Цифрові колекції

Петро Лисак серед партизанів загону Александра Дотріша. 1944
Petro Lysak among the partisans of Aleksandr Dotrish partisan detachment. 1944

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх радянських військовополонених у Франції. По війні мешкав у м. Київ, удостоєний звання «Відмінник народної освіти»

From Kyiv region. In the middle of the 1930s, he worked as a teacher in the Kharkiv region. In 1938 he was mobilized in the Red Army. He was a participant in the Soviet-Finnish War. He participated in the defense of Kyiv, the organization of the underground movement in the Kyiv region during the German-Soviet war. He was arrested in June 1942 and became a prisoner of Nazi camps in Germany and France. He was one of the organizers of the group escape from the Pasteur camp (Lance) on February 16, 1943. He held senior positions in partisan units, which were formed from former Soviet prisoners of war in France. He lived in Kyiv after the war, he was awarded the title of "Excellence in Public Education"

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Петро Лисак серед партизанів загону Александра Дотріша
Petro Lysak among the partisans of Aleksandr Dotrish partisan detachment
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображені 10 чоловіків, у два ряди, 1-й ряд – сидячи з напівобертом корпуса ліворуч, склавши руки на колінах, 2-й ряд – стоячи з напівобертом корпуса праворуч, без головних уборів, у куртках, піджаках, жилетці, світлих сорочках, із шаликом, у штанях. На тлі завіси. Петро Лисак у 1-му ряду в центрі
There is a picture of 10 men, in two rows, the 1st row is sitting with the bust half-turned to the left, folding his arms on his knees, the 2nd row is standing with the bust half-turned to the right, without hats, in coats, jackets, vest, light shirts, with a scarf, in pants. There is the background of the curtain. Petro Lysak is in the 1st row in the center
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті написи хімічним олівцем російською мовою (перелік зображених) – нечитабельні
There are illegible inscriptions (a list of depicted persons) in Russian with a ballpoint pen on the back side
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, потертий, забруднений, плями, хімічний олівець вигорів
Yellowed, crumpled, frayed, dirty, sports, pencil is burnt
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,7 х 13,7 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, олівець. Glossy photo paper, pencil
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: Франція. France
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Навесні 1944 р. Петро Лисак у складі партизанського загону Александра Дотріша був активним учасником підпільної боротьби в департаменті Па-де-Кале на півночі Франції. За дорученням підпільного штабу радянських партизанських загонів на півночі Франції у складі загону було сформовано групу з колишніх радянських військовополонених. До осені 1944 р. Петро Лисак обіймав посаду заступника командира групи з політичної частини, група проводила бойову та диверсійну діяльність у районі м. Салломін цього департаменту
Petro Lysak was a member of Aleksandr Dotrish partisan detachment in the spring of 1944. He was a participant in the underground movement in department Pas-de-Calais in northern France. The partisan group of former Soviet prisoners of war was formed as part of Aleksandr Dotrish partisan detachment on the order of The underground headquarters of Soviet partisans units in northern France. Until autumn 1944, Petro Lysak was a deputy of the commander of the group from the political part. The group carried out combat and sabotage activities in Sallomin town of the department Pas-de-Calais
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Радянсько-фінляндська війна. Бойові дії на території України 1941 р. Оборона Києва 1941 р. Рух Опору в окупованій Україні: Київщина. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941. The defence of Kyiv in 1941. The Resistance movement in occupied Ukraine: Kyiv region. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Петро Лисак. Petro Lysak
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, Київ, підпілля, нацистські табори, Франція, табір Пастер, Ланс, партизани, освітяни. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, the Red Army, Kyiv, underground, Nazi camps, France, Pasteur camp, Lance, partisans, educators
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.32 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/922
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/922
Дата онлайнової публікації 2021-11-29
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки Онлайн-виставка «У лавах Об’єднаних Націй»
Online exhibition "In the ranks of the Allies"