
Техніка Заводське виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення / Produced : II пол. XX ст. / The second part of the XXth century. Точні дати : Date: 1978 - 1978. Місце : Place: м. Краків, Польща. Krakow, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Анотація Олексій Шаповалов десантований у передмістя м. Краків у складі розвідувальної групи «Голос» у серпні 1944 р. За 165 днів діяльності групі вдалося розвідати Краківський укріплений район, фортифікації, споруджені гітлерівцями на р. Вісла, й дістати план мінування міста, що врятувало його від зруйнування
Oleksiy Shapovalov landed in the suburbs of Krakow in August 1944 as a member of the intelligence group “Holos”. During 165 days, the group scouted the Krakow fortified area, the fortifications, which the Nazis had built on the Vistula River. The group got the mine-laying plan of the city and saved it from destruction
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України в 1941 р. Українці – учасники руху Опору в країнах Європи. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Польщі. Радянські спецслужби. Битва за Прагу. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. Ukrainians – participants of the Resistance movement in Europe. Resistance movement in Poland. Soviet intelligence agencies. Battle of Prague
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Краків, Польща. Krakow, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Олексій Шаповалов. Oleksiy Shapovalov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, м. Дніпро, Червона армія, розвідка, розвідники, рух Опору, підпілля, Кіровоградщина, спецшкола, ГРУ ГШ РСЧА, Польща, Краків, партизани, «Голос», Прага, м. Кропивницький. The Second World War, Europe, Ukrainians, Dnipro, the Red Army, intelligence, intelligence officers, Resistance movement, underground, Kirovohrad region, special school, the Main Intelligence Directorate, Poland, Krakow, partisans, "Holos", Prague
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 2.35 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/753
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/753
Дата онлайнової публікації 2021-09-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex