Цифрові колекції

Медаль «Братерство по зброї» Миколи Янишевського. 1969
The medal "Brotherhood of arms" of Mykola Yanyshevsʹkyy. 1969

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня

Уродженець Житомирщини. У лавах Червоної армії від 1929 р., зв’язківець. Учасник радянсько-фінляндської війни. У роки німецько-радянської війни – учасник Ленінградської битви, боїв на території Естонії в 1944 р. У листопаді 1944 р. підполковник М. Янишевський направлений на посаду начальника школи радистів Польського партизанського штабу. Упродовж листопада 1944 р. – січня 1945 р. на прискорених курсах зв’язку під його керівництвом було підготовлено 156 молодших командирів-зв’язківців. Від січня 1945 р. – начальник школи офіцерських курсів Головного штабу Війська Польського, учасник боїв на території Східної Пруссії та битви за Берлін. Звільнився в запас у званні генерал-майора, мешкав у м. Київ

From Zhytomyr region. Since 1929 he served in the ranks of the Red Army, a signalman. He was a participant in the Soviet-Finnish war. During the German-Soviet war - he participated in the Battle of Leningrad, hostilities in Estonia in 1944. In November 1944, lieutenant colonel Mykola Yanyshevsʹkyy was transferred to the position of head of the school of radio operators of the Polish partisan headquarters. 156 junior officers were trained under his command between November 1944 and January 1945. Since January 1945 - he was head of the school of officer courses of the Main Headquarters of the Polish Army, a participant in the hostilities in East Prussia and the Battle of Berlin. He retired in a rank of major general and lived in Kyiv

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Міністерствo національної оборони Польщі
The Ministry of National Defense of Poland
Назва Медаль «Братерство по зброї» Миколи Янишевського
The medal "Brotherhood of arms" of Mykola Yanyshevsʹkyy
Походження 1969
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Нагороди та знаки
Про оригінал
Опис оригіналу Медаль круглої форми; на аверсі в колі, сформованому написом: «BRATERSTWO BRONI NA STRAŻY POKOJU I SOCJALIZMU», рельєфне зображення геральдичного символу «Грюнвальдський щит» (готичний тристоронній щит із двома виступами у верхній частині, на верхньому краї щита зображення орла Пястів, який ніби сидить на ньому, тримаючи в лапах геральдичний символ «Щит амазонок»; на полі Грюнвальдського щита, у верхній третині, дати «1410» та «1945», нижче напис у два рядки «GRUNWALD» та «BERLIN», у центральній частині два мечі, спрямовані вістрям донизу), за щитом карта Польщі. У верхній частині медалі дубове та лаврове гілля, яке разом із Грюнвальдським щитом виступає за круглу форму медалі. На реверсі напис у три рядки: «MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ», вписаний у коло, яке формує напис: «POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOVA». За допомогою двох вушок кріпиться до колодки прямокутної форми. До колодки прикріплена англійська шпилька. Стрічка темно-червоного кольору з білими вертикальними смужками
There is a round medal. There is a relief image of the heraldic symbol "Grunwald's shield" (Gothic three-sided shield with two protrusions at the top, on the upper edge of the shield there is an image of an eagle Piast, as if sitting on it, holding in his paws the heraldic symbol "Shield of the Amazons", on the shield field, in the upper third, dates "1410" and "1945 ", there are inscriptions in two lines" GRUNWALD "and" BERLIN" below, there are two swords, pointed downwards in the central part) in a circle formed by the inscription: "BRATERSTWO BRONI NA STRAŻY POKOJU I SOCJALIZMU" on the obverse. There is a map of Poland behind the shield. There are oak and laurel branch at the top of the medal. They with the Grunwald shield stands for the round shape of the medal. There is an inscription in three lines: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ" in a circle formed by the inscription: "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOVA" on the reverse. It fastens with two lugs to a rectangular block. There is an English hairpin at the pad. There is a dark red ribbon with white vertical stripes
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Містить написи польською мовою. На лицьовій стороні: «Грюнвальд», «Берлін», «Братерство зброї на сторожі миру та соціалізму»; на зворотній: «Міністерство національної оборони» й «Польська Народна Республіка»
It contains inscriptions in Polish. On the obverse: "Grunwald", "Berlin", "Brotherhood of Arms on the Guard of Peace and Socialism"; on the reverse: "Ministry of National Defense" and "Polish People's Republic"
Стан збереження та дефекти оригіналу Метал потемнілий, стрічка забруднена й потемніла
The metal is darkened, the ribbon is dirty and darkened
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 10,8 х 7,8 см / cm
Матеріал Метал, стрічка муарова шовкова. Metal, moire silk ribbon
Техніка Заводське виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення / Produced : II пол. XX ст. / The second part of the XXth century. Точні дати : Date: 1969 - 1969. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська. Polish
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Ленінградська битва. Бої на території Естонії в 1944 р. Українці в лавах Війська Польського. Бої на території Німеччини в 1945 р. Битва за Берлін. Нагородження учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. The Battle of Leningrad. Hostilities on the territory of Estonia in 1944. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Hostilities in Germany in 1945. Battle of Berlin. Awarding of participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Янишевський, Войцех Ярузельський. Mykola Yanyshevsʹkyy, Wojciech Jaruzelski
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Житомирщина, Червона армія, зв’язківці, Ленінград, Естонія, Військо Польське, Німеччина, Східна Пруссія, Берлін, Київ. World War II, Europe, Ukrainians, Zhytomyr region, Red Army, signalmen, Leningrad, Estonia, Polish Army, Germany, East Prussia, Berlin, Kyiv
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.4 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/831
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/831
Дата онлайнової публікації 2021-10-25
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex