Цифрові колекції

Вперед на запад. № 174. 28.11.1943

Westward Ho. No. 174. 28.11.1943

Містить спогади колишнього бранця Сирецького табору, який поряд із іншими в’язнями був задіяний у ліквідації слідів злочинів нацистів у Києві, а саме займався ексгумацією тіл розстріляних у Бабиному Яру та знищенням їх на спеціально зведених печах

Contains memoirs of the Syrets camp’s former prisoner. He and other prisoners were involved in the elimination of traces of Nazi crimes in Kyiv, namely the exhumation of the bodies shot in Babyn Yar and their burning in the cremation chambers

Містить спогади колишнього бранця Сирецького табору, який поряд із іншими в’язнями був задіяний у ліквідації слідів злочинів нацистів у Києві, а саме займався ексгумацією тіл розстріляних у Бабиному Яру та знищенням їх на спеціально зведених печах

Contains memoirs of the Syrets camp’s former prisoner. He and other prisoners were involved in the elimination of traces of Nazi crimes in Kyiv, namely the exhumation of the bodies shot in Babyn Yar and their burning in the cremation chambers

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Видання 9 механізованого корпусу 3 гвардійської танкової армії 1 Українського фронту
Publication of the 9th Mechanized Corps of the 3rd Guards Tank Army of the 1st Ukrainian Front
Назва Вперед на запад
Westward Ho
Походження 28.11.1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Газети
Про оригінал
Опис оригіналу Один аркуш, дві сторінки
One sheet, two pages
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, на 2 стор. назва статті підкреслена червоним олівцем
Yellowed, shabby, on the 2nd page thе title of the article is underlined with a red pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 41,0х28,0 см/cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 28.11.1943. Місце : / Place: Україна. Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

На 2 сторінці під заголовком «Трагедія в Бабиному Яру» розміщено матеріал, поданий як спогади колишнього полоненого Сирецького табору Н. Панасика. Йдеться про нелюдські умови перебування у таборі, де щоденно від голоду та тортур помирали сотні бранців; про роботу в глибокому яру, який в’язні-кияни знали як Бабин Яр – «це могила 100 000 киян, яких знищили гітлерівські злодії у перші дні свого господарювання в Києві»; про страшний сморід від напівзотлілих трупів, що їх бранці висмикували баграми, складали штабелями заввишки двоповерхових будинків і спалювали, «тоді до смороду додавався вбивчий запах гарі, від якого утриматися на ногах коштувало надлюдських зусиль. Знепритомнівши, людина ставала мішенню для п’яних німців»
On the 2nd page, under the title “Tragedy in Babyn Yar”, there is an article presented as memoirs of the Syrets camp’s former prisoner N. Panasyk. Article tells about the inhumane conditions in the camp, where hundreds of prisoners died daily from starvation and torture; about the hard work in the deep ravine, which  was known by the Kyivan prisoners as Babyn Yar – “it’s a grave of 100,000 Kyivans who were killed by the Nazis in the first days of occupation of Kyiv”; about the terrible smoke of half-rotten corpses, which the captives pulled out with pike poles, laid high in two-story houses and burned, “then there were the rank and the burnt smells which were worth the superhuman effort to keep on his feet. When he fainted, the man became a target for drunken Germans”

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація українських теренів. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Tragedy of Babyn Yar
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Україна, Київська область. Ukraine, Kyiv region
Особи, пов’язані з музейним предметом Н. Панасик. N. Panasyk
Пошукові терміни Київ, окупація, нацисти, Голокост, Бабин Яр, Сирецький табір, полонені. Kyiv, occupation, Nazis, Holocaust, Babyn Yar, Syretskyi camp, prisoners
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.27 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/89
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/89
Дата онлайнової публікації 2017-03-13
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex