Цифрові колекції

Членський квиток Національної федерації депортованих та ув'язнених бійців Опору і патріотів Василя Лозового. 1946
The membership card of the National Federation of Deported and Imprisoned Resistance Fighters and Patriots of Vasylʹ Lozovyy. 1946

Уродженець Львівщини, разом із родиною емігрував до Франції. Від 1927 р. працював на металургійному заводі, брав участь у профспілковому русі, від 1933 р. член Комуністичної партії Франції. Учасник громадянської війни в Іспанії, офіцер 13-ї інтернаціональної бригади ім. Ярослава Домбровського, у 1938 р. відзначений званням почесного громадянина Іспанської Республіки. У березні 1939 р. інтернований у Франції, перебував у таборах для інтернованих політемігрантів. Учасник руху Опору у Франції. Член

Уродженець Львівщини, разом із родиною емігрував до Франції. Від 1927 р. працював на металургійному заводі, брав участь у профспілковому русі, від 1933 р. член Комуністичної партії Франції. Учасник громадянської війни в Іспанії, офіцер 13-ї інтернаціональної бригади ім. Ярослава Домбровського, у 1938 р. відзначений званням почесного громадянина Іспанської Республіки. У березні 1939 р. інтернований у Франції, перебував у таборах для інтернованих політемігрантів. Учасник руху Опору у Франції. Член підпільних та повоєнних організацій і союзів, що об’єднували українців у Франції. У 1947 р. повернувся на Батьківщину, мешкав у м. Івано-Франківськ

From Lviv region, he with his family emigrated to France. Since 1927 he worked at a metallurgical plant, participated in the trade union movement, became a member of the Communist Party of France in 1933. He was a participant in the Spanish Civil War, an officer of Yaroslav Dombrovsʹkyy the 13th International Brigade. He was awarded the title of honorary citizen of the Spanish Republic in 1938. In March 1939 he was interned in France, imprisoned in camps for interned political immigrants. He was a participant in the Resistance movement in France. He was a member of underground and post-war organizations and unions which united Ukrainians in France. He returned to Motherland in 1947 and lived in Ivano-Frankivsk

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Національна федерація депортованих та ув'язнених бійців Опору і патріотів
The National Federation of Deported and Imprisoned Resistance Fighters and Patriots
Назва Членський квиток Національної федерації депортованих та ув'язнених бійців Опору і патріотів Василя Лозового
The membership card of the National Federation of Deported and Imprisoned Resistance Fighters and Patriots of Vasylʹ Lozovyy
Походження 1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський однобічний бланк Національної федерації депортованих та ув'язнених бійців Опору і патріотів із зображеннями в лівому верхньому куті: французького прапора навскіс та логотипа організації на тлі прапора (французький геральдичний щит, на тлі синьої та червоної смуг – контурне зображення території Франції білого кольору, за тюремними ґратами й колючим дротом); у правому нижньому куті портретне фото, прикріплене металевими скріпками (профіль – поворот праворуч, без головного убору, в темному піджаку, білій сорочці із краваткою); заповнений машинописом, завірений підписами та печаткою
There is a one-sided printed form of the National Federation of Deported and Imprisoned Resistance Fighters and Patriots. There are images in the upper left corner: the French flag obliquely and the organization's logo on the background of the flag (French heraldic shield, symbolic white France map on blue and red stripes behind of prison bars and barbed wire).There is a portrait photo (profile - turn right, without a hat, in a dark jacket, white shirt with a tie) attached with metal clip in the lower right corner. It filled in with handwriting, certified by signatures and the seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Пожовтілий, потертий, забруднений, прим'ятий, кути заломлені, по лівому краю проколи та дірка від діркопробивача, печатка нечітка
Yellowed, frayed, dirty, crushed, corners are broken, there are punches and a hole from the puncher on the left edge, the seal is indistinct
Стан збереження та дефекти оригіналу Підписи Василя Лозового, президента й секретаря Національної федерації депортованих та ув'язнених бійців Опору і патріотів, печатка Національної федерації
There are signatures of Vasylʹ Lozovyy, a president and secretary of the National Federation of Deported and Imprisoned Resistance Fighters and Patriots, the seal of the National Federation
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 7,5 х 12,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, машинопис, рукопис. Print, typewriting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1946 - 1946. Місце : Place: м. Париж, Франція. Paris, France
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Французька. French
Анотація Національна федерації депортованих та ув'язнених бійців Опору і патріотів була створена в жовтні 1945 р. французькими комуністами для допомоги постраждалим від нацизму, а також для вивчення злочинів періоду німецької окупації та покарання їх виконавців
The National Federation of Deported and Imprisoned Resistance Fighters and Patriots was established in October 1945 by French communists to help victims of Nazism, also to research the crimes of times of the German occupation and punish their executants
Теми Громадянська війна в Іспанії. Українці в лавах армії Іспанської Республіки. Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Рух Опору у Франції. Комунізм у Західній Європі: Франція. The Spanish Civil War. Ukrainians in the ranks of the army of Spanish Republic. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. The Resistance movement in France. The communism in Western Europe
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Париж, Франція. Paris, France
Особи, пов’язані з музейним предметом Василь Лозовий. Vasyl’ Lozovyy
Пошукові терміни Громадянська війна в Іспанії, інтербригади, інтербригада ім. Ярослава Домбровського, почесний громадянин, Друга світова війна, Європа, українці, Львівщина, Франція, Париж, нацистські табори, Дрансі, підпілля, Івано-Франківськ, комуністи. The Spanish Civil War, international brigades, Yaroslav Dombrovsʹkyy the 13th International Brigade, honorary citizen, World War II, Europe, Ukrainians, Lviv region, France, Paris, Nazi camps, Drancy, underground, Ivano-Frankivsk, communists
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.26 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/928
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/928
Дата онлайнової публікації 2021-12-06
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex