Цифрові колекції

Посвідчення добровольця Петра Лисака. 1944
The certificate of volunteer of Petro Lysak. 1944

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх радянських військовополонених у Франції. По війні мешкав у м. Київ, удостоєний звання «Відмінник народної освіти»

From Kyiv region. In the middle of the 1930s, he worked as a teacher in the Kharkiv region. In 1938 he was mobilized in the Red Army. He was a participant in the Soviet-Finnish War. He participated in the defense of Kyiv, the organization of the underground movement in the Kyiv region during the German-Soviet war. He was arrested in June 1942 and became a prisoner of Nazi camps in Germany and France. He was one of the organizers of the group escape from the Pasteur camp (Lance) on February 16, 1943. He held senior positions in partisan units, which were formed from former Soviet prisoners of war in France. He lived in Kyiv after the war, he was awarded the title of "Excellence in Public Education"

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Французькі внутрішні сили
French Forces of the Interior
Назва Посвідчення добровольця Петра Лисака
The certificate of volunteer of Petro Lysak
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк Французьких внутрішніх сил, що складається навпіл у вигляді книжечки; на лицьовій стороні франкомовний друкарський бланк із зображенням французького прапора у правому верхньому куті навскіс, заповнений рукописом, завірений печаткою; у розвороті ліворуч – портретне фото (зображення погрудне, анфас із незначним поворотом корпуса вправо, без головного убору, в піджаку, світлій сорочці, із краваткою), завірене печаткою Регіону А Французьких внутрішніх сил; праворуч – друкарський бланк із текстом французькою та польською мовами, заповнений рукописом польською мовою; на звороті друкарський бланк польською мовою із зображенням польського прапора у лівому верхньому куті навскіс, заповнений рукописом, завірений печаткою
There is a printed form of the French Forces of the Interior, it folded in half in the form of a booklet. There is a French-language printing form with the image of the French flag in the upper right corner obliquely on the obverse of a booklet. It filled with a manuscript, certified by the seal. There is a portrait photo (bust image, full face with a slight turn of the body to the right, without a hat, in a jacket, light shirt, with a tie) certified by the seal of Region A of the French Forces of the Interior in expanded on the left. There is a printed form with the text in French and Polish, filled in with a handwriting in Polish in expanded on the right. There is a printed form in Polish with the image of the Polish flag in the upper left corner obliquely on the back side, it filled with handwriting, certified by the seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Печатка Регіону А Французьких внутрішніх сил
There is the seal of Region A of the French Forces of the Interior
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 7,5 х 9,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Кольоровий друк, рукопис. Color printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: Франція. France
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Французька, польська. French, Polish
Анотація Потрапивши до табору Пастер (м. Ланс), Петро Лисак приєднався до табірного підпілля, ключову роль у якому відігравала група, сформована бранцями-поляками. Після успішної групової втечі з табору (16 лютого 1943 р.) розпочав підпільну діяльність у складі цієї групи. Підпільники мали зв'язки з Польським комітетом національного визволення у Франції. Згодом Петро Лисак був облікований службовцями Регіону А (історичний регіон О-де-Франс на північному заході країни) Французьких внутрішніх сил (союз організацій, що в лютому 1944 р. об'єднав ідеологічно розрізнені напрями руху Опору) як підпоручник (лейтенант) 1-ї роти, 1-го батальйону 5-го полку Війська Польського у Франції
When Petro Lysak became a prisoner of the Pasteur camp (Lance), he joined the underground in the camp. A group of Polish prisoners played a key role in the underground. Petro Lysak began underground activities as a member of the group after a successful group escape from the camp on February 16, 1943. The underground group was involved with the Polish national liberation committee in France. Later representatives of Region A (the historic region of O de France in the northwest of the French Internal Forces) of the French Forces of the Interior (in February 1944 ideologically separate directions of the Resistance were united in this union of organizations) registered Petro Lysak as a pidporuchnyk (lieutenant) of the 1st company of the 1st battalion of the 5th regiment of the Polish Army in France
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Радянсько-фінляндська війна. Бойові дії на території України 1941 р. Оборона Києва 1941 р. Рух Опору в окупованій Україні: Київщина. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941. The defence of Kyiv in 1941. The Resistance movement in occupied Ukraine: Kyiv region. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Петро Лисак. Petro Lysak
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, Київ, підпілля, нацистські табори, Франція, табір Пастер, Ланс, партизани, освітяни. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, the Red Army, Kyiv, underground, Nazi camps, France, Pasteur camp, Lance, partisans, educators
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 0.39 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/925
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/925
Дата онлайнової публікації 2021-11-29
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex