Цифрові колекції

Володимир Шушпан із товаришами по службі. 1945
Volodymyr Shushpan with his brothers-in-arms. 1945

Уродженець Житомирщини. У 1940 р. закінчив Коростенський медтехнікум і був призваний до Червоної армії. Під час німецько-радянської війни брав участь в оборонних боях у районі Перекопського перешийку (нині – АР Крим), битві за Кавказ, вигнанні нацистів із Херсонщини, де в грудні 1943 р. зазнав поранення. До квітня 1944 р. лікувався в госпіталі, ймовірно, паралельно проходячи навчання. Відтак був направлений до 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території

Уродженець Житомирщини. У 1940 р. закінчив Коростенський медтехнікум і був призваний до Червоної армії. Під час німецько-радянської війни брав участь в оборонних боях у районі Перекопського перешийку (нині – АР Крим), битві за Кавказ, вигнанні нацистів із Херсонщини, де в грудні 1943 р. зазнав поранення. До квітня 1944 р. лікувався в госпіталі, ймовірно, паралельно проходячи навчання. Відтак був направлений до 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території Польщі й Німеччини, битв за Варшаву та Берлін. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Zhytomyr region. In 1940 he graduated from Korosten’ medical college and was mobilized in the Red Army. During the German-Soviet war, he participated in defensive hostilities near the Perekop Isthmus (now the Autonomous Republic of Crimea), the battle for the Caucasus, and the expulsion of the Nazis from the Kherson region, where he was wounded in December 1943. Until April 1944 he was treated in a hospital, probably he studied there in parallel. He was transferred to the 1st Engineering and Sapper Brigade of the 1st Army of the Polish Army. He participated in hostilities in Poland and Germany, the battles of Warsaw and Berlin. He lived in Kyiv after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Володимир Шушпан із товаришами по службі
Volodymyr Shushpan with his brothers-in-arms
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено трьох чоловіків анфас із поворотом праворуч та у профіль, сидячи на стільцях у два ряди, у приміщенні на тлі світлих шпалер, білих занавісок та настінного килима. У конфедератці та без головних уборів, у кітелях із відкладними комірами, петлицями, погонами, накладними кишенями, підперезані ременями з портупеями та без них, у штанях-галіфе, з нагородами, зі знаком «Гвардія» та ланцюжком, прикріпленим до нагрудної кишені, з годинниками. Володимир Шушпан крайній праворуч
There is a picture of three men full face with a turn to the right and in profile, sitting on chairs in two rows, in a room against the background of light wallpaper, white curtains and a wall carpet. In a confederatkas and without hats, in coats with turn-down collars, buttonholes, shoulder straps, patch pockets, belted with or without wallets, in breeches, with awards, with the sign " The Guard" and a chain attached to a breast pocket, with watches. Volodymyr Shushpan the 1st from the right
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, згини
Yellowed, crincly, bends
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 13,0 х 8,0 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук чорно-білий. Black and white photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1945 - 1945. Місце : Place: Німеччина. Germany
Опис інформаційного вмісту
Анотація Підпоручик (лейтенант) Володимир Шушпан – старший фельдшер 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського
Pidporuchyk (lieutenant) Volodymyr Shushpan is a senior paramedic of the 1st Engineering and Sapper Brigade of the 1st Army of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України в 1941 р. Оборона Криму 1941 р. Битва за Кавказ. Бойові дії на території України в 1943 р.: Херсонщина. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії в Польщі та Німеччині в 1944–1945 рр. . The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. The defense of Crimea in 1941. Battle for the Caucasus. Military actions in Ukraine in 1943: Kherson region. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Шушпан. Volodymyr Shushpan
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Житомирщина, Червона армія, Перекоп, Крим, Кавказ, Херсонщина, Польща, Варшава, Військо Польське, Німеччина, Берлін, медики, Київ. World War II, Europe, Ukrainians, Zhytomyr region, Red Army, Perekop, Crimea, Caucasus, Kherson region, Poland, Warsaw, Polish Army, Germany, Berlin, paramedics, Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.58 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/756
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/756
Дата онлайнової публікації 2021-09-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex