Цифрові колекції

Володимир Шушпан із товаришем по службі. 1945
Volodymyr Shushpan with his brother-in-arms. 1945

Уродженець Житомирщини. У 1940 р. закінчив Коростенський медтехнікум і був призваний до Червоної армії. Під час німецько-радянської війни брав участь в оборонних боях у районі Перекопського перешийку (нині – АР Крим), битві за Кавказ, вигнанні нацистів із Херсонщини, де в грудні 1943 р. зазнав поранення. До квітня 1944 р. лікувався в госпіталі, ймовірно, паралельно проходячи навчання. Відтак був направлений до 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території

Уродженець Житомирщини. У 1940 р. закінчив Коростенський медтехнікум і був призваний до Червоної армії. Під час німецько-радянської війни брав участь в оборонних боях у районі Перекопського перешийку (нині – АР Крим), битві за Кавказ, вигнанні нацистів із Херсонщини, де в грудні 1943 р. зазнав поранення. До квітня 1944 р. лікувався в госпіталі, ймовірно, паралельно проходячи навчання. Відтак був направлений до 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території Польщі й Німеччини, битв за Варшаву та Берлін. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Zhytomyr region. In 1940 he graduated from Korosten’ medical college and was mobilized in the Red Army. During the German-Soviet war, he participated in defensive hostilities near the Perekop Isthmus (now the Autonomous Republic of Crimea), the battle for the Caucasus, and the expulsion of the Nazis from the Kherson region, where he was wounded in December 1943. Until April 1944 he was treated in a hospital, probably he studied there in parallel. He was transferred to the 1st Engineering and Sapper Brigade of the 1st Army of the Polish Army. He participated in hostilities in Poland and Germany, the battles of Warsaw and Berlin. He lived in Kyiv after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Володимир Шушпан із товаришем по службі
Volodymyr Shushpan with his brother-in-arms
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено двох чоловіків, анфас та у профіль, які стоять, усміхаючись, на тлі входу до будинку з великим вікном. Обидва у кітелях із відкладними комірами, петлицями, погонами, накладними кишенями, підперезані ременями з портупеями, у штанях-галіфе та чоботях. Володимир Шушпан стоїть позаду ліворуч біля дверей будинку, в пілотці, з нагородами; його товариш стоїть на передньому плані праворуч, тримаючи велосипед, у конфедератці, з ланцюжком, прикріпленим до нагрудної кишені, та з годинником на руці
There is a picture of two men, full face and in profile, standing, smiling, there is an entrance to a house with a large window in the background. Both are in coats with turn-down collars, buttonholes, shoulder straps, patch pockets, belts with purses, breeches and boots. Volodymyr Shushpan stands behind the left at the door of the house, in a hat, with awards; his friend stands in the foreground on the right, holding a bicycle, in a confederatka, with a chain attached to his breast pocket and a watch in his hand
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис чорним чорнилом російською мовою: «На пам’ять мамі від сина Володі в дні вітчизняної війни на території Німеччини. 24.03.1945 р.»
There is an inscription with black ink in Russian on the back side: "In memory to mother from her son Volodya during the days of Patriotic War in Germany. March 24, 1945"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, плями, краї та кути потерті
Yellowed, crumpled, spots, edges and corners are crincly
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 13,0 х 8,0 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, чорнило. Matte photo paper, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1945 - 1945. Місце : Place: Німеччина. Germany
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Підпоручик (лейтенант) Володимир Шушпан – старший фельдшер 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського
Pidporuchyk (lieutenant) Volodymyr Shushpan is a senior paramedic of the 1st Engineering and Sapper Brigade of the 1st Army of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України в 1941 р. Оборона Криму 1941 р. Битва за Кавказ. Бойові дії на території України в 1943 р.: Херсонщина. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії в Польщі та Німеччині в 1944–1945 рр. . The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. The defense of Crimea in 1941. Battle for the Caucasus. Military actions in Ukraine in 1943: Kherson region. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Шушпан. Volodymyr Shushpan
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Житомирщина, Червона армія, Перекоп, Крим, Кавказ, Херсонщина, Польща, Варшава, Військо Польське, Німеччина, Берлін, медики, Київ. World War II, Europe, Ukrainians, Zhytomyr region, Red Army, Perekop, Crimea, Caucasus, Kherson region, Poland, Warsaw, Polish Army, Germany, Berlin, paramedics, Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.09 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/755
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/755
Дата онлайнової публікації 2021-09-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex