Цифрові колекції

Книжка спогадів «Зона бурі» Леоніда Беренштейна в перекладі словацькою мовою. 1979
The Slovak translation of "Zone of the storm" the book of memoirs of Leonid Berenshteyn. 1979

Єврей. Уродженець Вінниччини, пережив Голодомор-геноцид. У 1939 р. призваний до Червоної армії, напередодні німецько-радянської війни закінчив Ростовське загальновійськове училище. Учасник оборони м. Київ у 1941 р. У вересні 1941 р. потрапив у «Київський котел», поранений у боях у районі с. Оржиця (нині – селище міського типу у складі Лубенського району Полтавської області), зумів уникнути полону. У березні 1942 р. – грудні 1943 р. – учасник руху Опору на Черкащині. 10 травня 1944 р. на чолі партизанського

Єврей. Уродженець Вінниччини, пережив Голодомор-геноцид. У 1939 р. призваний до Червоної армії, напередодні німецько-радянської війни закінчив Ростовське загальновійськове училище. Учасник оборони м. Київ у 1941 р. У вересні 1941 р. потрапив у «Київський котел», поранений у боях у районі с. Оржиця (нині – селище міського типу у складі Лубенського району Полтавської області), зумів уникнути полону. У березні 1942 р. – грудні 1943 р. – учасник руху Опору на Черкащині. 10 травня 1944 р. на чолі партизанського загону ім. Пожарського десантований на південний схід Польщі. Учасник руху Опору в Польщі та Чехословаччині. По війні мешкав у м. Київ, активний учасник ветеранського руху, автор книжок спогадів про Другу світову війну. У 1993 р. емігрував до Ізраїлю, нагороджений орденами «За мужність» І ст. та Богдана Хмельницького ІІІ ст. У квітні 2021 р. на державному телебаченні Ізраїлю вийшов художньо-документальний фільм режисера Р. Шумунова «Беренштейн – останній партизан» (російською мовою)

Jewish. From Vinnytsia region. He survived the Holodomor genocide. In 1939 he was mobilized in the ranks of the Red Army. He graduated from Rostov Military Academy before the German-Soviet war. He participated in the defense of Kyiv in 1941. In September 1941 he was in the “Kyiv encirclement”, was injured during hostilities near the village of Orzhytsya (now it’s a town in Lubny district of Poltava region), but he didn’t become a prisoner of war. From March 1942 to December 1943 he was a participant of the Resistance movement in Cherkasy region. He became a commander of Pozharsʹkyy partisan detachment. The partisan detachment landed in the southeastern part of Poland on the 10th of May 1944. He participated in the Resistance movement in Poland and Czechoslovakia. He lived in Kyiv after the war. He was an active participant in the veterans' movement, an author of memoirs about the Second World War. In 1993 he emigrated to Israel, he was awarded the First Class Order for Courage and the Third Class Order of Bohdan Khmelnytsky. In April 2021, the state television of Israel released the docufiction film directed by R. Shumunov "Berenshteyn – the last partisan" (in Russian)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Леонід Беренштейн (автор), Ян Туріс (перекладач)
Leonid Berenshteyn (an author), Yan Turis (a translator)
Назва Книжка спогадів «Зона бурі» Леоніда Беренштейна в перекладі словацькою мовою
The Slovak translation of "Zone of the storm" the book of memoirs of Leonid Berenshteyn
Походження 1979
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу У цупкій обкладинці пісочного кольору. На лицьовій стороні у верхній частині чорними друкованими літерами, шрифтом, стилізованим під друкарську машину, надруковано прізвище та ініціали автора й назву книжки. На звороті у вісім рядків – «memoare»
There is a book in a thick sand-colored cover. There are the author's name and initials and the title of the book printed in black block letters, in a font stylized like a typewriter at the top on the front side. There is a word "memoare" in eight lines on the back side
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті словацькою мовою надруковано: «Пам'ятати». На с. 5 напис кульковою ручкою синім російською мовою: «Меморіальному комплексу “Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”. Серце зберігає все, що пов’язане з героїчною боротьбою Словацького національного повстання. Нехай ця книжка допоможе людям пам'ятати минуле й завжди цінувати теперішнє»
There is a word "Remember" in Slovak printed on the back side. There is an inscription with a blue ballpoint pen in Russian on the 5th page: "To the Memorial complex of the Ukrainian State Museum of the History of the Great Patriotic War 1941-1945." The heart keeps everything connected with the heroic fighting of the Slovak National Uprising. May the book helps people to remember the past and to appreciate the present always"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий
Yellowed, frayed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 20,5 х 13,2 х 1,4 см / cm
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІV чверть ХХ ст. / The fourth quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1979 - 1979. Місце : Place: м. Братислава, Чехословаччина. Bratislava, Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Книжка спогадів «Зона бурі» Леоніда Беренштейна в перекладі словацькою мовою
The Slovak translation of "Zone of the storm" the book of memoirs of Leonid Berenshteyn \
L. Berenštejn. Oblast burok / L. Berenštejn. – Bratislava: NAKLADАTELSTVO PRAVDA, 1979. – 184 str.
L. Berenshteyn. "Zone of the storm" / L. Berenshteyn. – Bratislava: Publisher PRAVDA, 1979. – 184 pages
Мова тексту Словацька, російська. Slovak, Russiun
Анотація Переклад словацькою мовою книжки Леоніда Беренштейна «Зона бурі», яка вийшла друком у 1976 р. в м. Київ.
У книжці автор згадує про діяльність партизанського загону ім. Пожарського, який він очолював, на території північно-східної Чехословаччини впродовж серпня – листопада 1944 р. Чільне місце у спогадах посідає розповідь про діяльність місцевого комуністичного підпілля.
Книжка містить чорно-білі фотографії бійців партизанського загону ім. Пожарського, учасників місцевого руху Опору, а також світлини Л. Беренштейна, його дружини Олександри Луньової (радистка партизанського загону) та інших ветеранів Другої світової війни, зроблені в повоєнний час
"Zone of the storm" the book of memoirs of Leonid Berenshteyn was published in Kyiv in 1976. And this is the Slovak translation of it.
The author remembers times when he was a commander of Pozharsʹkyy partisan detachment in north-eastern part of Czechoslovakia from August to November 1944. Also, there is an essential reference about the activities of the local communist underground.
The book contains black and white photos of soldiers of the Pozharsʹkyy partisan detachment, participants in the local Resistance movement, and photos of L. Berenshteyn, his wife Oleksandra Lunʹova (radio operator of the partisan detachment), and other veterans of World War II, which were made in the postwar times
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Євреї в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Бойові дії на території України в 1941 р.: Оборона Києва. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Польщі. Рух Опору в Чехословаччині. Ветеранський рух. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Jewish in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Jewish in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941.: The defence of Kyiv. The Resistance movement in Poland. The Resistance movement in Czechoslovakia. Veterans’ movement. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Леонід Беренштейн, Ян Туріс, Олександра Луньова. Leonid Berenshteyn, Yan Turis, Oleksandra Lunʹova
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, євреї, Вінниччина, «Київський котел», Черкащина, партизан, мінер, підривник, рух Опору, Польща, Чехословаччина, проживання в Україні, Київ, мемуари, Ізраїль. World War II, Europe, Jewish people, Vinnytsia region, “Kyiv encirclement”, Cherkasy region, partisan, sapper, Resistance movement, Poland, Czechoslovakia, living in Ukraine, Kyiv, memoirs, Israel
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (9 files : 2.17 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/956
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/956
Дата онлайнової публікації 2021-12-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex