Цифрові колекції

Посвідчення до відзнаки «Партизанський хрест» Миколи Янишевського. 04.08.1959
The certificate for the award "Partisan Cross" of Mykola Yanyshevsʹkyy. 04.08.1959

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня 1945 р. – начальник школи офіцерських курсів Головного штабу Війська Польського, учасник боїв на території Східної Пруссії та битви за Берлін. Звільнився в запас у званні генерал-майора, мешкав у м. Київ

From Zhytomyr region. Since 1929 he served in the ranks of the Red Army, a signalman. He was a participant in the Soviet-Finnish war. During the German-Soviet war - he participated in the Battle of Leningrad, hostilities in Estonia in 1944. In November 1944, lieutenant colonel Mykola Yanyshevsʹkyy was transferred to the position of head of the school of radio operators of the Polish partisan headquarters. 156 junior officers were trained under his command between November 1944 and January 1945. Since January 1945 - he was head of the school of officer courses of the Main Headquarters of the Polish Army, a participant in the hostilities in East Prussia and the Battle of Berlin. He retired in a rank of major general and lived in Kyiv

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Відділ кадрів Міністерства національної оборони Польщі
The Personnal Department of Ministry of National Defense of Poland
Назва Посвідчення до відзнаки «Партизанський хрест» Миколи Янишевського
The certificate for the award "Partisan Cross" of Mykola Yanyshevsʹkyy
Походження 04.08.1959
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк відділу кадрів Міністерства національної оборони Польщі, що складається навпіл у вигляді книжечки, на лицьовій стороні по центру зображення відзнаки «Партизанський хрест» на тлі вертикальної стрічки до відзнаки (широкої темно-зеленої смуги, із двома вузькими чорними смугами по краях), угорі напис: «RZECZPOSPOLITA POLSKA. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEY», внизу напис: «LEGITYMACJA KRZYŻA PARTYZANCKIEGO»; у розвороті ліворуч у верхній частині графічне зображення облігації «Dar narodowy» 1942 р.; заповнений машинописом, завірений підписом та печаткою; на звороті по центру зображення пістолета-кулемета Шпагіна калібру 7,62 мм на тлі символічної карти Польської Народної Республіки темно-зеленого кольору
There is a printed form of the Personnal Department of Ministry of National Defense of Poland, folded in half in the form of a booklet. There is the image of the award "Partisan Cross" with a vertical ribbon of the award (wide dark green stripe, with two narrow black stripes on the edges) on the background in the center on the front side. There are inscriptions: above: "RZECZPOSPOLITA POLSKA. MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE " and below "LEGITYMACJA KRZYŻA PARTYZANCKIEGO". There is a graphic image of the bond "Dar narodowy" 1942 in the turn in the upper part on the left. It's filled in typewriting, certified by the signature and the seal. There is the image of a 7.62 mm Shpagin machine gun with a symbolic map of the Polish People's Republic in dark green in the center on the background of on the back side
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підпис начальника відділу кадрів Міністерства національної оборони Польщі бригадного генерала Є. Конковича та печатка Міністерства національної оборони Польщі; написи на лицьовій стороні друкарського бланка польською мовою: угорі «Республіка Польща», внизу: «Посвідчення до Партизанського хреста»
The signature of the Head of the Personnel Department of the Ministry of National Defense of Poland, brigade general YE. Konkovych, and the seal of the Ministry of National Defense of Poland; there are inscriptions in Polish on the front of the letterhead: above "Republic of Poland", below: "Certificate to the Partisan Cross"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, печатка нечітка
Yellowed, frayed, the seal is blurred
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 11,5 х 7,5 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Кольоровий друк, машинопис. Color printing, typewriting
Історія оригіналу Створення / Produced : II пол. XX ст. / The second part of the XXth century. Точні дати : Date: 04.08.1959 - 04.08.1959. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Ленінградська битва. Бої на території Естонії в 1944 р. Українці в лавах Війська Польського. Бої на території Німеччини в 1945 р. Битва за Берлін. Нагородження учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. The Battle of Leningrad. Hostilities on the territory of Estonia in 1944. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Hostilities in Germany in 1945. Battle of Berlin. Awarding of participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Янишевський. Mykola Yanyshevsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Житомирщина, Червона армія, зв’язківці, Ленінград, Естонія, Військо Польське, Німеччина, Східна Пруссія, Берлін, Київ. World War II, Europe, Ukrainians, Zhytomyr region, Red Army, signalmen, Leningrad, Estonia, Polish Army, Germany, East Prussia, Berlin, Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 0.55 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/817
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/817
Дата онлайнової публікації 2021-10-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex