Цифрові колекції

Подяка Медичної служби Війська Польського Володимирові Шушпану. 18.01.1946
The gratitude of the Medical Service of the Polish Army to Volodymyr Shushpan. 18.01.1946

Уродженець Житомирщини. У 1940 р. закінчив Коростенський медтехнікум і був призваний до Червоної армії. Під час німецько-радянської війни брав участь в оборонних боях у районі Перекопського перешийку (нині – АР Крим), битві за Кавказ, вигнанні нацистів із Херсонщини, де в грудні 1943 р. зазнав поранення. До квітня 1944 р. лікувався в госпіталі, ймовірно, паралельно проходячи навчання. Відтак був направлений до 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території

Уродженець Житомирщини. У 1940 р. закінчив Коростенський медтехнікум і був призваний до Червоної армії. Під час німецько-радянської війни брав участь в оборонних боях у районі Перекопського перешийку (нині – АР Крим), битві за Кавказ, вигнанні нацистів із Херсонщини, де в грудні 1943 р. зазнав поранення. До квітня 1944 р. лікувався в госпіталі, ймовірно, паралельно проходячи навчання. Відтак був направлений до 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського. Учасник боїв на території Польщі й Німеччини, битв за Варшаву та Берлін. Після звільнення в запас мешкав у м. Київ

From Zhytomyr region. In 1940 he graduated from Korosten’ medical college and was mobilized in the Red Army. During the German-Soviet war, he participated in defensive hostilities near the Perekop Isthmus (now the Autonomous Republic of Crimea), the battle for the Caucasus, and the expulsion of the Nazis from the Kherson region, where he was wounded in December 1943. Until April 1944 he was treated in a hospital, probably he studied there in parallel. He was transferred to the 1st Engineering and Sapper Brigade of the 1st Army of the Polish Army. He participated in hostilities in Poland and Germany, the battles of Warsaw and Berlin. He lived in Kyiv after his release from the army

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Медична служба Війська Польського
The Medical Service of the Polish Army
Назва Подяка Медичної служби Війська Польського Володимирові Шушпану
The gratitude of the Medical Service of the Polish Army to Volodymyr Shushpan
Походження 18.01.1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський однобічний бланк Медичної служби Війська Польського (рамка червоного кольору із зображенням польського й радянського прапорів із перехрещеними древками та стрічками у верхній частині, із зображеннями емблеми Медичної служби Війська Польського в нижній частині по боках та зображенням орла Пястів у центрі); заповнений машинописом, завірений підписом та печаткою
There is a one-sided printing form of the Medical Service of the Polish Army (red frame with the image of Polish and Soviet flags with crossed sticks and ribbons in the upper part, with the emblem of the Medical Service of the Polish Army in the lower part on the sides and the image of the Piast eagle in the center); filled in typewriting, certified by signature and seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підпис начальника Медичної служби Війська Польського бригадного генерала (генерал-майора) Болеслава Шарецького та печатка Міністерства національної оборони Польщі
The signature of the Chief of the Medical Service of the Polish Army Brigadier General (Major General) Boleslav Sharetsʹkyy and the seal of the Ministry of National Defense of Poland
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, надриви по краях
Yellowed, there are torns at the edges
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 33,0 х 24,3 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк кольоровий, машинопис. Color printing, typewriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date:18.01.1946 - 18.01.1946. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська, польська. Russian, Polish
Анотація Підпоручик (лейтенант) Володимир Шушпан – старший фельдшер 1-ї інженерно-саперної бригади 1-ї армії Війська Польського
Poruchyk (senior lieutenant) Volodymyr Shushpan is a senior paramedic of the 1st Engineering and Sapper Brigade of the 1st Army of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України в 1941 р. Оборона Криму 1941 р. Битва за Кавказ. Бойові дії на території України в 1943 р.: Херсонщина. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії в Польщі та Німеччині в 1944–1945 рр. . The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Military actions in Ukraine in 1941. The defense of Crimea in 1941. Battle for the Caucasus. Military actions in Ukraine in 1943: Kherson region. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland and Germany in 1944-1945
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Шушпан, Міхал Роля-Жимерський, Болеслав Шарецький. Volodymyr Shushpan. Mykhal Rolya-Zhymersʹkyy. Boleslav Sharetsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Житомирщина, Червона армія, Перекоп, Крим, Кавказ, Херсонщина, Польща, Варшава, Військо Польське, Німеччина, Берлін, медики, Київ. World War II, Europe, Ukrainians, Zhytomyr region, Red Army, Perekop, Crimea, Caucasus, Kherson region, Poland, Warsaw, Polish Army, Germany, Berlin, paramedics, Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.7 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/757
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/757
Дата онлайнової публікації 2021-09-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex