Цифрові колекції

Посвідчення радянського партизана Василя Дячка. 28.05.1945
The certificate of the Soviet partisan of Vasylʹ Dyachko. 28.05.1945

Уродженець Запоріжчини. У 1941 р. 17-річний юнак не був призваний до лав Червоної армії, але брав участь у будівництві оборонних споруд у районі м. Кривий Ріг на Дніпропетровщині. У червні 1943 р. заарештований німецькою владою за підпільну діяльність у районі м. Нікополь Дніпропетровської області та ув’язнений у таборі для військовополонених у м. Миколаїв, згодом вивезений до табору в м. Кале на півночі Франції. У липні 1944 р. з табору втік і приєднався до партизанського загону ім. Олександра Ткаченка,

Уродженець Запоріжчини. У 1941 р. 17-річний юнак не був призваний до лав Червоної армії, але брав участь у будівництві оборонних споруд у районі м. Кривий Ріг на Дніпропетровщині. У червні 1943 р. заарештований німецькою владою за підпільну діяльність у районі м. Нікополь Дніпропетровської області та ув’язнений у таборі для військовополонених у м. Миколаїв, згодом вивезений до табору в м. Кале на півночі Франції. У липні 1944 р. з табору втік і приєднався до партизанського загону ім. Олександра Ткаченка, сформованого з колишніх радянських військовополонених. По війні мешкав на Закарпатті

From Zaporizhzhia region. In 1941, a 17-years-old teenager wasn’t mobilized to the Red Army, but he participated in the building of the fortifications in the area of Kryvyi Rih in the Dnipropetrovsk region. In June 1943, he was arrested by German authorities for underground activities in the Nikopol area of the Dnipropetrovsk region and was imprisoned in a POW camp in Mykolayiv, later he was transported to the camp in Calais in northern France. In July 1944 he escaped from the camp and joined Oleksander Tkachenko partisan detachment, which was formed from former Soviet prisoners of war. He lived in Transcarpathia after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Окремий батальйон радянських партизанів ім. Сталіна
Stalin separate battalion of Soviet partisans
Назва Посвідчення радянського партизана Василя Дячка
The certificate of the Soviet partisan of Vasylʹ Dyachko
Походження 28.05.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна, що складається навпіл у вигляді книжечки, на лицьовій стороні надруковано назву документа, вгорі – гасло «Смерть німецьким загарбникам», у розвороті в лівому верхньому куті – портретне фото (зображення погрудне, анфас, без головного убору, в куртці, світлій сорочці, краватці та із шаликом), завірене печаткою; у розвороті й на звороті друкарський бланк, заповнений рукописом, завірений печатками
There is a printed form of Stalin separate battalion of Soviet partisans. It folded in half in the form of a booklet. The title of the document is printed on the front side, at the top - the slogan "Death to the German invaders", in expanded in the upper left corner - a portrait photo (bust, full face, without hat, in a jacket, light shirt, tie and scarf), certified by seal; in expanded and on the back side there is a printed form filled with a handwritting, certified by seals
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Пожовтілий, потертий, забруднений, чорнило тьмяне, печатки нечіткі, проколи, надриви (близько 0,6 см)
Yellowed, frayed, dirty, dull ink, fuzzy seals, punctures, tears (near 0.6 cm)
Стан збереження та дефекти оригіналу Написи російською мовою чорнилом темно-синього кольору: на лицьовій стороні: «№ Д015», на звороті: «Дублікат [підкреслено]. Справжній документ вивезений разом з архівом ц. к. [Центрального комітету радянських військовополонених] до Радянського Союзу М. Слободинським». Підписи начальника штабу окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна Кулахова й невідомої особи та печатка окремого батальйону
There are inscriptions in Russian with dark blue ink: on the front side: "№ D015", on the back side: "Duplicate" [underlined]. Original document was taken out together with the archive of c. c. [Central Committee of Soviet prisoners of war] to the Soviet Union by M. Slobodynsʹkyy. Signatures of the chief of headquarter of Stalin separate battalion of Soviet partisans Kulakhov and an unknown person and the seal of a separate battalion
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 9,0 х 12,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис, фотодрук. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 28.05.1945 - 28.05.1945. Місце : Place: Франція. France
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Василь Дячко – партизан загону ім. Олександра Ткаченка окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна, зареєстрований обліковцями Французьких внутрішніх сил (союз організацій, що в лютому 1944 р. об'єднав ідеологічно розрізнені напрями руху Опору) як солдат 1-ї роти російського батальйону зони 5М (включала історичні області: Пеї-де-ла-Луар, Анжу та Нормандія на північному заході країни)
Vasyl’ Dyachko is a partisan of Oleksander Tkachenko partisan detachment of Stalin separate battalion of Soviet partisans. He was registered by the French Forces of the Interior (in February 1944 ideologically separate directions of the Resistance were united in this union of organizations) as a soldier of the 1st company of the Russian battalion Zone 5M (it included historical areas: Pays de la Loire, Anjou and Normandy in the northwest of the country)
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Рух Опору в Україні. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. The Resistance movement in Ukraine. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Василь Дячко, Марк Слободинський, Кулахов. Vasylʹ Dyachko, Mark Slobodynsʹkyy, Kulakhov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Запоріжчина, Кривий Ріг, Нікополь, підпілля, нацистські табори, Франція, Кале, партизани, Закарпаття. World War II, Europe, Ukrainians, Zaporizhzhia region, Kryvyi Rih, Nikopol, underground, Nazi camps, France, Calais, partisans, Transcarpathia
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (6 files : 0.52 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/920
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/920
Дата онлайнової публікації 2021-11-29
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex