Цифрові колекції

Карпаторуський календар Лемко-Союзу на 1944 рік. 1943
The Carpatho-Rus calendar of the Lemko-Union for 1944. 1943

На сторінках книжкового видання громадської організації «Лемко-Союз» (об'єднання діаспорян зі США, Канади та Південної Америки) вміщено нариси, присвячені минувшині: історії та культурі лемків (русинів), гетьманам Петрові Конашевичу-Сагайдачному й Богданові Хмельницькому, а також актуальним проблемам: діяльності ГО «Лемко-Союз», перебігу бойових дій на фронтах Другої світової війни та ін.

There is the book edition of the NGO "Lemko-Union" (the association of diaspora from the USA, Canada,

На сторінках книжкового видання громадської організації «Лемко-Союз» (об'єднання діаспорян зі США, Канади та Південної Америки) вміщено нариси, присвячені минувшині: історії та культурі лемків (русинів), гетьманам Петрові Конашевичу-Сагайдачному й Богданові Хмельницькому, а також актуальним проблемам: діяльності ГО «Лемко-Союз», перебігу бойових дій на фронтах Другої світової війни та ін.

There is the book edition of the NGO "Lemko-Union" (the association of diaspora from the USA, Canada, and South America). It contains essays about the past: the history and culture of Lemky (Rusyny), hetmans Petro Konashevych-Sahaydachnyy and Bohdan Khmelʹnytsʹkyy, and actual problems: the activities of the NGO "Lemko-Union", news from the battlefronts of World War II, etc

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Громадська органзація «Лемко-Союз»
The NGO "Lemko-Union"
Назва Карпаторуський календар Лемко-Союзу на 1944 рік
The Carpatho-Rus calendar of the Lemko-Union for 1944
Походження 1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу У м'якій червоній палітурці із чорно-білими зображеннями. На передньому плані: на тлі гір та дерев – будівлі на березі річки; на задньому плані: тло з геометричним орнаментом, угорі й праворуч прикрашене чорною та білою лініями, внизу та ліворуч – дубовими гілками з листям і жолудями. Назва – літерами чорного, сірого та білого кольорів
There is a book with a soft red cover with black and white pictures. In the foreground of the cover, there is a picture of buildings on the river’s bank against the background of mountains and trees. The background picture is a background with a geometric ornament, decorated with black and white lines at the top and right, and oak branches with leaves and acorns at the bottom and left. The title is in black, gray, and white colors
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовклий, потертий, обкладинка пом'ята, розриви, нижній правий кут палітурки відсутній
Yellowed, frayed, the cover is crumpled, tears, the lower right corner of the cover is missing
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 130 сторінок / pages
Розміри / Size: 30,0 х 18,0 х 1,2 см / cm
Матеріал Папір, фарба. Paper, paint
Техніка Друк. Рrinting
Історія оригіналу Створення: Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1943 - 1943. Місце : Place: м. Йонкерс, США. Yonkers, NY USA
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Карпаторуський календар Лемко-Союзу на 1944 рік
The Carpatho-Rus calendar of the Lemko-Union for 1944 \
Ваньо Гунянка. Карпаторуський календар Лемко-Союзу на 1944 рік. – Йонкерс, США: Лемко-Союз Йонкерс. – 130 с.
Vanʹo Hunyanka. The Carpatho-Rus calendar of the Lemko-Union for 1944 – Yonkers, USA: Lemko-Union Yonkers. – 130 pages
Мова тексту Українська (діалект), англійська, російська. Ukrainian (dialect), English, Russian
Анотація На сторінках видання вміщено фотографії молодих українців, які народились і виросли в США, але не забули історичної батьківщини, зробили свій вклад у справу знищення нацизму
The publication contains photos of young Ukrainians. They were born and raised in the United States, but didn’t forget their historical Motherland, made a contribution to the destruction of Nazism
Теми Українська діаспора часів Другої світової війни. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції: США. Український рід. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. Ukrainian diaspora during the Second World War. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainian family. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста США. USA
Особи, пов’язані з музейним предметом Ваньо Гунянка. Vanʹo Hunyanka
Пошукові терміни Друга світова війна, українці, діаспора, США, лемки, русини. World War II, Ukrainians, diaspora, USA, lemky, rusyny
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (12 files : 2.72 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/891
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/891
Дата онлайнової публікації 2021-11-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War…”
Онлайн-виставка «У лавах Об’єднаних Націй»
Online exhibition "In the ranks of the Allies"