Цифрові колекції

Посвідчення до відзнаки «Грюнвальд» Миколи Янишевського. 29.06.1946
The certificate for the award "Grunwald" of Mykola Yanyshevsʹkyy. 29.06.1946

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня 1945 р. – начальник школи офіцерських курсів Головного штабу Війська Польського, учасник боїв на території Східної Пруссії та битви за Берлін. Звільнився в запас у званні генерал-майора, мешкав у м. Київ

From Zhytomyr region. Since 1929 he served in the ranks of the Red Army, a signalman. He was a participant in the Soviet-Finnish war. During the German-Soviet war - he participated in the Battle of Leningrad, hostilities in Estonia in 1944. In November 1944, lieutenant colonel Mykola Yanyshevsʹkyy was transferred to the position of head of the school of radio operators of the Polish partisan headquarters. 156 junior officers were trained under his command between November 1944 and January 1945. Since January 1945 - he was head of the school of officer courses of the Main Headquarters of the Polish Army, a participant in the hostilities in East Prussia and the Battle of Berlin. He retired in a rank of major general and lived in Kyiv

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Командування військового округу № 2 Війська Польського
The Command of the Military District № 2 of the Polish Army
Назва Посвідчення до відзнаки «Грюнвальд» Миколи Янишевського
The certificate for the award "Grunwald" of Mykola Yanyshevsʹkyy
Походження 29.06.1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк Головного командування Війська Польського, що складається навпіл у вигляді книжечки. На лицьовій стороні по центру зображення відзнаки «Грюнвальд» (готичний тристоронній щит із двома виступами у верхній частині, на верхньому краї щита зображення орла Пястів, який ніби сидить на ньому, тримаючи в лапах геральдичний символ "Щит амазонок", на полі щита, у верхній третині, дати «1410» та «1945», нижче написи у два рядки «GRUNWALD» і «BERLIN», у центральній частині два мечі, спрямовані вістрям донизу). У розвороті ліворуч у верхній частині графічне зображення фрагмента картини Яна Матейка «Грюнвальдська битва» 1875–1878 рр. Заповнений рукописом, завірений підписом та печаткою
There is a printed form of the Main Command of the Polish Army, folded in half in the form of a booklet. There is the image of the Grunwald award (Gothic three-sided shield with two protrusions at the top, on the upper edge of the shield there is an image of an eagle Piast, as if sitting on it, holding in his paws the heraldic symbol "Shield of the Amazons", on the shield field, in the upper third, dates "1410" and "1945 ", there are inscriptions in two lines" GRUNWALD "and" BERLIN" below, there are two swords, pointed downwards in the central part) in the center on the obverse. There is a graphic image of a fragment of Jan Matejko's painting "The Battle of Grunwald" of 1875-1878 on the left in the upper part in the cover. It's filled with handwritting, certified by the signature and the seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підпис (нерозбірливо) та печатка командування військового округу № 2 Війська Польського
The signature (illegible) and the seal of the Command of the Military district № 2 of the Polish Army
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, печатка нечітка
Yellowed, frayed, the seal is blurred
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 11,3 х 7,5 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, машинопис, рукопис. Print, typewriting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 29.06.1946 - 29.06.1946. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Ленінградська битва. Бої на території Естонії в 1944 р. Українці в лавах Війська Польського. Бої на території Німеччини в 1945 р. Битва за Берлін. Нагородження учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. The Battle of Leningrad. Hostilities on the territory of Estonia in 1944. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Hostilities in Germany in 1945. Battle of Berlin. Awarding of participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Янишевський. Mykola Yanyshevsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Житомирщина, Червона армія, зв’язківці, Ленінград, Естонія, Військо Польське, Німеччина, Східна Пруссія, Берлін, Київ. World War II, Europe, Ukrainians, Zhytomyr region, Red Army, signalmen, Leningrad, Estonia, Polish Army, Germany, East Prussia, Berlin, Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.9 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/785
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/785
Дата онлайнової публікації 2021-10-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex