Цифрові колекції

Оголошення голови міста Києва В. Багазія. 02.11.1941

Announcement of Mayor of Kyiv V. Bahazii. 02.11.1941

Уродженець Хмельниччини Володимир Багазій на передодні німецько-радянської війни викладав математику у школі, одночасно навчався в аспірантурі Київського державного університету. Належав до мельниківського крила Організації українських націоналістів. Від перших днів нацистської окупації Києва був заступником бургомістра, а від 29.10.1941 р. – головою Київської міської управи. За його участю формувався департамент муніципалітету, був створений Український червоний хрест, функціонувала Українська національна

Уродженець Хмельниччини Володимир Багазій на передодні німецько-радянської війни викладав математику у школі, одночасно навчався в аспірантурі Київського державного університету. Належав до мельниківського крила Організації українських націоналістів. Від перших днів нацистської окупації Києва був заступником бургомістра, а від 29.10.1941 р. – головою Київської міської управи. За його участю формувався департамент муніципалітету, був створений Український червоний хрест, функціонувала Українська національна рада – представницький орган, що репрезентував українців в органах окупаційної влади. На керівні посади у Київську міську управу Володимир Багазій намагався призначати національно-свідомі кадри, головне – з ОУН(м). Прагнув усунути від керівництва містом окупаційну військову адміністрацію. Підтримував національно орієнтованих публіцистів (Івана Рогача, Олену Телігу та інших). За свою націоналістичну діяльність та саботаж розпоряджень окупаційної влади заарештований німецькою службою безпеки 19.02.1942 р. Розстріляний у Бабиному Яру не раніше червня 1942 р.

On the eve of the German-Soviet war, Volodymyr Bahazii, a native of Khmelnytskyi region, taught mathematics at school and at the same time studied at the graduate school of Kyiv State University. He belonged to the Melnyk wing of the Organization of Ukrainian Nationalists. From the first days of the Nazi occupation of Kyiv he was a deputy of burgoman, and dated 29.10.1941 – chairman of the Kyiv City Executive Exercise. According to his participation, the department of municipality was formed, a Ukrainian Red Cross was created, the Ukrainian National Council was established as a representative body that represented Ukrainians in Occupation Authorities. On the leadership positions in Kyiv City Council Volodymyr Bahazii tried to appoint the national-conscious people, most importantly – from the OUN (M). He sought to eliminate the city's occupation military administration from leadership. He supported nationally oriented publicists (Ivan Rohach, Olena Teliha and others). For its nationalist activities and sabotage of orders of the occupation power, he was arrested by the German Security Service on 19.02.1942. Shot in Babyn Yar not earlier June 1942

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Назва Оголошення голови міста Києва В. Багазія
Announcement of the Mayor of Kyiv V. Bahazii
Походження 02.11.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші зелено-коричневого кольору однобічний друкарський чорний текст
There is one-sided printed text of black color on a sheet of green-brown color
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, прим'ятий, згини, кути заломлені, невеличкі розриви
Shabby, dirty, bruised, bends, bent corners, small gaps
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 41,0х23,5 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХ century. Точна дата: Date: 14.08.1941 . Місце : Place: м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Містить заклик до киян «мати повне довір’я до української управи та німецького командування Києва, допомагати у роботі Українській поліції»       
Contains a call to Kyivites "to have full confidence in the Ukrainian administration and the German command of Kyiv, to assist in the work of the Ukrainian police"

Теми Друга світова війна, нацистська окупація Києва, репресивно-каральні заходи радянської влади. Second World War, Nazi occupation of Kyiv, repressive and punitive measures of the Soviet government
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХ century
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Багазій. Volodymyr Bahazii
Пошукові терміни Нацистська окупація Києва, українська поліція, українська управа, саботаж . Nazi occupation of Kyiv, Ukrainian police, Ukrainian administration, sabotage
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.11 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/985
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/985
Дата онлайнової публікації 2022-01-14
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex