Цифрові колекції

Посвідчення офіцера Петра Лисака. 23.01.1945
The certificate of an officer of Petro Lysak. 23.01.1945

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх радянських військовополонених у Франції. По війні мешкав у м. Київ, удостоєний звання «Відмінник народної освіти»

From Kyiv region. In the middle of the 1930s, he worked as a teacher in the Kharkiv region. In 1938 he was mobilized in the Red Army. He was a participant in the Soviet-Finnish War. He participated in the defense of Kyiv, the organization of the underground movement in the Kyiv region during the German-Soviet war. He was arrested in June 1942 and became a prisoner of Nazi camps in Germany and France. He was one of the organizers of the group escape from the Pasteur camp (Lance) on February 16, 1943. He held senior positions in partisan units, which were formed from former Soviet prisoners of war in France. He lived in Kyiv after the war, he was awarded the title of "Excellence in Public Education"

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Окремий батальйон радянських партизанів ім. Сталіна
Stalin separate battalion of Soviet partisans
Назва Посвідчення офіцера Петра Лисака
The certificate of an officer of Petro Lysak
Походження 23.01.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна, у прямокутній рамці чорного кольору з геометричним візерунком, у лівому верхньому куті портретне фото (зображення погрудне, анфас із незначним поворотом корпуса праворуч, без головного убору, в піджаку, білій сорочці, із краваткою), завірене печаткою; заповнений рукописом, завірений підписом та печаткою
There is a printed form of Stalin separate battalion of Soviet partisans. It's in a rectangular black frame with a geometric pattern, in the upper left corner there is portrait photo (bust image, full face with a slight turn of the body to the right, without a hat, in a jacket, white shirt, tie) certified by the seal. It filled with handwriting, certified by the signature and the seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підпис командира окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна Марка Слободинського та печатка окремого батальйону
There are the signature of the commander of Stalin separate battalion of Soviet partisans Mark Slobodynsʹkyy and the seal of the separate battalion
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, пожовтілий, прим'ятий, сліди від клею, кути заломлені, розрив по лінії згину, печатки тьмяні
Frayed, dirty, yellowed, crumpled, there are traces of glue, corners are broken, there is the gap on the folding line, the seals are dull
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 14,5 х 11,5 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис, фотодрук. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 23.01.1945 - 23.01.1945. Місце : Place: Франція. France
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Французька. French
Анотація Лейтенант Петро Лисак – заступник командира окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна з політичної частини.
У вересні 1944 р. за дорученням радянської військової місії із партизанських груп та загонів, сформованих із радянських військовополонених, які діяли під егідою підпільного штабу радянських партизанських загонів на півночі Франції, було створено Окремий батальйон радянських партизанів, який пізніше отримав почесне найменування «ім. Сталіна»
Petro Lysak is a deputy of a commander of a Stalin separate battalion of Soviet partisans from the political part
There were partisan groups and detachments, formed from former Soviet prisoners of war, that operated under the control of The underground headquarters of Soviet partisans units in northern France. In September 1941, Stalin separate battalion of Soviet partisans was created on the order of the Soviet military mission on the base of that groups and detachments
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Радянсько-фінляндська війна. Бойові дії на території України 1941 р. Оборона Києва 1941 р. Рух Опору в окупованій Україні: Київщина. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941. The defence of Kyiv in 1941. The Resistance movement in occupied Ukraine: Kyiv region. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Петро Лисак, Марк Слободинський. Petro Lysak, Mark Slobodynsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, Київ, підпілля, нацистські табори, Франція, табір Пастер, Ланс, партизани, освітяни. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, the Red Army, Kyiv, underground, Nazi camps, France, Pasteur camp, Lance, partisans, educators
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.19 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/926
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/926
Дата онлайнової публікації 2021-11-29
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex