Цифрові колекції

Посвідчення до медалі «За Варшаву. 1939–1945» Миколи Янишевського. 04.08.1959
The certificate for the medal "For Warsaw. 1939–1945" of Mykola Yanyshevsʹkyy. 04.08.1959

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня 1945 р. – начальник школи офіцерських курсів Головного штабу Війська Польського, учасник боїв на території Східної Пруссії та битви за Берлін. Звільнився в запас у званні генерал-майора, мешкав у м. Київ

From Zhytomyr region. Since 1929 he served in the ranks of the Red Army, a signalman. He was a participant in the Soviet-Finnish war. During the German-Soviet war - he participated in the Battle of Leningrad, hostilities in Estonia in 1944. In November 1944, lieutenant colonel Mykola Yanyshevsʹkyy was transferred to the position of head of the school of radio operators of the Polish partisan headquarters. 156 junior officers were trained under his command between November 1944 and January 1945. Since January 1945 - he was head of the school of officer courses of the Main Headquarters of the Polish Army, a participant in the hostilities in East Prussia and the Battle of Berlin. He retired in a rank of major general and lived in Kyiv

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Відділ кадрів Міністерства національної оборони Польщі
The Personnal Department of Ministry of National Defense of Poland
Назва Посвідчення до медалі «За Варшаву. 1939–1945» Миколи Янишевського
The certificate for the medal "For Warsaw. 1939–1945" of Mykola Yanyshevsʹkyy
Походження 04.08.1959
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк відділу кадрів Міністерства національної оборони Польщі, що складається навпіл у вигляді книжечки, на лицьовій стороні по центру зображення білого орла Пястів із п’ятикутними зірками на крилах, на тлі вертикальної стрічки медалі (широкої червоної смуги, із двома вузькими жовтими смугами по краях), вгорі напис: «PZECZPOSPOLITA POLSKA», внизу: «LEGITYMACJA ODZNACZENIA WOJSKOWEGO MEDAL ZA WARSZAWE 1939–1945»; у розвороті ліворуч у верхній частині графічне зображення наступу піхоти на місто; заповнений машинописом, завірений підписом та печаткою
There is a printed form of the Personnal Department of Ministry of National Defense of Poland, folded in half in the form of a booklet, there is the image of a white eagle Piasts with pentagonal stars on the wings, against the vertical ribbon of the medal (wide red stripe, with two narrow yellow stripes on the edges) in the center on the front side, there are inscriptions:above: "PZECZPOSPOLITA POLSKA", below: "LEGITYMACJA ODZNACZENIA WOJSKOWEGO MEDAL ZA WARSZAWE 1939–1945"; there is a graphic image of the infantry attack on the city to the left in the upper part in the turn; It's filled in with typewriting, certified by the signature and the seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підпис начальника відділу кадрів Міністерства національної оборони Польщі бригадного генерала Є. Конковича та печатка Міністерства національної оборони Польщі; написи на лицьовій стороні друкарського бланка польською мовою: «Республіка Польща», «Посвідчення до військової відзнаки Медаль за Варшаву 1939–1945»
The signature of the Head of the Personnel Department of the Ministry of National Defense of Poland, brigade general YE. Konkovych, and the seal of the Ministry of National Defense of Poland; there are inscriptions in Polish on the front side of the printed form: "Republic of Poland", "Certificate of Military Distinction Medal for Warsaw 1939-1945"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, печатка нечітка
Yellowed, frayed, the seal is blurred
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 11,4 х 7,8 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Кольоровий друк, машинопис. Color printing, typewriting
Історія оригіналу Створення / Produced : II пол. XX ст. / The second part of the XXth century. Точні дати : Date: 04.08.1959 - 04.08.1959. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Ленінградська битва. Бої на території Естонії в 1944 р. Українці в лавах Війська Польського. Бої на території Німеччини в 1945 р. Битва за Берлін. Нагородження учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. The Battle of Leningrad. Hostilities on the territory of Estonia in 1944. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Hostilities in Germany in 1945. Battle of Berlin. Awarding of participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Янишевський. Mykola Yanyshevsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Житомирщина, Червона армія, зв’язківці, Ленінград, Естонія, Військо Польське, Німеччина, Східна Пруссія, Берлін, Київ. World War II, Europe, Ukrainians, Zhytomyr region, Red Army, signalmen, Leningrad, Estonia, Polish Army, Germany, East Prussia, Berlin, Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.39 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/814
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/814
Дата онлайнової публікації 2021-10-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex